Ухвала суду № 85777892, 21.11.2019, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.11.2019
Номер справи
910/14097/19
Номер документу
85777892
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

м. Київ

21.11.2019Справа № 910/14097/19

За позовом Акціонерного товариства "Таскомбанк" (м. Київ)

до Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" (м. Київ)

про стягнення 3.058.854,06 євро

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Пахар А.О.

Представники сторін:

від Публічного акціонерного товариства "Укрпластик": Піліпенко Д.О., Рожок В.О.

від Акціонерного товариства "Таскомбанк": Панич О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Таскомбанк" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про стягнення 3.058.854,06 євро, з яких: 2.989.194,98 євро простроченої заборгованості за тілом кредиту, 58.815,11 євро відсотків, 10.843,97 євро пені. Також позивач просить суд покласти на відповідача судовий збір.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов кредитного договору № НК1583 від 11.09.17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.19. відкрито провадження у справі № 910/14097/19 та призначено підготовче засідання у справі на 21.11.19.

Акціонерне товариство "Таскомбанк" звернулось до Господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" в межах суми стягнення 3.058.854,06 євро.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.19. у справі № 910/14097/19 заяву Акціонерного товариства "Таскомбанк" про забезпечення позову задоволено, до вирішення спору по суті накладено арешт на грошові кошти, в межах ціни позову у розмірі 3.058.854 (три мільйони п`ятдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят чотири) євро 06 євроцентів, які належать Публічному акціонерному товариству "Укрпластик" та знаходяться на рахунках Публічного акціонерного товариства "Укрпластик".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.19. відмовлено в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.19. у справі № 910/14097/19.

В судовому засіданні 21.11.19. відповідачем подано заяву про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19.

Вказана заява мотивована тим, що суддею Ващенко Т.М. було відкрито провадження в даній справі та задоволено заяву позивача про забезпечення позову, чим зупинено роботу відповідача.

Вказані обставини, за твердженням заявника, викликають сумнів в неупередженості або об`єктивності судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Згідно положень ст. 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Суд, дослідивши заяву позивача про відвід судді Ващенко Т.М. дійшов висновку про необґрунтованість заявленого відводу та його спрямованість виключно на затягування розгляду даної справи з огляду на наступне.

Наведені мотиви в заяві зводяться виключно до незгоди з прийнятими процесуальними рішеннями судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

З огляду на вказане суб`єктивна думка щодо процесуальних рішень, які повинні були бути прийняті суддею у даній справі, не можуть бути підставою для відводу судді.

Додатково, суд звертає увагу на те, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 48 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Таким чином, задоволення чи відмова в задоволенні того чи іншого клопотання, не може вказувати на наявність підстав для відводу складу суду в розумінні ст. 35 ГПК України, а відповідні висновки, покладені судом в обґрунтування прийнятих процесуальних документів можуть бути оспорені при оскарженні відповідного рішення до суду вищої інстанції.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Білуха проти України" (Заява № 33949/02) від 9 листопада 2006 року сказано: стосовно суб`єктивного критерію, особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного.

При цьому заявник скористався своїм процесуальним правом на подачу апеляційної скарги на ухвалу суду в даній справі про забезпечення позову.

У відповідності до ч. 3 ст. 38 Господарського процесуального кодексу України відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Однак, ухвалу Господарського суду міста Києва від 31.10.19. про відкриття провадження у справі № 910/14097/19 отримано відповідачем 04.11.19., а ухвалу про забезпечення позову 06.11.19., тобто за сімнадцять та п`ятнадцять днів до заявлення відповідачем заяви про відвід судді Ващенко Т.М.

При цьому, відповідачем не зазначено будь-яких пояснень та виняткових обставин, які унеможливлювали б заявлення відводу у передбачені господарським процесуальним законом строки, як і не наведено жодних обставин, які йому стали відомі лише 21.11.19.

З метою уникнення будь-яких сумнівів про упередженість суду у даній справі, забезпечення всебічного розгляду даного спору, суд вважає за необхідне передати вирішення питання про відвід судді Ващенко Т.М. іншому судді, який не входить до складу суду, що розглядає дану справу.

При цьому, суд не вбачає підстав для зупинення провадження у даній справі з огляду на наступну дату судового засідання - 12.12.19., адже положення законодавства передбачають стислі строки розгляду заяви про відвід - 2 дні, а тому до відповідної дати судового засідання достеменно будуть відомі наслідки розгляду даної заяви та чи буде справа розглядатись судом в тому ж складі, а у разі задоволення такої заяви - буде визначено новий склад суду у даній справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 35, 39, 38, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати відвід судді Ващенко Т.М. необґрунтованим.

2. Передати заяву представника Публічного акціонерного товариства "Укрпластик" адвоката Піліпенко Д.О. про відвід судді Ващенко Т.М. від розгляду справи № 910/14097/19 для визначення судді в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

3. Відкласти підготовче засідання у справі на 12.12.19. о 11:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 44-Б, зал судових засідань № 22.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 21.11.19. та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.М. Ващенко

Попередній документ : 85777891
Наступний документ : 85777893