Ухвала суду № 85839465, 25.11.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
25.11.2019
Номер справи
910/14097/19
Номер документу
85839465
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

25.11.2019Справа № 910/14097/19

За заявою Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19

За позовом Акціонерного товариства "Таскомбанк"

до Публічного акціонерного товариства "Укрпластик"

про стягнення 3.058.854,06 євро

Суддя Літвінова М.Є.

Без виклику представників учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Таскомбанк" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про стягнення 3.058.854,06 євро, з яких: 2.989.194,98 євро простроченої заборгованості за тілом кредиту, 58.815,11 євро відсотків, 10.843,97 євро пені. Також позивач просить суд покласти на відповідача судовий збір.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов кредитного договору № НК1583 від 11.09.17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.19. відкрито провадження у справі № 910/14097/19 та призначено підготовче засідання у справі на 21.11.19.

Акціонерне товариство "Таскомбанк" звернулось до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" в межах суми стягнення 3.058.854,06 євро.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.19. у справі № 910/14097/19 заяву Акціонерного товариства "Таскомбанк" про забезпечення позову задоволено, до вирішення спору по суті накладено арешт на грошові кошти, в межах ціни позову у розмірі 3.058.854 (три мільйони п`ятдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят чотири) євро 06 євроцентів, які належать Публічному акціонерному товариству "Укрпластик" та знаходяться на рахунках Публічного акціонерного товариства "Укрпластик".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.19. відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.19. у справі № 910/14097/19.

В судовому засіданні 21.11.19. відповідачем подано заяву про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2019 визнано відвід судді Ващенко Т.М. необґрунтованим, зупинено провадження у справі до вирішення питання про відвід судді Ващенко Т.М., матеріали справи № 910/14097/19 передано уповноваженій особі для вирішення питання щодо визнання складу суду для розгляду заяви про відвід судді.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 21.11.2019, матеріали справи № 910/14097/19 та заява про відвід судді, передані на розгляд судді Літвіновій М.Є.

Розглянувши матеріали вищевказаної заяви, суд дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

За приписами ч.ч. 7, 8, 11 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід. Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи. За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Підстави для відводу (самовідводу) судді встановлені положеннями ст. 35 Господарського процесуального кодексу України.

Так, згідно з ч. 1 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Таким чином, зважаючи на положення вищенаведеного п. 5 ч. 1 ст.35 Господарського процесуального кодексу України, перелік закріплених у вказаній статті підстав для відводу судді не є вичерпним.

Крім того, частиною 2 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 36 цього Кодексу (недопустимість повторної участі судді у розгляді справи).

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України до складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

За приписами ч.ч. 2, 3 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи. Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кожен суддя об`єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснює правосуддя, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснює повноваження та виконує обов`язки судді, дотримуючись етичних принципів і правил поведінки судді, підвищує свій професійний рівень, не вчиняє дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя.

Частиною 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В рішенні у справі "Білуха проти України" (Заява № 33949/02) від 09.11.2006 сказано: "стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презюмується, поки не надано доказів протилежного".

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини (далі - Суд) існування безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції повинно встановлюватися згідно з: (i) суб`єктивним критерієм, врахувавши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи мав суддя особисту упередженість або чи був він об`єктивним у цій справі, та (ii) об`єктивним критерієм, іншими словами, шляхом встановлення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрунтований сумнів у його безсторонності (рішення Суду у справі "Олександр Волков проти України" (заява № 21722/11 від 09.01.2013).

У контексті суб`єктивного критерію особиста безсторонність судді презюмується, поки не доведено протилежного. У контексті об`єктивного критерію... окремо від поведінки суддів слід визначити, чи існували переконливі факти, які могли б викликати сумніви щодо їхньої безсторонності. Це означає, що при вирішенні того, чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що певний суддя був небезстороннім, позиція заінтересованої особи є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є те, чи можна вважати такі побоювання об`єктивно обґрунтованими (рішення Суду у справі "Газета "Україна-Центр" проти України", заява 16695/04 від 15.07.2010).

Зі змісту поданої відповідачем заяви про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19 вбачається, що сумніви відповідача виникають в упередженості судді Ващенко Т.М., оскільки на підтвердження повноважень на представлення інтересів Акціонерного товариства "Таскомбанк" позивачем при подані позову та заяви про забезпечення позову було надано копію довіреності № 288 від 11.07.2019, яка, за твердженням відповідача, діяла до 10 жовтня 2019 року, а тому у суду не було підстав приймати позовну заяву та заяву про забезпечення позову до розгляду.

Зазначене свідчить, що заява відповідача про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19 фактично зводиться до незгоди з процесуальним рішенням судді, зокрема таким, як винесення ухвали про відкриття провадження у справі № 910/14097/19 та ухвали Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 про забезпечення позову.

Частиною 4 ст. 35 ГПК України встановлено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Отже, за приписами чинного ГПК України правомірність, повнота та об`єктивність прийнятого судового рішення, вірне застосування норм матеріального чи процесуального права, оцінювання доказів, є предметом дослідження у відповідному апеляційному господарському суді або касаційному господарському суді, та не є підставою для відводу судді в розумінні ст. 35 ГПК України.

В свою чергу, суд зазначає, що посилання відповідача на копію довіреності № 288 від 11.07.2019, яка, за твердженням відповідача, діяла до 10 жовтня 2019 року спростовується матеріалами справи, оскільки у матеріалах справи № 910/14097/19 наявна довіреність № 391 від 07.10.2019, яка видана Акціонерним товариством «Таскомбанк», якою товариство уповноважило адвоката Панича Олексія Володимировича на представлення інтересів.

Строк дії довіреності № 391 від 07.10.2019 по 31.03.2020 року (включно).

За таких обставин, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про відвід судді Ващенко Т.М.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України за результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст. ст. 35, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19.

2. Ухвала набирає законної сили 25.11.2019. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 25.11.2019 року.

Суддя Літвінова М.Є.

Попередній документ : 85839463
Наступний документ : 85839467