Повне досьє на кожну компанію України

Реєстр підприємств та фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
A СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
Розділ Назва розділу
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
02 Лісове господарство та лісозаготівлі
03 Рибне господарство
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
C ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Розділ Назва розділу
10 Виробництво харчових продуктів
11 Виробництво напоїв
12 Виробництво тютюнових виробів
13 Текстильне виробництво
14 Виробництво одягу
15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння
17 Виробництво паперу та паперових виробів
18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
19 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
22 Виробництво гумових і пластмасових виробів
23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
24 Металургійне виробництво
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
27 Виробництво електричного устатковання
28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.
29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
30 Виробництво інших транспортних засобів
31 Виробництво меблів
32 Виробництво іншої продукції
33 Ремонт і монтаж машин і устатковання
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
D ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ
Розділ Назва розділу
35 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
I ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
Розділ Назва розділу
55 Тимчасове розміщування
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
L ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
Розділ Назва розділу
68 Операції з нерухомим майном
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
O ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Розділ Назва розділу
84 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
P ОСВІТА
Розділ Назва розділу
85 Освіта
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
Секція
Назва секції видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010
U ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ
Розділ Назва розділу
99 Діяльність екстериторіальних організацій і органів