Рішення № 96144583, 29.03.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
29.03.2021
Номер справи
910/1656/21
Номер документу
96144583
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.03.2021Справа № 910/1656/21

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародна економічна компанія"

до Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

про стягнення 2 066 354,97 грн.

суддя Мельник В.І

за участю секретаря судового засідання Федорової О.В.

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

Суть спору:

До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРДНА ЕКОНОМІЧНА КОМПАНІЯ" з позовом до Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ" про стягнення 2066354,97 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором оренди \310-125-08-19-06640 від 26.06.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2021 відкрито провадження у справі № 910/1656/21 та призначено засідання на 05.03.2021.

26.02.2021 відділом діловодства суду від відповідача отримано відзив на позовну заяву.

В підготовче судове засіданні 05.02.2021 представник позивача з?явився, надав свої усні пояснення.

В підготовче судове засіданні 05.03.2021 представник відповідача не з?явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2021 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 29.03.2021.

В судове засідання 29.03.2021 представник позивача з`явився, надав суду усні пояснення у справі.

В судове засідання представник відповідача з`явився, надав суду усні пояснення у справі та просив суд зменшити суму штрафних санкцій.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 29.03.2021 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, судом з`ясовано наступне.

Між ТОВ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА КОМПАНІЯ»,як орендодавцем та ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ», як орендарем було укладено Договір оренди №10- 125-08-19-06640 від 26.06.2019 р.

За п. 1.1 Договору Орендодавець надає Орендареві послуги щодо оренди й експлуатування власної нерухомості: - нежилі приміщення, які знаходяться в нежилому будинку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 108 (літ. А), загальною прощею 1388,1 кв.м., надалі разом іменовано "Будинок" (Додаток №1).

Відповідно до п. 5.1 Договору орендна плата повинна сплачуватися орендарем щомісячно у національній валюті України (гривні) протягом перших 25 календарних днів місяця наступного за місяцем, за який здійснюється оплата (надалі - "Орендна плата").

За п. 5.3 Договору Орендодавець щомісяця виставляє Орендарю рахунок на оплату Орендної плати, розрахованої за формулою, згідно з Статтею 5.1. Оплата здійснюється за умови наявності у рахунках, актах наданих послуг посилання на повний номер і дату Договору.

Відповідно до п. 5.4 Договору протягом 5 (п`яти) робочих днів після закінчення кожного місяця Сторони підписуватимуть Акт про надання послуг з оренди Приміщень за попередній місяць.

Строк дії Договору починається з 12 липня 2019 року по 12 липня 2020 року (п. 4.2 Договору).

12.05.2020 року сторонами підписано додаткову угоду №1 до Договору, якою строк оренди продовжено по 31 липня 2020 року.

20.07.2020 листом №25/704 Орендар повідомив Позивача, що з 24.07.2020 року починає поетапне звільнення орендованих приміщень будівлі за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 108 (літ. А) та вивіз майна планується завершити до 31.07.2020 року включно.

04.08.2020 року на адресу Відповідача та Орендаря було відправлено лист-вимогу щодо здійснення оплати заборгованості по орендній платі та звільнення об`єкту нерухомості, однак жодної відповіді на зазначений лист-вимогу Позивач так і не отримав.

Позивач зазначив, що станом на 12.01.2021 заборгованість відповідача становить 1856 900 грн.

Доказів сплати вказаної заборгованості або доказів повернення орендованого примішення позивачу відповідачем суду не надано.

Внаслідок укладення договору між сторонами згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, виникли цивільні права та обов`язки.

Оскільки між сторонами по справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення Господарського кодексу України як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у господарській сфері.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 173 Господарського кодексу України один суб`єкт господарського зобов`язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб`єкта, а інший має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Договір є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України та Глави 30 Господарського кодексу України.

Відповідно до п. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Пунктом 2 ст. 291 Господарського кодексу України визначено, що договір оренди припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Відповідно до ч.1 ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до п.1 ст.759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Пунктом 5 ст. 759 ЦК України визначено, що плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ст. 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання.

Відповідачем не надано доказів які б спростовували зазначене позивачем.

Враховуючи зазначене суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача щодо стягнення із відповідача заборгованості у розмірі 1856900 грн. по орендній платі.

Крім суми основної заборгованості позивач просить, суд стягнути із відповідача пеню в розмірі 122830,89 грн., 3% річних в розмірі 30657,31 грн., інфляційні втрати в розмірі 55966,47 грн.

Приписами ст. 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з частинами 1, 3 статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 16.1 Договору визначено, що у випадку, якщо орендар не виконує будь-якого грошового зобов`язання, він повинен сплатити Орендодавцеві додатково пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період невиконання грошового зобов`язання, якщо воно прострочено більше ніж на 5 (п`ять) робочих днів від обумовленої дати. До нарахування та сплати такої неустойки застосовуються положення ЦКУ.

Згідно ч. 1 ст. 216 ГКУ учасники господарських відносин несуть господарсько- правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ст. 218 ГКУ підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері

Відповідачем було заявлено клопотання про зменшення розміру пені.

Частиною 3 статті 551 ЦК України передбачено, що розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Суд враховуючи розрахунок позивача та клопотання відповідача приходить до висновку про задоволення позовної вимоги в частині стягнення пені частково, а саме в розмірі 61415,50 грн.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що дії відповідача є порушенням грошового зобов`язання, що є підставою для захисту майнових прав та інтересів позивача відповідно до норм статті 625 Цивільного кодексу України.

Перевіривши розрахунок позивача 3% річних та інфляційних втрат з простроченої суми та інфляційних, суд вважає його обґрунтованим, а тому вимоги позивача про стягнення з відповідача 30657,31грн. - 3% річних та 55966,47грн. - інфляційних втрат підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 126, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,-

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги частково.

2. Стягнути із Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ідентифікаційний код 24584661) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна економічна компанія» (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 116-А, ідентифікаційний код 30574175) основну заборгованість в розмірі 1856900 (один мільйон вісімсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот) грн. 30 коп., пеню в розмірі 61 415 (шістдесят одну тисячу чотириста п`ятнадцять) грн. 50 коп., інфляційні втрати в розмірі 55 966 (п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят шість) грн. 47 коп., 3 % річних в розмірі 30657 (тридцять тисяч шістсот п`ятдесят сім) грн. 31 коп., судовий збір в розмірі 30995 (тридцять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 32 коп.

3. Видати наказ.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 05.04.2021.

Суддя Мельник В.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96144583 ?

Документ № 96144583 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 96144583 ?

Дата ухвалення - 29.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96144583 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96144583 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 96144583, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 96144583, Господарський суд м. Києва було прийнято 29.03.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 96144583 відноситься до справи № 910/1656/21

Це рішення відноситься до справи № 910/1656/21. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96144582
Наступний документ : 96144584