Ухвала суду № 88766131, 02.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
02.04.2020
Номер справи
522/10673/19
Номер документу
88766131
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі № 1-кс/522/4880/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ТК «Нове місто»).

Представник ФОП ОСОБА_1 ,- адвокат Канікаєв Ю.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений на майно, посилаючись на той факт, що потреба в арешті майна, вже відпала. На даний час майно, на яке було накладено арешт, не містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, якщо воно було скоєне, оскільки за цей період, всі необхідні заходи, експертизи, якщо вони були потрібні, вже могли бути зроблені органами досудового розслідування, але при цьому вказане майно досі не повернуто його володільцю ФОП ОСОБА_1 .. Щодо саме цього майна, ніяких досліджень не призначалося та не проводилося.

Крім того, як зазначає адвокат Канікаєв Ю.О., ФОП ОСОБА_1 , або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На підставі викладеного, адвокат Канікаєв Ю.О. вважає, що на сьогодні відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник ФОП ОСОБА_1 ,- адвокат Канікаєв Ю.О. не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог, зазначених у клопотанні та про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, щодо розгляду клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні з пояснень представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О., з досліджених матеріалів встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ТК «Нове місто»).

Метою накладення арешту слугувало збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Арешт було накладено обгрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково, відпали.

Так, зважаючи на той факт, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси винесені ще в січні 2020р., орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії з арештованим майном, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №№32019160000000033.

Крім того, ФОП ОСОБА_1 , або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 24.01.2020р. - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ТК «Нове місто»), а саме:

- картонна коробка біло-жовтого кольору в якій містяться файли з документами щодо повернення товарів: заяви з відповідними возвратними чеками із позначенням на файлах: «Маг 1, 21.10.19-17.11.19 проверено на 169 арк.»; «Маг 5, 11.10.19-17.11.19 проверено на 30 арк.»; «Маг 2, 21.10.19-17.11.19 проверено на 180 арк.»; «Маг 2, 27.10.19-17.11.19 проверено на 126 арк.»; «Маг 4, 21.10.19-17.11.19 проверено на 186 арк.»; «б/п на 94 арк.»; «Маг 6, 21.10.19-17.11.19 проверено на 209 арк.»; «Маг 7, 07.10.19-17.11.19 проверено на 68 арк.»;

- картонна коробка біло-жовтого кольору в якій містяться файли з документами щодо повернення товарів: заяви з відповідними возвратними чеками із позначенням на файлах: «Маг 4, 29.07.19-18.08.19 проверено на 148 арк.»; «Маг 6, 27.07.19-25.08.19 проверено на 119 арк.»; «Маг 2, 29.07.19-18.08.19 проверено на 135 арк.»; «Маг 3, 05.08.19-25.08.19 проверено на 130 арк.»; «Маг 1, 30.09.19-20.10.19 проверено на 135 арк.»; «Маг 3, 10.10.19-27.10.19 проверено на 139 арк.»; «Маг 4, 07.10.19-20.10.19 проверено на 116 арк.»; «Маг 6, 7-20.10.19 проверено на 114 арк.»; «Маг 2, 07.10.19-20.10.19 проверено на 126 арк.»; «Маг 4, 19.08.19-08.09.19 проверено на 149 арк.»; «Маг 3, 19.08.19-08.08.19 проверено на 139 арк.»; «Маг 2, 19.08.19-08.09.19 проверено на 162 арк.»; «Маг 1, 12.08.19-08.09.19 проверено на 170 арк.»;

- папка синього кольору швидкозшивач в якій містяться файли з супровідними листами щодо переміщення возвратних документів з аналітичного відділу до магазинів з датами та підписами хто відправив, прийняв та повернув у загальній кількості на 481 арк.;

- папка чорного кольору з надписом «Отчети по распоряжению ОСОБА_2 » март-апрель 2019 р. з документами на 91 арк.;

- папка зеленого кольору в якій містяться документ: аналіз рентабельності постачальників по товару в долг. Від 04.11.2019 з додатками на 31 арк.; звіт по залежаному товару на 52 арк., ернення товару на 5 арк., чорнові записи на 277 арк.; дані по контрагентам на 9 арк.;

- папка бордового кольору з надписом червень – серпень 2019 в якому містяться наступні документи: звіти по залежному товару, загальний рахунок за дві неділі продажі на 409 арк.;

- папка червоного кольору з надписом травень - червень 2019 + грудень в якому містяться наступні документи: звіти по фото, звіти по залежаному товару на 231 арк.;

- папка сірого кольору в якій містяться відомості, щодо відвідування працівників свого робочого місця на 46 арк.;

- папка синього кольору в якій містяться відомості щодо перерв працівників аналітичного відділу на 18 арк.;

- папка чорного кольору з надписом до замовлення по реалізації Ксения в якій містяться документи по замовленню заказника на 78 арк.;

- заяви на повернення товару неналежної якості на 200 арк.

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 8, у кількості 37 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 1 у кількості 136 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 2 у кількості 197 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 3 у кількості 128 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 4 у кількості 169 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 7 у кількості 34 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- заяви на повернення товару неналежної якості магазин № 6 у кількості 159 заяв, до кожної зави прикріплений товарний чек та возвратный чек;

- папка бордового кольору з надписом ПЕРЕВІРКИ в якій містяться документи, а саме акти ревізійно-аналітичного відділу та перелік товару;

- зошит фіолетово-рожевого кольору із зображенням пальм з чорновими записами у рукописному вигляді на 48 арк.;

- зошит формату А-4 коричневого кольору з чорновими записами в рукописному вигляді – 1 шт.;

- файл прозорого кольору з документами щодо реалізації товарів за весну 2019 року по магазинам на 6 арк.;

- файл прозорого кольору з планами роботи на червень місяць 2019 року на 14 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору в якій містяться файли з наступними документами: підрахунки по реалізації товарів, документи щодо надходження готівкових коштів за реалізовані товари по магазинам, аналіз рентабельності постачальників, таблиця щодо продажів по магазинам та отримання прибутку за наступні місяці: жовтень місяць на 10 арк.; за вересень місяць на 13 арк.; за серпень місяць на 18 арк.; за липень місяць на 13 арк.; за червень місяць на 14 арк.; за травень місяць на 11 арк.; за квітень місяць на 19 арк.; за березень місяць на 12 арк.; за лютий місяць на 18 арк.; за січень місяць на 13 арк.;

- папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться кадрові документи, зокрема: заяви на ім`я керівника аналітичного відділу ОСОБА_3 від менеджерів на 13 арк.; заяви на ім`я керівника компанії «Дисконт центр» ОСОБА_2 на 5 арк.; чорнові записи в рукописному вигляді на 4 арк.; роздруківки по сумам за реалізацію товарів на 9 арк.; роздруківки за премію по заробітній платі з сумами та підписами на 36 арк.; видаткові касові ордери з видачею премії на 5 арк.; документи щодо організаційних моментів мережі магазинів «Дисконт центр» на 17 арк.;

- зошит швидкозшивач червоного кольору з чорновими записами у рукописному вигляді - 1 шт.

- «Отчет по залежалому товару» на 49 арк.

- - заказ поставщику на 362 арк.;

- звіт по залежаному товару (залишки товару сезону весна-осінь, зима) 2016-17-19 років на 45 арк.;

- відомості про товар переміщений на склад від 03.12 на 30 арк.;

- звіт по залежаному товару, остатки по товарам в різницю та партіями на 20 арк.;

- переміщення товару на магазини на 250 арк.

- папка швидкозшивач рожевого кольору з файлами та назвою «Инвентаризация МАГ 5 (Одесса 07.10.19 по 12.10.19 на 61 арк.);

- папка швидкозшивач чорного кольору з файлами та назвою «Инвентаризация МАГ 6 (Одесса 28.08.19 по 30.08.19 на 99 арк.);

- документи щодо здійснення замовлення постачальників за 2019 рік на 798 арк.;

- папка зеленого кольору з чорновими записами щодо постачальників товару на 116 арк.;

- папка зеленого кольору з чорновими записами щодо постачальників товару на 358 арк.

- папка синього кольору з супровідними листами на переміщення товарів зі складу на адреси магазинів на 213 арк.;

- зошит синього кольору з чорновими записами у рукописному вигляді на 48 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом «Инвентаризация МАГ 4 (Одесса, Лаванда 14.11.19-28.11.19 на 53 арк.;

- папка картонна сірого кольору з надписом «Инвентаризация МАГ 4 (Одесса, Лаванда 25.06.19-28.06.19 на 284 арк.;

- папка рожевого кольору з надписом «Инвентаризация МАГ 2 (Одесса, Таирово 09.07.19-17.07.19 на 202 арк.;

- папка рожевого кольору з надписом «Инвентаризация МАГ 1 (Одесса, 18.09.19-27.09.19 на 198 арк.

- жорсткий диск, серійний номер WMAV2JM17100, з робочого місця № 1;

- жорсткий диск, серійний номер W2A8X9A0, з робочого місця № 2;

- жорсткий диск, серійний номер WMAYW0931052, з робочого місця № 3;

- жорсткий диск, серійний номер 9VY79A68, з робочого місця № 4;

- жорсткий диск, серійний номер WMAV3J301014, з робочого місця № 5;

- жорсткий диск, серійний номер CZC0171NVL, з робочого місця № 6;

- жорсткий диск, серійний номер WMAV2EP96832, з робочого місця № 7;

- жорсткий диск, серійний CZC5482H6V з робочого місця № 8;

- жорсткий диск, серійний номер CZC037325WV, з робочого місця № 9;

- зошит із чорновими записами;

- звіти по залежаному товару на 78 арк.;

- 2 папки червоного кольору з надписом інвентаризація магазинів 7 та 8 на 58 арк.;

- папка чорного з файлами інвентаризація магазину №3 на 92 арк.;

- закази постачальнику за 2019 рік на 862 арк..

- блокнот синього кольору записами;

- чорнові записи магазинів щодо отримання заробітних плах робітниками складу та магазинів на 125 арк.;

- ноутбук чорного кольору марки ACER NXM58EU001247253201601 із зарядным пристроим;

- папка червоного кольору з надписом працівники Маг.6, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 246 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом працівники Маг.4, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 255 арк.;

- папка червоного кольору з надписом працівники Маг.7, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 146 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом працівники Маг.8, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 218 арк.;

- папка рожевого кольору, в якій містяться копії паспортів та анкет співробітників на 66 арк.;

- папка помаранчевого кольору в якій містяться відомості про виплату заробітної плати працівникам на 203 арк.;

- картонна папка в якій містяться реєстраційні документи ФОП, фото ФОП та відомостями щодо відкриття рахунків в Приватбанку на 97 арк.;

- папка червоного кольору з надписом охорона, в якій містяться копії паспортів та анкетних даних угод з працівниками на 301 арк.;

- папка сірого кольору з надписом працівники Маг.1, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 276 арк.;

- папка синього кольору з надписом працівники Маг.2, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 241 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом працівники Маг.5, в даній папці містяться копії паспортів та анкет співробітників на 143 арк.;

- папка рожевого кольору в якій містяться документи, щодо оренди приміщень, договори надання охоронних послуг, посадові інструкції на 151 арк.;

- папка чорно-зеленого кольору в якій містяться документи містяться копії паспортів та анкет співробітників на 242 арк.;

- папка рожевого кольору в якій містяться документи: договори суборенди, відомості на отримання заробітної плати, договори про надання охоронних послуг на 190 арк.;

- папка червоного кольору з надписом копії паспортів співробітників основного складу Дисконт-центра 2017 рік, в даній папці містяться копії паспортів, ідентифікаційних кодів співробітників на 239 арк.;

- папка фіолетового кольору в якій містяться копії паспортів та анкет працівників на 222 арк.;

- папка сірого кольору з надписом накази та розпорядження фірми Дисконт-центр, що містить розпорядження, накази на 125 арк.;

- папка рожевого кольору з надписом копії паспортів співробітників аналітичного відділу фірми «Дисконт-центр» 2017 рік, в якій містяться заяви, копії паспортів, РНОКПП працівників на 56 арк.;

- папка рожевого кольору в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати співробітників магазинів на 161 арк.;

- папка сірого кольору в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати співробітників магазинів на 209 арк.;

- папка рожевого кольору в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати співробітників магазинів на 38 арк.;

- папка зеленого кольору в якій містяться відомості про начислення заробітної плати працівникам на 41 арк.;

- папка зеленого кольору в якій містяться анкетні дані співробітників магазинів на 99 арк.;

- папка зеленого кольору в якій містяться відомості щодо зарахування з/п, автобіографії співробітників та інші документи на 100 арк.;

- папка рожевого кольору з надписом копії паспортів співробітників організаційно господарського відділу фірми Дисконт центр 2017 рік на 73 арк.;

- папка сірого кольору з надписом ксерокси анкет співробітників в якій містяться копії паспортів співробітників магазину № 4 на 48 арк.;

- папка сірого кольору в якій містяться відомості співробітників охорони магазинів, а саме копії паспортів, анкетних даних на 27 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом співробітники маг 3 в якій містяться паспортні дані працівників на 291 арк.;

- папка червоного кольору з надписом склад, в якій містяться копії паспортів та РНОКПП співробітників на 304 арк.;

- папка жовтого кольору в якій містяться відомості щодо заробітної плати на 408 арк.

- видаткові касові ордера за вересень місяць 2018 року на 87 арк.;

- журнал формату А 4 з чорновими записами у рукописному вигляді – 1 шт.;

- накладні на відвантаження товару на 8 арк.;

- лист формату А 4 на 2 арк. із зазначенням прізвищ, суми та підписів. На листу мається листочок із позначенням «Топал 50», а також підкріпленні грошові кошти у сумі 50 грн.;

- лист формату А 4 на 1 арк. із зазначенням прізвищ, суми та підписів. На листу мається листочок із позначенням «Панасюк 50», «Крикун 50» а також підкріпленні грошові кошти у сумі 100 грн.;

- лист формату А 4 на 1 арк. із зазначенням прізвищ, суми та підписів. На листу мається листочок із позначенням «Марущак 100», «Сорохан 1086», а також підкріпленні грошові кошти у сумі 1186 грн. Загальна сума грошових коштів складає 1336 грн.

- видаткові касові ордери за листопад місяць 2019 року на 1091 арк.;

- видаткові касові ордери за грудень місяць 2019 року на 563 арк.

- грошові кошти: номіналом по 500 грн. – 56 шт. (28 000 грн.); номіналом по 200 грн. – 49 шт. (9 800 грн.); номіналом по 100 грн. – 70 шт. (7 000 грн.); номіналом по 50 грн. – 82 шт. (4 100 грн.); номіналом по 20 грн. – 13 шт. (260 грн.); номіналом по 10 грн. – 11 шт. (110 грн.); номіналом по 5 грн. – 30 шт. (150 грн.); номіналом по 2 грн. – 50 шт. (100 грн.); номіналом по 1 грн. – 92 шт. (92 грн.); номіналом по 100 дол. США – 4 шт. (400 дол. США). Загальна сума грошових коштів складає 49 612 грн. та 400 дол. США.

- папка швидкозшивач сірого кольору з надписом «Расходи», в якій містяться видаткові касові ордера, внутрішні переміщення товарів на 327 арк.;

- зошит формату А 4 з чорновими записами у рукописному вигляді на 79 арк.;

- картонна коробка коричневого кольору з чорновими записами на 405 арк.

- договори оренди та додаткові угоди до договорів оренди;

- рахунки на оплату на 8 арк.;

- договір суборенди нерухомого майна з додатками;

- договір суборенди нерухомого майна з додатками маг. 4 ;

- папка картонна з надписом Премія в якому знаходяться відомості щодо виплати премії;

- папка картонна з надписом довіреності на отримання ДС в якій знаходяться довіреності на отримання грошових коштів та копії паспортів;

- папка картонна з надписом Інтернет в якій містяться відомості щодо каси за реалізований товар через мережу інтернет;

- рахунок на оплату №104 від 01.04.2019 ;

- акт здачі - приймання робіт №54 від 31.01.2020 н 1 арк.;

- папка картонна в якій містяться документи щодо звітності фізичних осіб підприємців;

- каса основна по всім магазинам за період з 01.08.по 13.12.2019 з (ітовомим чеками за кожний день)

- папка в якій містяться акти звірки;

- звіти підзвітних осіб;

- накладні на переміщення за липень 2019 р. на 16 арк.;

- договір відповідального зберігання продукції від 25.03. 2019 з додатками;

- папка картонна з надписом оплата оренди рахунку в які знаходяться рахунки - фактури на оплату приміщень магазинів;

- договори охорони із службою ОСОБА_4 ;

- рахунки на оплату суборенди нежитлового приміщення;

- рожева папка в яких містяться рахунки на оплату оренди приміщень МАГ. 2;

- рожева папка в яких містяться рахунки на оплату оренди приміщень МАГ. 1, 6;

- рожева папка в яких містяться рахунки на оплату оренди приміщень МАГ. 3;

- рожева папка в які містяться рахунки на оплату;

- договір оренди приміщень за 2017 - 2018 рік;

- папка чорного кольору у якій містяться відомості на нарахування заробітної плати;

- рахунки на оплату за 2019 рік;

- картонна коробка в якій містяться звіти матеріального відповідальної особи за 2018 рік з додатками;

- ноутбук марки Fujitsu, серійний номер НОМЕР_1 , модель АН531 без батареї, однак із зарядним пристроєм.

- папка зеленого кольору в якій містяться документами та копіями паспортів для прийому на роботу у загальній кількості 123 арк.

-конверт білого кольору з надписом: «Комисаренко Ю. НОМЕР_2 » та грошові кошти у іноземній валюті – долар США, зокрема: номіналом по 50 дол. США – 8 шт.; номіналом по 100 дол. США – 96 шт. Загальна сума грошових коштів складає 10 000 (десять тисяч) доларів США.

- картонна коробка з назвою «Октябрь 01.10.19-31.10.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за жовтень місяць 2019 року на 1928 арк.;

- картонна коробка з назвою «Ноябрь 01.11.19-31.11.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за листопад місяць 2019 року на 1760 арк.;

- картонна коробка з назвою «Квітень 01.04.19-30.04.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за квітень місяць 2019 року на 3374 арк.;

- картонна коробка з назвою «Сентябрь 01.09.19-30.09.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за вересень місяць 2019 року на 1632 арк.;

- картонна коробка з назвою «Июль 01.07.19-31.07.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за липень місяць 2019 року на 1073 арк.;

- картонна коробка з назвою «Июнь 01.06.19-30.06.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за червень місяць 2019 року на 2595 арк.;

- картонна коробка з назвою «Май 01.05.19-31.05.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за травень місяць 2019 року на 3087 арк.;

- картонна коробка з назвою «Март 01.03.19-31.03.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за березень місяць 2019 року на 3119 арк.;

- картонна коробка з назвою «Август 01.08.19-31.08.19» в якій містяться документи щодо придбання товарів, а саме: накладні, прибуткові накладні, замовлення на постачання, бланки спасання товарів, дозамовлення та іншими документами за серпень місяць 2019 року на 1547 арк.;

- відеореєстратор Ajhua, серійний номер 4KOO4ADPAZ4452A;

- відеореєстратор Ajhua, серійний номер 4LO62DBPAZ5712F;

- відеореєстратор Ajhua, серійний номер НОМЕР_3 AO4AF3PAZFDE66;

- жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMAYVO828273

- жорсткий диск Seagate, серійний номер 5 НОМЕР_4 ;

- жорсткий диск SSD, серійний номер GUS073554.

На ТМЦ – одяг, взуття, аксесуари, а саме:

- Батник Calvin – 5 шт;

- Батник – 125 шт.;

- Батник Tommy Hilfiger – 107 шт.;

- Батник Levis – 6 шт.;

- Куртка дитяча – 32 шт.;

- Штани спортивні – 13 шт.;

- Штани Tommy Hilfiger – 33 шт.;

- Штани Nike – 131 шт.;

- Кофта дитяча – 17 шт.;

- Костюм дитячий – Adidas – 36 шт.;

- Спортивний костюм Nike – 6 шт.;

- Спортивний костюм Reebok– 58 шт.;

- Свитер дитячий Tommy Helfiger – 60 шт.;

- Спортивні штани Reebok– 58 шт.;

- Спортивні штани Fila - 13 шт.;

- Костюм Nike – 5 шт.;

- Костюм дитячий Tommy Helfiger – 14 шт.;

- Костюм – 20 шт.;

- Батник Fila - 8 шт.;

- Батник Ander Aurtur – 8 шт.;

- Батник – 8 шт.;

- Свитер дитячий Tommy Helfiger – 308 шт.;

- Свитер дитячий – 249 шт.;

- Набор дитячий Adidas – 9 шт.;

- Набор дитячий Gucci – 3 шт.;

- Набор дитячий – 3 шт.;

- Набор дитячий Tommy Hіlfiger – 1 шт.;

- Свитер дитячий Lacosta – 27 шт.;

- Рукавиці – 20 шт.;

- Нижня білизна – 50 шт.;

- Батник – 25 шт.;

- Куртки – 36 шт.;

- Нижня білизна – 20 шт.;

- Майки – 20 шт.;

- Рукавиці – 10 шт.;

- Підштаники – 18 шт.;

- Свитер – 9 шт.;

- Нижня білизна 50 шт.;

- Халати – 14 шт.;

- Куртки – 149 шт.;

- Рукавиці – 560 шт.;

- Майки дитячі – 60 шт.;

- Куртка – 161 шт.;

- Костюм дитячий – 6 шт.;

- Нижня білизна чоловіча – 100 шт.;

- Костюм дитячий – 6 шт.;

- Тапочки – 145 шт.;

- Нижня білизна – 17 шт.;

- Жилет дитячий – 3 шт.;

- Шапки – 146 шт.;

- Батник – 8 шт.;

- Сумки – 2 шт.;

- Майки – 55 шт.;

- Свитер в`язаний – 66 шт.;

- Футболки – 10 шт.;

- Нижня білизна – 155 шт.;

- Шапки – 46 шт.;

- Піжама дитяча – 194 шт.;

- Шкарпетки – 61 шт.;

- Куртка Columbia – 15 шт.;

- Штани дитячі 107 – шт.;

- Штани дитячі N3 – шт.;

- Штани дитячі Fila – 5 шт.;

- Штани дитячі Ferarri – 5 шт.;

- Штани Puma – 199 шт.;

- Спортивний костюм Puma – 106 шт.;

- Спортивний костюм Nike – 44 шт.;

- Спортивний костюм Fila – 5 шт.;

- Куртка – 40 шт.;

- Шапки – 406 шт.;

- Хомути (баф) – 207 шт.;

- Рукавиці – 172 шт.;

- Шапки – 185 шт.;

- Сумки – 36 шт.;

- Батник чоловічий Puma – 226 шт.;

- Комплект термобілизни чоловічий Puma – 14 шт.;

- Штани чоловічі спортивні Puma 5 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий Reebok – 2 шт.;

- Штани чоловічі спортивні Reebok – 175 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий Nike 23шт.;

- Батник чоловічий Nike 73 шт.;

- Чоловічі штани спортивні Nike 344 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий Adidas – 8 шт.;

- Батник чоловічий Adidas – 93 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий – 8 шт.;

- Жіноча термобілизна 148 шт.;

- Дитяча термобілизна – 46 шт.;

- Чоловіча термобілизна – 37 шт.;

- Батник чоловічий – 1 шт.;

- Нижня білизна чоловіча – 1834 шт.;

- Нічні сорочки жіночі – 3 шт.;

- Піжама жіноча – 4 шт.;

- Куртки дитячі – 134 шт.;

- Шапки чоловічі – 130 шт.;

- Куртки дитячі – 44 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий Filla – 53 шт.;

- Куртка дитяча Filla – 21 шт.;

- Куртка дитяча Сосо – 4 шт.;

- Костюм спортивний чоловічий Tommy Hіlfiger – 10 шт.;

- Куртка дитяча Tommy Hіlfiger – 5 шт.;

- Костюм спортивний Gucci – 4 шт.;

- Куртки дитячі Gucci – 5 шт.;

- Костюм спортивний Puma – 174 шт.;

- Шапка Gucci – 12 шт.;

- Шапка – 55 шт.;

- Штани – 8 шт.;

- Штани Fila – 16 шт.;

- Шапка Nike 12 шт.;

- Набір шарф та шапка – 8 шт.;

- Шапка Nike 24 шт.;

- Спортивний костюм Calvin Clain – 26 шт.;

- Шапка CASCONA - 86 шт.;

- Шапка – 36 шт.;

- Шапка PHILIP – 31 шт.;

- Штани Reebok – 44 шт.;

- Шапка – 115 шт.;

- Хамут – 2 шт.;

- Шапка – 26 шт.;

- Куртка – 1 шт.;

- Піжама дитяча – 50 шт.;

- Шарф – 20 шт.;

- Спортивний костюм Nike 2 шт.;

- Костюм Supreme 1 шт.;

- Костюм (штани та кофта) Ferrari – 1 шт.;

- Кофта Adidas – 1 шт.;

- Спортивний костюм Adidas – 7 шт.;

- Штани Adidas – 1 шт.;

- Спальний костюм – 18 шт.;

- Черевики дитячі – 4 шт.;

- Дитячий батник – 7 шт.;

- Костюм дитячий – 6 шт.;

- Штани Nike 74 шт.;

- Штани дитячі – 3 шт.;

- Кофта дитяча – 2 шт.;

- Штани Nike 38 шт.;

- Штани дитячі – 9 шт.;

- Костюм дитячий – 5 шт.;

- Свитер дитячий – 2 шт.;

- Сукня дитяча – 2 шт.;

- Кофта дитяча – 4 шт.;

- Куртка дитяча – 17 шт.;

- Джинси – 2 шт.;

- Куртка дитяча – 13 шт.;

- Хомут – 11 шт.;

- Шапки – 37 шт.;

- Штани Nike 50 шт.;

- Шапки – 201 шт.;

- Хомут – 41 шт.;

- Штани Nike 38 шт.;

- Шапки – 38 шт.;

? Сапоги жіночі Purlina, 5 пар

? Труси жіночі, 50 шт.

? Спортивний костюм чоловічий Nike, 1 шт.

? Футболки дитячі, 6 шт.

? Перчатки, 1 шт.

? Труси чоловічі, 206 шт.

? Труси дитячі, 1492 шт.

? Куртка темно-зелена жіноча, 33 шт.

? Кофта спортивна, 14 шт.

? Светр чоловічий, 5 шт.

? Футболка чоловіча, 15 шт.

? Куртка чоловіча, 94 шт.

? Желетка Colambia, 16 шт.

? Шорти чоловічі, 400 шт.

? Батник дитячий, 8 шт.

? Костюм спортивний дитячий, 8 шт.

? Комбінезон дитячий, 1 шт.

? Обманка дитяча, 7 шт.

? Светр чоловічий Reebok, 11 шт.

? Светр чоловічий Under Armor, 3 шт.

? Юбка, 1 шт.

? Светр чоловічий, 4 шт.

? Светр жіночий, 6 шт.

? Плаття червоне, 23 шт.

? Куртка дитяча, 3 шт.

? Сумки жіночі, 35 шт.

? Футболка жіноча, 57 шт.

? Куртка жіноча, 2 шт.

? Светр жіночий, 54 шт.

? Шорти жіночі, 3 шт.

? Джинси, 31 шт.

? Юбка, 8 шт.

? Кофта, 71 шт.

? Куртка чорна чоловіча, 8 шт.

? Футболка жіноча, 20 шт.

? Шорти джинсові жіночі, 7 шт.

? Костюм спортивний чоловічий Champion, 6 шт.

- Свитер – 118 шт. ;

- Батник Rebook – 9 шт.;

- Нижня білизна – 40 шт.;

- Батник Fila – 5;

- Нижня білизна Dolce Gabbana – 10 шт.;

- Нижня білизна Calvin Klein –

- Штани Nike 11 шт.;

- Носки – 8160 шт.;

- Шапки – 325 шт.;

- Комплект куртки – 261 шт.;

- Туфлі – 474 шт.;

- Костюм спортивний Jordon, 16 шт.

- Костюм спортивний Nike, 8 шт.

- Костюм спортивний Ander Armor, 18 шт.

- Штани спортивні Nike, 8 шт.

- Штани спортивні Jordon, 33 шт.

- Штани спортивні Reebok, 25 шт.

- Костюм спортивний Jordon, 22 шт.

- Кофта спортивна Off White, 16 шт.

- Кофта спортивна Fila, 16 шт.

- Кофта спортивна Ander Armor, 8 шт.

- Штани спортивні Fila, 32 шт.

- Штани спортивні Nike, 8 шт.

- Кофта спортивна Off White, 16 шт.

- Кофта спортивна не бренд, 24 шт.

- Плавки Adidas, 1 шт.

- Кофта спортивна Nike, 8 шт.

- Кофта спортивна Fila, 4 шт.

- Спортивні штани Puma, 32 шт.

- Спортивні костюми Puma, 24 шт.

- Спортивні штани Off White, 8 шт.

- Куртки Puma, 40 шт.

- Куртки Puma, 15 шт.

- Костюм спортивний ф/ш Puma, 79 шт.

- Труси чоловічі, 637 шт.

- Костюм спортивний ф/ш Adidas, 62 шт.

- Штани спортивні Adidas, 6 шт.

- Костюм спортивний ф/ш Nike, 24 шт.

- Штани спортивні Nike, 40 шт.

- Костюм спортивний Ander Armor, 3 шт.

- Штани спортивні Ander Armor, 3 шт.

- Штани спортивні Nike, 10 шт.

- Штани спортивні Reebok, 4 шт.

- Футболка Armani, 94 шт.

- Кофта Armani, 21 шт.

- Футболка Nike, 24 шт.

- Куртки Colambia, 4 шт.

- Штани спортивні, 91 шт.

- Куртки Colambia, 15 шт.

- Куртки, 120 шт.

- Штани, 6 шт.

- Куртки дитячі, 42 шт.

- Куртки Fila, 5 шт.

- Куртки, 66 шт.

- Кофта Reebok, 2 шт.

- Кофта Gucci, 4 шт.

- Кофта Champion, 6 шт.

- Куртки, 46 шт.

- Джинси Dsauared, 11 шт.

- Джинси Philipp Plein, 14 шт.

- Джинси, 1073 шт.

- Спортивний костюм Puma, 133 шт.

- Спортивний костюм Nike, 44 шт.

- Спортивний костюм Hugo Boss, 62 шт.

- Спортивний костюм Adidas, 52 шт.

- Спортивний костюм Fila, 345 шт.

- Штани спортивні, 376 шт.

- Шорти спортивні Fila, 125 шт.

- Кофта спортивна Champion, 56 шт.

- Спортивний костюм Nike, 64 шт.

- Труси жіночі, 3870 шт.

- Кофти Nike, 56 шт.

- Кофти Fila, 19 шт.

- Спортивний костюм Nike, 104 шт.

- Футболки Puma, 80 шт.

- Спортивний костюм ф/ш Tommy Hilfiger, 134 шт.

- Футболки Nike, 14 шт.

- Спортивний костюм ф/ш Adidas, 132 шт.

- Спортивний костюм ф/ш Nike, 161 шт.

- Шорти спортивні Nike, 129 шт.

- Кофти спортивна Nike, 9 шт.

- Штани спортивні Adidas, 10 шт.

- Спортивний костюм ф/ш Tommy Hilfiger, 64 шт.

- Шорти Adidas, 36 шт.

- Шорти Reebok, 76 шт.

- Шорти, 7 шт.

- Джинси, 239 шт.

- Носки, 194 пари

- Спортивний костюм Nike, 5 шт.

- Спортивний костюм Reebok, 8 шт.

- Спортивний костюм, 3 шт.

- Батники, 27 шт.

- Кросівки дитячі, 32 пари

- Светр, 23 шт.

- Футболки Calvin Clain, 2 шт.

- Футболки, 5 шт.

- Кофта Reebok, 1 шт.

- Кофта Adidas, 1 шт.

- Носки, 431 пара

- Кофта, 68 шт.

- Кофта (батнік) Reebok, 172 шт.

- Кофта (батнік) Fila, 85 шт.

- Штани Nike, 297 шт.

- Штани Reebok, 250 шт.

- Спортивний костюм Ander Armor, 125 шт.

- Штани Nike, 185 шт.

- Труси Pasa Boxer, 4840 шт.

- Штани Fila, 122 шт.

- Штани Reebok, 544 шт.

- Труси, 420 шт.

- Штани Ander Armor, 100 шт.

- Рюкзаки жіночі, 844 шт.

- Рюкзаки чоловічі, 207 шт.

- Рюкзаки чоловічі Fila, 88 шт.

- Рюкзаки чоловічі Tommy Hilfigner, 80 шт.

- Сумки жіночі, 842 шт.

- Рюкзаки дитячі, 71 шт.

- Гаманці жіночі, 510 шт.

- Сумка жіноча, 27 шт.

- Сукня жіноча, 4 шт.

- Светр жіночий, 13 шт.

- Джинси, 13 шт.

- Шорти, 6 шт.

- Сукня жіноча, 22 шт.

- Майка жіноча, 6 шт.

- Брюки, 40 шт.

- Юбка жіноча, 10 шт.

- Футболка, 3 шт.

- Светр, 73 шт.

- Светр Nike, 14 шт.

- Светр Reebok, 3 шт.

- Светр Adidas, 8 шт.

- Светр, 10 шт.

- Футболки, 163 шт.

- Сарафан, 28 шт.

- Футболки, 15 шт.

- Кофти жіночі, 7 шт.

- Светри жіночі, 60 шт.

- Штани жіночі, 18 шт.

- Сукня жіноча, 21 шт.

- Футболки, 61 шт.

- Рубашки, 10 шт.

- Светр, 1 шт.

- Куртка, 9 шт.

- Спортивний костюм, 12 шт.

- Сукня дитяча, 3 шт.

- Кофта дитяча, 1 шт.

- Светр, 246 шт.

- Кофта, 29 шт.

- Сукня, 143 шт.

- Куртка, 22 шт.

- Набор шапка+русов, 27 шт.

- Штани, 22 шт.

- Майка, 1 шт.

- Шапки, 137 шт.

- Сукня, 51 шт.

- Гольфи, 2 шт.

- Труси, 31 шт.

- Носки, 527 шт.

- В`язаний костюм, 256 шт.

- Спортивний костюм Adidas, 23 шт.

- Спортивний костюм Calvin Clain, 12 шт.

- Сарафан, 32 шт.

- Піджак, 5 шт.

- Сумка жіноча, 628 шт.

- Сумка чоловіча, 112 шт.

- Сумка жіноча, 292 шт.

- Рюкзак жіночий, 50 шт.

- Рюкзак Adidas, 62 шт.

- Рюкзак, 30 шт.

- Рюкзак Nike, 12 шт.

- Рюкзак, 1 шт.

- Кошелек, 19 шт.

- Сумки жіночі, 1505 шт.

- Взуття жіноче (черевики), 223 пари

- Дутики дитячі, 114 пар

- Черевики жіночі, 81 пара

- Черевики чоловічі, 146 пар

- Черевики жіночі, 163 пари

- Дитячі черевики, 1191 пара

- Капці чоловічі, 86 пар

- Балетки жіночі, 223 пари

- Туфлі чоловічі, 261 пара

- Черевики чоловічі, 174 пари

- Черевики жіночі, 227 пар

- Кросівки жіночі, 160 пар

- Кросівки чоловічі, 80 пар

- Босоніжки дитячі, 350 пар

- Кросівки підліткові, 75 пар

- Туфлі жіночі, 251 пара

- Кросівки дитячі, 92 пари

- Кросівки жіночі, 156 пар

- Тапочки, 209 пар

- Ботинки, 550 пар

- Дитяче взуття, 224 пари

- Ботинки жіночі, 30 пар

- Кросівки, 14 пар

- Сорочки, 40 шт.

- Тапочки жіночі, 266 пар

- Кімнатні тапочки, 158 пар

- Кросівки Nike, 25 пар

- Кросівки Reebok, 64 пари

- Кросівки Puma, 1 пара

- Кросівки Adidas, 1 пара

- Кросівки чоловічі, 22 пари

- Мокасини чоловічі, 354 пари

- Кальсони чоловічі, 42 шт.

- Куртка жіноча, 18 шт.

- Штани чоловічі, 104 шт.

- Спортивні штани Off White, 19 шт.

- Спортивні штани Nike, 79 шт.

- Спортивні штани Fila, 1 шт.

- Спортивні штани Reebok, 9 шт.

- Тапочки Nike, 704 пари

- Штани спортивні дитячі Ferari, 8 шт.

- Спортивні штани Ander Armor, 3 шт.

- Спортивні штани Adidas, 2 шт.

- Спортивні штани Fila, 8 шт.

- Футболки дитячі, 275 шт.

- Майка дитяча, 175 шт.

- Майка, 7931 шт.

- Труси чоловічі, 2303 шт.

- Шорти Nike, 1 шт.

- Кепки дитячі, 184 шт.

- Сорочки, 176 шт.

- Футболки, 1468 шт.

- Футболки Nike, 23 шт.

- Футболки Armani, 6 шт.

- Футболки Moschino, 10 шт.

- Куртка, 4 шт.

- Штани жіночі, 392 шт.

- Сукня дитяча, 123 шт.

- Кофта, 200 шт.

- Труси жіночі, 4924 шт.

- Піжама дитяча, 97 шт.

- Спортивний костюм Ander Armor, 8 шт.

- Шорти, 875 шт.

- Джинси, 197 шт.

- Спортивний костюм Nike, 7 шт.

- Перчатки, 136 шт.

- Труси дитячі, 217 шт.

- Шапка дитяча, 605 шт.

- Шорти Adidas, 2 шт.

- Куртка Colambia, 144 шт.

- Кросівки Nike, 28 пар

- Кросівки New Balance, 6 пар

- Кросівки Reebok, 15 пар

- Кросівки Adidas, 18 пар

- Кросівки Puma, 1 пара

- Футболки, 1791 шт.

- Сапоги жіночі, 15 пар

- Ботинки чоловічі, 88 пар

- Тапочки дитячі, 320 пар

- Тапки чоловічі, 36 пар

- Кросівки дитячі, 28 пар

- Шльопанці дитячі, 25 пар

- Тапочки жіночі, 108 пар

- Сорочка, 149 шт.

- Костюм дитячий, 70 шт.

- Жилетка жіноча, 36 шт.

- Куртка жіноча, 26 шт.

- Майка жіноча, 36 шт.

- Ритузи чоловічі, 50 шт.

- Рукавиці жіночі, 620 пар

- Куртка дитяча, 17 шт.

- Куртка, 7 шт.

у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 88, а саме:

- зошит з надписом «Х-звіти 1-2 каса» у якому містяться щоденні звіти з продажу товарів у магазині;

- зошит з надписом «Приход Уход Маг 7» у якому містяться записи працівників магазину – часу прибуття на роботу та відпрацювання часу;

- стікери від реалізованого товару магазині у грудні 2019 року;

- чорнові записи щодо нарахованої та виданої заробітної плати працівників, контактних даних працівників, відомості щодо фактичного відпрацювання та інше на 61 арк.;

- Папка з надписом «Архив касса 02.19-10.19» в якій містяться чорнові записи щодо вартості фактичного реалізованого товару всього на 791 арк.;

- папка з надписом «Возврати» у якій містяться видаткові ордери, накладні на повернення товару всього на 456 арк.;

- папка з надписом «Касса» у якій містяться чорнові записи щодо сум фактично реалізованого товару, накладні на повернення товару, накладні на переміщення товару всього на 105 арк.;

- папка з надписом «Супроводи не сезон» у якій містяться документи щодо повернення товару всього на 147 арк.;

- папка з надписом «Переоцінка Виравиванис» у якій містяться документи щодо переоцінки товару у 2019 році всього н 225 арк.;

- окуляри 596 шт.;

- подарункові пакети 293 шт.;

- рукавички 440 шт.;

- шарфи 259 шт.;

- шапки 788 шт.;

- нижня білизна (жіночі та чоловічі труси, ліфчики труси)- 2762 шт.;

- аксесуари для волосся 316 шт.;

- гаманці 95 шт.;

- шкарпетки, панчохи – 4283 шт.;

- ремні 549 шт.;

- постільна білизна -16 шт.;

- джинсові текстильні штани – 1555 шт.;

- светри, гольфи, ботінки, толстовки,кофти, термо кофти бомбери 2081шт.;

- спортивні костюми – 713 шт.;

- кепки та інші чоловічі убори – 70 шт.;

- термо-білизна 26 шт.;

- куртки 951 шт.;

- сукні жіночі 190 шт.;

- туніки 52 шт.;

- рубашки жіночі 130 шт.;

- жіночі шорти та міні юбки 141 шт.;

- халати, піжами комплекти одягу дитячі - 172 шт.;

- пальта жіночі 28 шт.;

- дубленки жіночі 21 шт.;

- шуби жіночі 10 шт.; термо-білизна 326 шт.;

- шарфи 81 шт.; сукні жіночі 64 шт.;

- рубашки чоловічі 18 шт.;

- жіночі наручні годинники 8 шт.;

- кенгуру Nike - 12 ;

- кепки Adidas - 2 шт.;

- кепки Nike – 1 шт.;

- спортивні костюми Puma -73 шт.;

- спортивні костюми Nike – 44 шт.;

- спортивні костюми Reebok - 20 шт.;

- спортивні костюми Adidas – 9 шт.;

- спортивні костюми Reebok -74 шт.;

- спортивні штани Puma – 4 шт.;

- спортивні штани Nike – 150 шт.;

- спортивні штани Adidas- 4 шт.;

- кофти Nike -13 шт.;

- кофти Adidas – 23 шт.;

- кофти Reebok – 1 шт.;

- костюми спортивні Under Armor – 99 шт.;

- костюми спортивні Calvin Kleine – 4 шт.;

- штани спортивні Champion -1 шт.;

- кофти Champion – 1 шт.;

- кофти Under Armor – 26 шт.;

- спортивні костюми Fila – 14 шт.;

- спортивні костюми Tommy Hilfiger – 2 шт.;

- костюми спортивні Champion – 2 шт.;

- штани Tommy Hilfiger – 5 шт.;

- кофти Tommy Hilfiger – 10 шт.;

- кофти The nothtace – 22 шт.;

- штани Under Armor –15 шт.;

- штани Fila – 49 шт.;

- кофти Fila –15 шт.;

- кофти NB – 7 шт.;

- труси Dolce Gabbana – 2 шт.;

- труси Puma – 5 шт.;

- труси Nike – 3 шт.;

- труси Calvin Kleine – 28 шт.;

- труси Tommy Hilfiger –2шт.;

- наручний годинник жіночий Gucci – 1 шт.;

- грошові кошти у сумі 45 542 (сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок дві) грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

02.04.2020

Часті запитання

Який тип судового документу № 88766131 ?

Документ № 88766131 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88766131 ?

Дата ухвалення - 02.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88766131 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88766131 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 88766131, Приморський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 88766131, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 02.04.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 88766131 відноситься до справи № 522/10673/19

Це рішення відноситься до справи № 522/10673/19. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88766130
Наступний документ : 88766133