YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
 • Рішення
 • Продукти
 • Ресурси
 • Компанія
 • Тарифи

Не знаєте з чого почати?

Наш консультант допоможе підібрати правильне рішення відповідно до ваших задач

Замовити дзвінок

Професійний розвиток з YouControl

Експертні дослідження, вебінари на найактуальніші теми, професійні курси з бізнес-розвідки та багато іншого

Читати дослідження YC
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ


інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської
та інших видів діяльності «YOUCONTROL»


 

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» (далі – Система «YOUCONTROL») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних у сфері господарської та інших видів діяльності в Україні. Доступ до Системи «YOUCONTROL» здійснюються у спосіб, передбачений виданою ліцензією, відповідно до визначених у ній пошукових форм запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо).

 

Доступ до Системи «YOUCONTROL» через веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua, здійснюється після реєстрації і авторизації. Реєстрація в Системі «YOUCONTROL» здійснюється шляхом заповнення визначених в Системі «YOUCONTROL» реєстраційних форм. На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з логіном і паролем, що необхідні для подальшої авторизації. Доступ до Системи «YOUCONTROL» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата шляхом авторизації – введення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата) логіна та пароля, отриманих ним при реєстрації.

 

Можливість нормального доступу до Системи «YOUCONTROL» через веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua та отримання за її допомогою необхідної інформації забезпечується лише у разі використання актуальних версій інтернет-браузерів, які отримують офіційні оновлення безпеки, виправлення сумісності та технічну підтримку.

 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – кінцеве комп’ютерне обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), в межах одного браузера на такому обладнанні, через яке Ліцензіат здійснює поточний доступ до Системи «YOUCONTROL». Одночасний поточний доступ до Системи «YOUCONTROL» з декількох пристроїв та/або інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої, виключається.

 

Користувач Системи «YOUCONTROL» – будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «YOUCONTROL».

 

Протягом строку дії права на використання Системи «YOUCONTROL», Ліцензіат може:

   • - здійснювати доступ до Системи «YOUCONTROL» у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Системи «YOUCONTROL»

   • - отримувати за допомогою Системи «YOUCONTROL» інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

   • - формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;

   • - включати інформацію Системи «YOUCONTROL» складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

   • - звертатись до служби технічної підтримки Ліцензіара за допомогою форми зворотного зв’язку, що передбачена Системою «YOUCONTROL», або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Ліцензіара, вказану в Системі «YOUCONTROL», за наявності питань щодо використання Системи «YOUCONTROL» (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу). При цьому необхідно повідомити свій логін, найменування (ім’я та прізвища), а при необхідності – інші відомості, що підтверджують право доступу.

   •  

Ліцензіат зобов’язаний:

   • - дотримуватись умов Договору на право використання програмної продукції (надалі – «Договір»)виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цих Правил, а також передбачених ними заборон і обмежень;

   • - при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;

   • - надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе, а також інші відомості, необхідні для виконання умов Договору;

   • - забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Системі «YOUCONTROL» (логіни, паролі доступу тощо);

   • - негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи «YOUCONTROL» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень і фіксації доказів їх наявності.

 

Ліцензіату забороняється:

   • - здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «YOUCONTROL» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або в інших цілях;

   • - використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи «YOUCONTROL» без дозволу Ліцензіара;

   • - забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи «YOUCONTROL»;

   • - розміщувати аналітичні дані Системи «YOUCONTROL» у складі будь-яких інших інформаційно-пошукових систем, комп'ютерних програм, електронних та/або друкованих видань без дозволу Ліцензіара, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження будь-яким третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);

   • - формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», неправдиву інформацію, а також інформацію, що містить непристойні, грубі або образливі вирази;

   • - перешкоджати функціонуванню Системи «YOUCONTROL» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;

   • - видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи «YOUCONTROL»

   • - використовувати Систему «YOUCONTROL» всупереч Правил використання Системи «YOUCONTROL», а також з метою, яка суперечить законодавству України.

 

Ліцензіар залишає за собою право модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цих Правил та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «YOUCONTROL». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «YOUCONTROL» виключно на власний розсуд.

 

Ліцензіат має утримуватись від використання Системи «YOUCONTROL» у будь-який спосіб, що суперечить умовам Договору, виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов та цих Правил.

 

У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія та/або розширені ліцензійні умови використання Системи «YOUCONTROL» можуть бути припинені.

Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’