Ухвала суду № 87774321, 09.01.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
09.01.2020
Номер справи
911/2938/15
Номер документу
87774321
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" січня 2020 р. Справа № 911/2938/15

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з`явились;

від відповідача: не з`явились;

від заінтересованої особи: Супряга С. О. (довіреність № 010753/19 від 20.08.2019 р.);

розглянувши матеріали справи

за заявою Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", Акціонерного товариства "Альфа-Банк", (03150, вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ)

про заміну сторони правонаступником

у справі № 911/2938/15

за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", (03150, вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ)

до Державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий світ", (98032, вул. Шаляпіна, 1, смт Новий Світ, м. Судак, Автономна Республіка Крим)

про стягнення 11 737 486, 66 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

07.11.2019 р. до канцелярії суду від Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", Акціонерного товариства "Альфа-Банк" надійшла заява вих. № б/н від 04.11.2019 р. про заміну сторони правонаступником, у якій вони просять суд замінити сторону виконавчого провадження Акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на його правонаступника Акціонерне товариство "Альфа-Банк", у зв`язку з реорганізацією Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до Акціонерного товариства "Альфа-Банк".

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.11.2019 р. прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", Акціонерного товариства "Альфа-Банк" про заміну сторони виконавчого провадження у справі № 911/2938/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий світ" про стягнення 11 737 486, 66 грн і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників справи на 27.11.2019 р.

27.11.2019 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 18.12.2019 р.

18.12.2019 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 09.01.2020 р.

03.01.2020 р. до канцелярії суду від заінтересованої особи – Акціонерного товариства "Альфа-Банк" надійшло клопотання вих. № б/н від 02.01.2020 р. про долучення документів до матеріалів справи, що долучені судом до матеріалів справи.

09.01.2020 р. у судовому засіданні представник заінтересованої особи – Акціонерного товариства "Альфа-Банк" надав усні пояснення по суті заяви про заміну сторони виконавчого провадження, підтримав заяву про заміну сторони виконавчого провадження та просив суд задовольнити її.

Представники інших учасників справи у судове засідання не з`явились, хоча про судове засідання були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомили.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд вважає, що заява позивача (стягувача), заінтересованої особи про заміну сторони правонаступником підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Рішенням господарського суду Київської області від 02.09.2015 р. у справі № 911/2938/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий світ" про стягнення 11 737 486, 66 грн позов задоволено повністю і присуджено до стягнення з Державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий світ" на користь Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" 9 166 666, 66 грн основної заборгованості по кредиту, 1 023 436, 89 грн основної заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 320 702, 16 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 141 807, 00 грн пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 752 207, 68 грн інфляційних збитків за несвоєчасне повернення кредиту, 332 666, 27 грн інфляційних збитків за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом та судові витрати 73 080, 00 грн судового збору.

30.09.2015 р. на виконання вказаного рішення судом було видано відповідний наказ.

Як вбачається із матеріалів справи, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк", оформленим протоколом № 4/2019 від 15.10.2019 р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк", зокрема вирішено затвердити Передавальний акт, зі змісту якого вбачається, що внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ "Укрсоцбанк" правонаступником усього його майна, майнових прав та обов`язків за цим актом є АТ "Альфа-Банк". Правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків АТ "Укрсоцбанк" виникає у АТ "Альфа-Банк" з дати затвердження цього Передавального акту загальними зборами акціонерів АТ "Альфа-Банк" та рішенням єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк", а саме - з 15.10.2019 р.

Рішенням № 5/2019 від 15.10.2019 р. єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" від 15.10.2019 р. затверджено Передавальний акт та визначено, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ "Укрсоцбанк", які зазначені у передавальному акті, виникає у АТ "Альфа-Банк" з дати визначеної у Передавальному акті, а саме - з 15.10.2019 р.

Як вбачається із відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.12.2019 р. внесено запис № 10681120104002827 про припинення АТ "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019) та зазначено дані про юридичну особу-правонаступника - АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714).

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із заміною сторони у зобов`язанні, заміною особи у відносинах щодо яких виник судовий спір, заміною сторони у виконавчому провадженні її правонаступником здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Законом України "Про виконавче провадження", Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 р. "Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень" і безпосередньо договором.

Згідно з ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Відповідно до ст. 107 цього ж кодексу кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов`язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов`язання, або забезпечення виконання зобов`язання, крім випадків, передбачених законом.

Після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.

Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов`язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов`язаннями, відповідають за зобов`язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов`язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Банку, що приєднується, виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку, що приєднується, та Банку-правонаступника.

Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов`язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов`язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів. Банки-учасники повідомляють клієнтів, у тому числі вкладників та інших кредиторів Банку, що приєднується, про правонаступництво щодо його прав, обов`язків та майна шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах Банків-учасників, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на офіційному веб-сайті Національного банку України. Банк-правонаступник приймає за передавальним актом від Банку, що приєднується, також майно та кошти, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти із збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження). Банк, що приєднується, зобов`язаний письмово повідомити про таку передачу осіб, в інтересах яких встановлені обтяження майна та коштів або обмеження на розпорядження, а також осіб, якими такі обтяження та обмеження на розпорядження встановлені.

Отже, враховуючи вищевикладене та на підставі вищевказаних норм, суд дійшов висновку, що у відповідності до рішення № 5/2019 від 15.10.2019 р. єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" від 15.10.2019 р., Протоколу № 4/2019 від 15.10.2019 р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк", у останнього з 15.10.2019 р. - дати затвердження цього Передавального акту загальними зборами акціонерів АТ "Альфа-Банк" виникло правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків АТ "Укрсоцбанк".

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

2. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

3. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 334 цього ж кодексу передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

2. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

3. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

4. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 цього Кодексу.

5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Абзацами 1-4 пункту 1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" передбачено, що за приписом статті 25 ГПК у разі, зокрема, реорганізації суб`єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Господарським судам необхідно враховувати, що сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Зміна типу акціонерного товариства з приватного на публічне не є його реорганізацією (стаття 5 Закону України "Про акціонерні товариства"). Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов`язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу - наприклад, у разі задоволення позову до нього) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Якщо ж зміна найменування юридичної особи пов`язана зі зміною організаційно-правової форми юридичної особи (статті 104 - 108 Цивільного кодексу України), то йдеться про її реорганізацію, що потребує вчинення господарським судом процесуальної дії, зазначеної в частині третій статті 25 ГПК; крім того, про винесення відповідної ухвали зазначається в описовій частині рішення, прийнятого по суті справи.

Зазначеною статтею ГПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв`язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб`єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов`язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов`язанні не в повному обсязі (у подільному зобов`язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов`язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з`ясування судом певних обставин, але з повідомленням сторін, оскільки інше суперечило б приписам частини другої статті 22 ГПК стосовно прав сторін у судовому процесі.

Про здійснену заміну учасника судового процесу обов`язково зазначається в описовій частині рішення суду, прийнятого по суті справи, навіть якщо раніше про це вже йшлося у відповідній ухвалі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та те, що у відповідності до рішення № 5/2019 від 15.10.2019 р. єдиного акціонера АТ "Укрсоцбанк" від 15.10.2019 р., Протоколу № 4/2019 від 15.10.2019 р. позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Альфа-Банк", від АТ "Укрсоцбанк" до АТ "Альфа-Банк" перейшли права, в тому числі щодо стягнення 11 737 486, 66 грн за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 601.1-09-155 від 19.06.2012 р., укладеним між ПАТ "Укрсоцбанк" та ДП "Завод шампанських вин "Новий світ", відповідно до рішення господарського суду Київської області від 02.09.2015 р. у справі № 911/2938/15 за позовом ПАТ "Укрсоцбанк" до ДП "Завод шампанських вин "Новий світ" про стягнення 11 737 486, 66 грн, тобто перейшло право на стягнення з останнього 9 166 666, 66 грн основної заборгованості по кредиту, 1 023 436, 89 грн основної заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 320 702, 16 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 141 807, 00 грн пені за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом, 752 207, 68 грн інфляційних збитків за несвоєчасне повернення кредиту, 332 666, 27 грн інфляційних збитків за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом та судові витрати 73 080, 00 грн судового збору, суд дійшов висновку про задоволення заяви позивача, заінтересованої особи про заміну сторони правонаступником та необхідність заміни стягувача - Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на його процесуального правонаступника - Акціонерне товариство "Альфа-Банк" на стадії виконання рішення суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 52, 233 – 235, 240, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву вих. № б/н від 04.11.2019 р. Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", Акціонерного товариства "Альфа-Банк" про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Допустити заміну стягувача – Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019) на його процесуального правонаступника – Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714).

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і може бути оскаржена протягом десяти днів шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст ухвали складено і підписано

10 лютого 2020 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87774321 ?

Документ № 87774321 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87774321 ?

Дата ухвалення - 09.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87774321 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 87774321 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 87774315
Наступний документ : 87774326