Ухвала суду № 88766133, 02.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
02.04.2020
Номер справи
522/10673/19
Номер документу
88766133
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі № 1-кс/522/4876/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ФОП ОСОБА_1 - адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.02.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні 03.02.2020р. в ході проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Забалотного 54-А.

Представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат Канікаєв Ю.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений на майно, посилаючись на той факт, що потреба в арешті майна, вже відпала. На даний час майно, на яке було накладено арешт, не містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, якщо воно було скоєне, оскільки за цей період, всі необхідні заходи, експертизи, якщо вони були потрібні, вже могли бути зроблені органами досудового розслідування, але при цьому вказане майно досі не повернуто його володільцю ФОП ОСОБА_2 .. Щодо саме цього майна, ніяких досліджень не призначалося та не проводилося.

Крім того, як зазначає адвокат Канікаєв Ю.О., ФОП ОСОБА_1 або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На підставі викладеного, адвокат Канікаєв Ю.О. вважає, що на сьогодні відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат Канікаєв Ю.О. не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог, зазначених у клопотанні та про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, щодо розгляду клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні з пояснень представника ФОП ОСОБА_1 - адвоката Канікаєва Ю.О., з досліджених матеріалів встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.02.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні 03.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Забалотного 54-А.

Метою накладення арешту слугувало збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Арешт було накладено обгрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково, відпали.

Так, зважаючи на той факт, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси винесені ще в лютому 2020р., орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії з арештованим майном, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №№32019160000000033.

Крім того, ФОП ОСОБА_1 або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ФОП ОСОБА_1 - адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 11.02.2020р. - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.02.2020р. на предмети та документи, які були вилученні 03.02.2020 в ході проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул. Академіка Забалотного 54-А, а саме:

- журнал жовто-блакитного кольору з надписом «Buromax» - 1 шт.;

- зошит з назвою «Инкасация» - 1 шт.;

- зошит з назвою «Журнал» - 1 шт.;

- чорнові записи на 31 арк.;

- системний блок Lenovo серійний номер MJ13EVB;

- відео реєстратор Catalys 2960-S, серійний номер WS-C2960S-48LDS-LV02;

- відео реєстратор Catalys 2960-S, серійний номер WS-C2960S-48FPS-LV03;

- системний блок Lenovo серійний номер MJ13EWN;

- системний блок Lenovo серійний номер MJ107ZEF;

- системний блок Lenovo серійний номер MJ13EVC;

- ноутбук Acer серійний номер NXGDOEVO06374406D283400 із зарядним пристроєм;

- графік роботи магазину на 1 арк.;

- відео реєстратор Cisco серійний номер WS-C3560X-48PF-EV07;

- товарно-матеріальні цінності (одяг, взуття та аксесуари – чолові, жіночі та дитячі), а саме:

-шуба жіноча – 4 шт.;

-жилетка жіноча – 3 шт.;

-шарф жіночий – 60 шт.;

-костюм чоловічий – 5 шт.;

-жилетка чоловіча – 15 шт.;

-спортивний костюм чоловічий – 40 шт.;

-батники чоловічі – 270 шт.;

-хамут жіночий – 106 шт.;

-снуд жіночий – 38 шт.;

-ремінь жіночий – 521 шт.;

-термокофта чоловіча – 39 шт.;

-термобілизна чоловіча – 111 шт.;

-світер чоловічий – 297 шт.;

-рубашки чоловічі – 38 шт.;

-зонтик – 398 шт.;

-рукавички чоловічі – 48 шт.;

-комплекти жіночі – 244 шт.;

-рукавички жіночі – 144 шт.;

-шкарпетки дитячі – 1177 шт.;

-сліди чоловічі – 388 шт.;

-постільна білизна – 9 шт.;

-простинь – 1 шт.;

-куртка дитяча – 88 шт.;

-кофта дитяча – 187 шт.;

-штани дитячі- 129 пар;

-батник жіночий – 424 шт.;

-куртка жіноча – 8 шт.;

-штани жіночі – 445 пар;

-шкарпетки – 1150 пар;

-труси чоловічі – 539 шт.;

-рукавиці – 785 шт.;

-труси жіночі – 838 шт.;

-ботінки чоловічі – 3336 пар;

-сапоги чоловічі – 6 пар;

-сумки чоловічі – 176 шт.;

-кросівки – 1333 пари;

-туфлі – 140 пар;

-тапочки – 483 пари;

-сумка жіноча – 60 шт.;

-шкарпетки – 2286 пар;

-угі чоловічі – 18 пар;

-сапоги жіночі зимові – 556 пар;

-сапоги жіночі гумові- 3 пари;

-сапоги жіночі осінні – 151 пара;

-ботінки жіночі – 461 пара;

-туфлі жіночі – 163 пари;

-кросівки жіночі – 847 пар;

-тапочки – 682 пари;

-шкарпетки жіночі – 986 пар;

-сумка жіноча – 2219 шт.;

-труси жіночі – 499 шт.;

-крабік для волосся – 19 шт.;

-резинка для волосся – 414 шт.;

-гаманець чоловічий – 203 шт.;

-гаманець жіночий – 252 шт.;

-гаманець дитячий – 596 шт.;

-пенал дитячий – 84 шт.;

-бюстгальтер – 931 шт.;

-топ жіночий – 509 шт.;

-труси жіночі – 794 шт.;

-блокнот дитячий – 80 шт.;

-брилок дитячий – 59 шт.;

-наліпки дитячі – 44 шт.;

-лихтарик – 29 шт.;

-літак іграшковий – 46 шт.;

-машинка іграшки – 195 шт.;

-резинка іграшкова – 56 шт.;

-іграшковий набір з лінійкою – 56 шт.;

-дитяча настільна гра – 31 шт.;

-дитячі кубики – 5 шт.;

-чешки дитячі – 35 шт.;

-косметички – 117 шт.;

-дитячі капронові колготи – 47 пар;

-дитячий плід – 1 шт.;

-дитячі іграшкові вуха – 17 шт.;

-часи – 52 шт.;

-обруч – 3 шт.;

-діадема – 2 шт.;

-цепочка – 3 шт.;

-резинка для волосся – 552 шт.;

-заколка для волосся – 35 шт.;

-крабік для волосся – 48 шт.;

-резинка з платком – 3 шт.;

-брілок для ключів – 3 шт.;

-фенічка жіноча – 12 шт.;

-легінци – 28 пар;

-сумка-гаманець – 28 шт.;

-колготи жіночі – 20 пар;

-гольфи жіночі – 5 шт.;

-колготи дитячі – 5 пар;

-шкарпетки дитячі – 9 пар;

-екопакети – 117 шт.;

-труси дитячі – 156 шт.;

-труси жіночі – 97 шт.;

-жилетка дитяча для дівчинки – 27 шт.;

-куртка дитяча для дівчинки – 242 шт.;

-комбінізон дитячий для дівчинки – 45 шт.;

-колготки дитячі – 123 пари;

-штани дитячі – 646 пар;

-комбінізон дитячий – 21 шт.;

-кофта дитяча – 18 шт.;

-батник дитячий – 216 шт.;

-світер дитячий – 20 шт.;

-лосини дитячі – 185 пар;

-кофти термо – 20 шт.;

-футболка дитяча – 76 шт.;

-майка дитяча – 81 шт.;

-спортивний костюм дитячий – 152 шт.;

-куртка дитяча для хлопчиків – 140 шт.;

-жилетка дитяча для хлопчиків – 21 шт.;

-топ дитячий – 103 шт.;

-труси дитячі – 1242 шт.;

-шапки дитячі – 279 шт.;

-пакети-сумки дитячі – 228 шт.;

-комплекти (шапка та шарф) – 76 шт.;

-хомут – 18 шт.;

-ремінь дитячий – 170 шт.;

-рукавиці дитячі – 381 пара;

-спортивний костюм дитячий – 327 шт.;

-піжама дитяча – 351 шт.;

-халат дитячий – 12 шт.;

-майки дитячі – 113 шт.;

-шапки дитячі – 243 шт.;

-болеро – 2 шт.;

-боді – 2 шт.;

-чоловічки дитячі – 37 шт.;

-сукня дитяча – 69 шт.;

-сарафан дитячий – 8 шт.;

-Піжама жіноча – 61 шт.

-Халати жіночі – 42 шт.

-Термо-лосини жіночі – 9 шт.

-Термо-кофта жіноча – 4 шт.

-Боді жіноче – 62 шт.

-Майка жіноча – 19 шт.

-Комплект жіночий – 89 шт.

-Комбінація жіноча – 36 шт.

-Спортивний костюм жіночий – 95 шт.

-Костюм жіночий – 164 шт.

-Піджаки жіночі – 28 шт.

-Кардіган жіночий – 69 шт.

-Жилетка жіноча – 6 шт.

-Панчо жіноче – 10 шт.

-Кофта жіноча – 10 шт.

-Сарафан жіночий – 6 шт.

-Юбка жіноча – 139 шт.

-Шарф жіночий – 71 шт.

-Лосини жіночі – 111 шт.

-Джинси жіночі – 537 шт.

-Батник жіночий – 7 шт.

-Плаття жіноче – 253 шт.

-Туніка жіноча – 6 шт.

-Гольф жіночий – 30 шт.

-Світер жіночий – 488 шт.

-Рубашка жіноча – 235 шт.

-Блузка жіноча – 9 шт.

-Джинсова куртка жіноча – 87 шт.

-Комбінезон жіночий – 32 шт.

-Куртка кожана жіноча – 19 шт.

-Пальто жіноче – 48 шт.

-Куртка жіноча – 491 шт.

-Кофта чоловіча – 346 шт.

-Куртка чоловіча – 11 шт.

-Футболка чоловіча – 263 шт.

-Штани чоловічі – 223 шт.

-Шапка жіноча – 861 шт.

-Шапка чоловіча – 391 шт.

-Колготи жіночі – 846 шт.

-Носки чоловічі – 1266 шт.

-Куртки чоловічі – 467 шт.

-Джинси чоловічі – 1720 шт.

-Штани чоловічі – 267 шт.

-Труси чоловічі – 2337 шт.

-Шкарпетки дитячі – 1377 пар

-Сумки дитячі – 122 шт.

-Взуття дитяче – 4966 пар

-чарівна палочка дитяча – 77 шт.;

палантин – 44 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

02.04.2020

Часті запитання

Який тип судового документу № 88766133 ?

Документ № 88766133 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88766133 ?

Дата ухвалення - 02.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88766133 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88766133 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 88766133, Приморський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 88766133, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 02.04.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 88766133 відноситься до справи № 522/10673/19

Це рішення відноситься до справи № 522/10673/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88766131
Наступний документ : 88766136