Ухвала суду № 96144585, 01.04.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
01.04.2021
Номер справи
910/2608/21
Номер документу
96144585
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

01.04.2021Справа № 910/2608/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Селівона А.М., за участю секретаря судового засідання Стеренчук М.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз" вул.Велика Васильківська 64, м. Київ, 03150

до Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова бул.В.Гавела 8, м. Київ, 03124

про визнання недійсним рішення наглядової ради

Представники сторін:

від позивача не з`явилися;

від відповідача не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова про визнання недійсними з моменту прийняття усіх рішень Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П.Корольова, оформлених протоколом № 77 засідання Наглядової ради ВАТ "Меридіан" ім. С.П.Корольова від 23.05.2019 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що оспорюване рішення Наглядової ради товариства не відповідає приписам законодавства та порушує корпоративні права позивача на участь в управлінні товариством, склад наглядової ради не відповідав вимогам ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та в голосуванні за питання, включені до порядку денного, голосували особи, які не є членами наглядової ради,а отже, за твердженням позивача, не мали права голосу, внаслідок чого зазначене рішення має бути визнано недійсним в судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2021 року позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.03.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/2608/21, приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом на підставі ч.3 ст. 12 ГПК України постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 01.04.2021 року.

У підготовче засідання 01.04.2021 року уповноважені представники позивача та відповідача не з`явилися.

Про дату, час і місце розгляду даної справи відповідач повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0105474893223.

Доказів отримання позивачем ухвали суду від 01.03.2021 поштовим відділенням зв`язку на час розгляду справи до суду не повернуто.

Судом здійснено запит з офіційного сайту «Укрпошта» щодо відстеження пересилання поштового відправлення № 0105474893223, в якому зазначено, що станом на 09.03.2021 поштове відправлення вручено за довіреністю.

Так, до початку судового засідання 16.03.2021 року від позивача надійшло клопотання про долучення доказу та залучення до участі у справі третьої особи , яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Державного концерну «Укроборонпром» разом з доказами направлення на адресу сторін; 29.03.2021 року від відповідача надійшов відзив на позовну заяву № 12/217 від 25.03.2021 року разом з доказами направлення на адресу позивача; 01.04.2021 року від позивача засобами електронного зв`язку надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Подані клопотання долучено судом до матеріалів справи.

Розглянувши в судовому засіданні 01.04.2021 року клопотання позивача про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державного концерну «Укроборонпром» суд зазначає, що за приписами ч.1 ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

При цьому зазначення на якій стороні (позивача чи відповідача) може вступити у справу третя особа залежить від того, з якою зі сторін у неї існує правовий зв`язок.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Судом встановлено, що в обґрунтування клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача - Державного концерну «Укроборонпром» позивач зазначає, що в статутному капіталі ВАТ «Меридіан» ім. С.П..Корольова перебуває пакет акцій, що належить державі в управлінні Державного концерну «Укроборонпром», що підтверджується Актом приймання-передачі № 467 від 04.09.2012 року про передачу Фондом державного майна України пакету акцій ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова у розмірі 50 % статутного капіталу плюс одна акція, у кількості 503718 штук Державному концерну «Укроборонпром».

Враховуючи предмет спору у даній справі та вищезазначені правовідносини, а також необхідність дослідження та встановлення судом обставин щодо можливості визнання недійсним рішення наглядової ради, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державного концерну «Укроборонпром», оскільки рішення у даній справі може вплинути на їх права та/або обов`язки щодо однієї зі сторін.

Будь - яких інших заяв та клопотань станом на 01.04.2021 року, зокрема відповіді позивача на відзив на позовну заяву, до суду не надходило.

Суд зазначає, що завданням підготовчого провадження, виходячи із змісту ст. 177 ГПК України є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу (наслідки неявки в судове засідання учасника справи); 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином, у зв`язку із залученням до участі у справі третіх осіб, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні на стороні відповідача - Державного концерну «Укроборонпром», з метою виконання завдання підготовчого провадження в справі та належної підготовки до розгляду справи по суті, з метою надання сторонам можливості реалізувати принцип змагальності, рівності всіх учасників процесу перед законом та судом, забезпечення участі представників у судовому засіданні та надання додаткових доказів в обґрунтування заявлених вимог та заперечень, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи, оцінки та дослідження доказів, суд приходить до висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 181, 183, 202, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 12.05.21 о 16:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3 .

2. Повідомити про підготовче засідання учасників справи. У відповідності до ст. 60 ГПК України сторонам надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

3. Клопотання позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Меридіан Союз" про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляють самостійних вимог на предмет спору задовольнити.

4. Залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Державний концерн «Укроборонпром» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 37; код ЄДРПОУ 37854297).

5. Зобов`язати позивача в строк до 16.04.2021 року включно направити на адресу третьої особи копію позовної заяви з додатками, надавши суду відповідні письмові докази.

6. Встановити третій особі - Державному концерну «Укроборонпром» строк для подання пояснень щодо суті спору - протягом 10 днів з дня отримання копії позовної заяви з додатками. Третій особі надати докази надсилання учасникам справи копій пояснень.

7. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов. Позивачу надати суду докази направлення відповіді на відзив на адресу відповідача.

8. Встановити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив. Відповідачу надати суду докази направлення заперечень на адресу позивача.

9. Повідомити учасників справи, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення можуть бути подані до суду у строк до 06.05.2021 року (включно), з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України, а також з урахуванням основних засад (принципів) господарського судочинства, зокрема, змагальності та рівності всіх учасників процесу перед законом та судом.

10. Попередити учасників судового процесу про неприпустимість зловживання процесуальними правами, визначеного ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, а також невиконання процесуальних обов`язків та створення протиправних перешкод у здійсненні судочинства, та, відповідно, можливість застосування заходів процесуального примусу з підстав та в порядку, визначеному главою 9 ГПК України.

11. Довести до відома учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є необов`язковою. З урахуванням епідеміологічної ситуації в України, сторони можуть подати до суду заяви про розгляд справи за їхньої відсутності.

Звернути увагу учасників справи на тимчасовий характер вжитих судом процесуальних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед учасників відкритих судових засідань. Також інформуємо, що з метою запобігання виникненню та розповсюдженню гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, у Господарському суді міста Києва запроваджено особливий режим роботи, згідно з яким, зокрема, працівникам Служби судової охорони, що здійснюють пропускний режим до приміщень суду, рекомендовано не допускати до залів судового засідання осіб, які не є учасниками судового процесу, та осіб з ознаками респіраторних захворювань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.М.Селівон

Часті запитання

Який тип судового документу № 96144585 ?

Документ № 96144585 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96144585 ?

Дата ухвалення - 01.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96144585 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96144585 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 96144585, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 96144585, Господарський суд м. Києва було прийнято 01.04.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 96144585 відноситься до справи № 910/2608/21

Це рішення відноситься до справи № 910/2608/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96144584
Наступний документ : 96144586