Ухвала суду № 90671782, 30.07.2020, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.07.2020
Номер справи
420/6163/20
Номер документу
90671782
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Справа № 420/6163/20

УХВАЛА

30 липня 2020 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Юхтенко Л.Р., розглянувши заяву Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» (код ЄДРПОУ 34800668, місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123) про забезпечення свого позову до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), за участю третіх осіб, що не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121, код ЄДРПОУ 24543550); Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224); Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс – Лайн» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, код ЄДРПОУ 37068609) про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою від 23 липня 2020 року прийнято до розгляду та відкрито загальне позовне провадження в адміністративній справі за позовною заявою Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» (код ЄДРПОУ 34800668, місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123) до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року.

До суду 29 липня 2020 року (вхід. № 29413/20) від Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» надійшла заява про забезпечення позову шляхом заборони замовникам ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 24543550, місцезнаходження: 65016, м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, буд. 121) та ТОВ «Ліс» (код ЄДРПОУ: 31622224, місцезнаходження: 65091, місцезнаходження: м.Одеса, вул.Колонтаєвська, буд 37), генеральному підряднику ТОВ «Сервіс –Лайн» (код ЄДРПОУ 37068609, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 23) та іншим особам за їх дорученнями чи договором здійснювати будь-які підготовчі та/ або будівельні роботи на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110136900:27:002:0082, загальною площею 0,0392 га, 5110136900:27:002:0034, загальною площею 616 кв.м, 5110136900:27:002:0035, загальною площею 19 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121 до набрання законної сили судовим рішенням в адміністративній справі № 420/6163/20.

На обґрунтування цієї заяви позивач зазначив, що Дозвіл на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року видано на виконання робіт з реконструкції існуючих нежитлових приміщень, яке, на думку позивача, є протиправним та порушує права та законні інтереси ОСББ «На Десятій». Так, заявник зазначає, що будівельні роботи не відповідають приписам, зазначеним у Дозволу, оскільки насправді виконавцями будівельних робіт на об`єкті за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.121 під виглядом «Реконструкції» проводяться роботи із будівництва нової споруди, а саме: ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Ліс» будує на відведених в оренду земельних ділянках багатоповерховий будинок з підземним паркінгом та торговельним призначенням для реалізації продовольчої та непродовольчої групи товарів, експлуатація яких замінить як цільове призначення ділянки та і режим їх використання. Площа об`єкту будівництва значно більша, ніж площа земельних ділянок, якими володіють замовники, в результаті чого відбувся самовільний захват меж сусідніх земельних ділянок.

Таким чином, позивач вважає, що виключно заборона будівельних робіт на спірному об`єктів у разі задоволення позову, на думку позивача дозволить відновити земельну ділянку чи здійснити будівництво об`єкта відповідно до цільового призначення зазначеного в проекті по даному об`єкту.

До того ж, позивач зауважує, що застосований судом спосіб забезпечення позову не позбавляє зацікавлених осіб на здійснення будівельних робіт на об`єкті після надання судом правової оцінки законності та обґрунтованості видачі дозволу на виконання будівельних робіт №ОД 112192401084 від 28 серпня 2019 року, які слугують вихідними даними для даного будівництва.

Статтею 154 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 150 КАС України, забезпечення позову допускається, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішення, дією, бездіяльністю.

Згідно з ч. 1 ст. 151 КАС України, позов може бути забезпечено:1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;3) встановленням обов`язку відповідача вчинити певні дії;4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Розглянувши матеріали позовної заяви та зміст цієї заяви, суддя вважає, що розгляд цієї заяви не потребує заслуховування пояснень позивача та/або всіх учасників справи, а тому ця заява може бути розглянута без повідомлення позивача та/або учасників справи.

Ретельно вивчивши матеріали заяви про забезпечення позову, проаналізувавши норми права, що регулюють спірні правовідносини та мають бути до них застосовані, суд доходить висновку, що у задоволенні заяви слід відмовити, з таких підстав.

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа або буде знаходитись справа, до вирішення адміністративної справи по суті позовних вимог, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Крім того, вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів.

Також суд має враховувати співрозмірність вимог клопотання про забезпечення позову із заявленим позовним вимогам та обставинам справи.

Аналогічна позиція викладена в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» від 06.03.2008 р. № 2.

Водночас, будь-яке забезпечення позову в адміністративній справі є наданням тимчасового захисту до вирішення справи по суті, який застосовується у виключних випадках за наявністю об`єктивних обставин, які дозволяють зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Оцінюючи обґрунтованість доводів заявника щодо необхідності забезпечення позову, співрозмірність вимог клопотання про забезпечення позову заявленим позовним вимогам та обставинам справи, інтереси позивача та інших осіб, суд виходить з такого.

Матеріалами справи підтверджено, що позивачем оскаржується дозвіл на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року, відповідно до якого замовникам ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 24543550, місцезнаходження: 65016, м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, буд. 121), ТОВ «Ліс» (код ЄДРПОУ: 31622224, місцезнаходження: 65091, місцезнаходження: м.Одеса, вул. Колонтаєвська, буд 37), генеральному підряднику ТОВ «Сервіс –Лайн» (код ЄДРПОУ 37068609, місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, вул. Будівельників, 23) надано дозвіл «реконструкцію існуючих нежитлових приміщень для розміщення апарт-готелю з вбудованими приміщеннями торговельного призначення по реалізації продовольчої та непродовольчої групи товарів за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121.

Позивач зазначає, що дозвіл видано протиправно, втім зупинення дії дозволу може привести до вирішення справи по суті, до розгляду та вирішення даної справи судом, що суперечить завданням інституту «забезпечення позову».

У заяві про забезпечення позову позивач зазначає, що насправді виконавцями будівельних робіт на об`єкті за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.121 під виглядом «Реконструкції» проводяться роботи із будівництва нової споруди, а саме ТОВ «Вікторія» та ТОВ «Ліс» будує на відведених в оренду земельних ділянках багатоповерховий будинок з підземним паркінгом та торговельним призначенням для реалізації продовольчої та непродовольчої групи товарів, експлуатація яких замінить як цільове призначення ділянки та і режим їх використання, та площа об`єкту будівництва значно більша, ніж площа земельних ділянок, якими володіють замовники, в результаті чого відбувся самовільний захват меж сусідніх земельних ділянок.

Проте наведені доводи не пов`язані із заходом забезпечення, який позивач просить суд застосувати та не доведено, що у разі не забезпечення позову таким заходом до вирішення справи по суті необхідно буде докласти саме позивачу значних зусиль для відновлення його прав та законних інтересів.

Суд звертає увагу, що Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 7 цього Закону, управління у сфері містобудівної діяльності та архітектурно-будівельного контролю здійснюється шляхом надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (крім анулювання (скасування) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів).

Таким чином, суд зазначає, що саме орган держархбудконтролю відповідно до покладених на нього завдань приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об`єкти та перевіряє їх відповідність вимогам законодавства.

Суть поданої заявником заяви про забезпечення позову зводиться до того, що у випадку не вжиття судом заходів забезпечення позову, існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

Однак, заявником не доведені та документально не підтверджені обставини, які б вказували на очевидну небезпеку заподіянню шкоди правам, свободам та інтересам позивача, які б унеможливили захист його прав, свобод та інтересів без вжиття відповідних заходів до ухвалення рішення у справі.

Окрім того, в матеріалах справи відсутні докази та підтвердження того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

У свою чергу, суд зазначає, що висновки щодо очевидності ознак протиправності рішення відповідача можуть бути зроблені лише на підставі дослідження поданих сторонами доказів у справі під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що будь-яких прийнятних та переконливих обґрунтувань того, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача у своїй заяві про забезпечення позову не навів, а тому заява не належить задоволенню.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст.150,151,154 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» (код ЄДРПОУ 34800668, місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123) про забезпечення свого позову до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) за участю третіх осіб, що не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121, код ЄДРПОУ 24543550); Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224); Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс – Лайн» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, код ЄДРПОУ 37068609) про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року, - відмовити.

Копію ухвали надіслати позивачу.

Ухвала може бути оскаржена до П`ятого апеляційного адміністративного суду в порядку та строки передбачені статтями 295, 297 КАС України, з урахуванням п.п.15.5 п. 15 ч. 1 Перехідних положень КАС України, п. 3 розділу УІ Прикінцеві положення КАС України.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 256 КАС України.

Суддя Л.Р. Юхтенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 90671782 ?

Документ № 90671782 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90671782 ?

Дата ухвалення - 30.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90671782 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 90671782 ?

В Одеський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 90671781
Наступний документ : 90671783