Рішення № 96144584, 29.03.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
29.03.2021
Номер справи
910/19444/20
Номер документу
96144584
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.03.2021Справа № 910/19444/20За позовом: Приватного підприємства "Базис-Центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСПЕРІТАТІС"

про стягнення 633 889,11 грн.

суддя Мельник В.І.

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

Суть спору:

До Господарського суду міста Києва звернулось Приватне підприємство "Базис Центр" з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСПЕРІТАТІС" про стягнення 633 889,11 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором №0109-П від 01.09.2015 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2020 відкрито провадження у справі № 910/19444/20 та призначено до розгляду на 05.02.2021.

Ухвалою суду від 05.02.2021 підготовче засідання відкладено на 05.03.2021.

В підготовче судове засіданні 05.03.2021 представник позивача з?явився, надав клопотання про виправлення описок в позовній заяві.

В підготовче судове засіданні 05.03.2021 представник відповідача не з?явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2021 закінчено підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 29.03.2021.

В судове засідання 29.03.2021 представник позивача з`явився, надав суду усні пояснення у справі та просив суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 29.03.2021 представник відповідача не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 29.03.2021 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з`ясовано наступне.

01 вересня 2015 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОСПЕРІТАТІС» та Приватним науково-виробничим підприємством «Базис- Центр» було укладено генеральний договір підряду №0109-П на виконання проектних робіт (надалі - «Договір»), Відповідно до умов укладеного Договору Замовник (ТОВ «ПРОСПЕРІТАТІС») доручає, а Виконавець (ПНВП «Базис-Центр») приймає на себе зобов`язання виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації на стадії «Проект»/»Робоча документація»/»Робочий проект» (надалі - Проектна документація) для будівництва об`єктів громадської та житлової забудови, а також об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (надалі - Об`єкт) на земельних ділянках кадастровий номер 3210600000:00:057:0063 площею 53,0234га та кадастровий номер 3210600000:00:057:0062 площею 26,8450га, що розташовані на території другого житлового району міста Бровари в районі вулиці Богунської та вулиці Маяковського та погодити проектно-кошторисну документацію в установленому законодавством порядку із відповідними органами, підприємствами та організаціями.

Пунктом 1.3. даного Договору передбачено, що відповідно до поетапного плану виконання робіт по кожному Об`єкту, Сторони укладають додаткову угоду, в якій відображається найменування об`єкту громадської чи житлової забудови, на який розробляється та погоджується Проектна документація, його основні техніко- економічні характеристики, види робіт по вказаному в додатковій угоді Об`єкту, строки виконання цих робіт, вартість цих робіт, строки та порядок здійснення відповідних платежів.

Також в п.8.5. Договору №0109-П від 01.09.2015р. «Сторони погодили застосування подовженого строку позовної давності, який дорівнює п`ять років, щодо всіх можливих позовних вимог з приводу чи в зв`язку з даним Договором, в тому числі щодо вимог про сплату

неустойки/пені.

Згідно із п.12.4 Договору «Всі додатки, додаткові угоди до цього Договору та документи, підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін, вважаються невід`ємними частинами цього Договору та розглядаються як такі при будь-якому згадуванні цього Договору або будь-якої його частини».

20 жовтня 2015 року Позивачем та Відповідачем була підписана Додаткова угода №3 до генерального договору підряду №0109-П від 01.09.2015р. (надалі - «Додаткова угода №3»). Предметом даної додаткової угоди визначено, що Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації на стадії «Робочий проект (РП)» (надалі - Проектна документація або ПД) - «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями (позиція 26, 27, 28, 29 і 98)» та погодити проектно-кошторисну документацію в установленому законодавством порядку із відповідними органами, підприємствами, установами та організаціями.

Пунктом 2.1. даної Додаткової угоди №3 та Протоколом погодження договірної ціни до Додаткової угоди №3 (Додаток №1 до Додаткової угоди №3) до генерального договору підряду №0109 від 01.09.2015р. Сторони визначили вартість виконання проектних робіт в розмірі 1 509 700,00 грн (один мільйон п`ятсот дев`ять тисяч сімсот гривень 00 копійок).

04 жовтня 2016 року Позивачем та Відповідачем були внесені зміни до Угоди до Додаткової угоди №3, якою збільшено загальну площу будівель (житлових, вбудованих, вбудовано-прибудованих) до 29 941 кв.м. (п.1.2. даної Угоди про внесення змін до Додаткової угоди №3), а також Сторони домовилися про нову вартість за даною Додатковою угодою №3 до генерального Договору підряду №0109-П на виконання проектних робіт від 01.09.2015р.

Пунктом 3.1.2. Сторони визначили, що Остаточний розрахунок, у розмірі 30% від вартості робіт, Замовник сплачує Виконавцю на протязі 5-ти банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання- передачі виконаних робіт.

Позивач зазначив, що позовні вимоги виникли в зв`язку із неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором підряду, в зв`язку із чим утворилась заборгованість в розмірі 440048,11 грн.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачами не сплачено грошові кошти на вимогу позивача, доказів, які підтверджували чи спростовували вище вказане відповідачем до матеріалів справи не надано.

Внаслідок укладення договору між сторонами згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, виникли цивільні права та обов`язки.

Оскільки між сторонами по справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення Господарського кодексу України як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у господарській сфері.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 173 Господарського кодексу України один суб`єкт господарського зобов`язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб`єкта, а інший має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) ( ст. 530 ЦК України).

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Відповідно до частини сьомої зазначеної статті не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною 1 статті 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, господарський суд вважає, що вимоги позивача про стягнення із відповідача заборгованості підлягають задоволенню, в розмірі 440048,11 грн.

В зв`язку із порушенням умов договору відповідачем, позивачем заявлено також позовні вимоги про стягнення з відповідача пеню в розмірі 56823,28 грн., 3% річних в розмірі 43727,52 грн. та інфляційні втрати в розмірі 93290,20 грн.

Пунктом 8.2. Генерального договору підряду №0109 від 01.09.2015р. визначено, що у разі порушення Замовником строків оплати робіт, зазначених у відповідній додатковій угоді, Замовник сплачує Виконавцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє не момент нарахування, від суми несвоєчасно оплачених робіт, строк оплати яких наступив у відповідності до відповідної додаткової угоди, за кожен день прострочення, але не більше суми простроченого платежу.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно зі ст. 550 Цивільного кодексу України, право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Заслухавши представника позивача та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення позовної вимоги в частині стягнення пені в розмірі 56823,28 грн.

Приписами ст. 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що дії відповідача є порушенням грошового зобов`язання, що є підставою для захисту майнових прав та інтересів позивача відповідно до норм статті 625 Цивільного кодексу України.

Перевіривши розрахунок позивача 3% річних з простроченої суми та інфляційні втрати суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в частині стягнення 3% річних в розмірі 43727,52 грн. та інфляційні втрати в розмірі 93290,20 грн.

Згідно з п.2 ч.1 ст.129 Господарського процесуального кодексу України, приймаючи до уваги задоволення позовних вимог, судовий збір за розгляд даної справи покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст.129, 236-238, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд ,-

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги в повному обсязі.

2. Стягнути із Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСПЕРІТАТІС» (03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, ідентифікаційний код 39706861) на користь Приватного підприємства «Базис-Центр» (21027, м. Вінниця, вул. Агатангела Кримського, буд. 46, ідентифікаційний код 32647847) основну заборгованість в розмірі 440048 (чотириста сорок тисяч сорок вісім) грн. 11 коп., 3% річних в розмірі 43727 (сорок три тисячі сімсот двадцять сім) грн. 52 коп., інфляційні втрати в розмірі 93 290 (дев`яносто три тисячі двісті дев`яносто) грн. 20 коп., пеню в розмірі 56 823 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять три) грн. 28 коп., судовий збір в розмірі 9508 (дев`ять тисяч п`ятсот вісім) грн. 34 коп.

3. Видати наказ.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 05.04.2021.

Суддя В.І. Мельник

Часті запитання

Який тип судового документу № 96144584 ?

Документ № 96144584 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96144584 ?

Дата ухвалення - 29.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96144584 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96144584 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 96144584, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 96144584, Господарський суд м. Києва було прийнято 29.03.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 96144584 відноситься до справи № 910/19444/20

Це рішення відноситься до справи № 910/19444/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96144583
Наступний документ : 96144585