Ухвала суду № 84681750, 02.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.10.2019
Номер справи
755/15733/19
Номер документу
84681750
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

про відкриття провадження

"02" жовтня 2019 р.

м. Київ

справа № 755/15733/19

провадження № 2/755/6100/19

суддя Дніпровського районного суду м. Києва Галаган В.І., вивчивши матеріали за позовною заявою Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. В. Васильківська, 100) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), третя особа: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Краківська, 20), про звільнення майна з-під арешту,

УСТАНОВИВ:

Позивач як власник звернувся до суду із позовом до відповідача про звільнення майна з-під арешту за адресою: АДРЕСА_2 .

За наслідками вивчення відповідних матеріалів суддя дійшов таких висновків.

Подана позовна заява та додані до неї документи відповідають загальним вимогам до форми, змісту позовної заяви та правил щодо подання копій документів, що містяться у положеннях статей 175-177 ЦПК України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження, що регламентовані статями 185, 186 ЦПК України, відсутні.

Цивільна справа підсудна цьому суду та підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику/повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

При вирішенні питання про визначення порядку розгляду справи, суддею ураховано предмет її розгляду, який не належить до переліку справ, що підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження ( ч. 4 ст. 274 ЦПК України), ураховано немайновий характер справи та належність справи до категорії незначної складності, тому дана справа відноситься до категорії малозначних справ, яку за правилами статей 19, 274, 279 ЦПК України доцільно розглянути у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення/виклику сторін, роз`яснивши учасникам судового розгляду їх процесуальні права, відповідно до статті 274 ЦПК України.

Разом з тим, у зв`язку із вищевизначеним порядком розгляду справи сторонам судового розгляду слід урахувати наступні положення процесуального законодавства України.

При розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, якими є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (частини перша, друга статті 174 ЦПК України).

Положеннями статей 178-181 ЦПК України врегульовано підстави, час, черговість та вимоги щодо подання заяв по суті, зокрема відзиву (стаття 178 ЦПК України), відповіді на відзив (стаття 179 ЦПК України), заперечення (стаття 180 ЦПК України) та пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (стаття 181 ЦПК України).

За правилами статті 178, частини першої статті 278 ЦПК України відповідач має право викласти та надати суду заперечення на позов у відзиву протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (частина восьма статті 178 ЦПК України).

Відповідно до статті 179, частини другої статті 278 ЦПК України позивачі мають право подати до суду відповідь на відзив у дводенний строк з дня отримання копії відзиву.

За приписами статті 180 ЦПК України, частини другої статті 278 ЦПК України, у разі наявності заперечень відповідач має право їх викласти у відповідній письмові заяві та подати суду у дводенний строк з дня отримання копії відповіді на відзив.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, згідно із статтею 181 ЦПК України має право подати суду пояснення третьої особи щодо позову або відзиву у дводенний строк з дня вручення копій відповідних заяв по суті.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Сторони та інші учасники судового розгляду повинні подати докази у справі безпосередньо до суду разом із поданням відповідних заяв по суті. Порядок та строки подання доказів та копій доказів унормовано статтею 83 ЦПК України.

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Відповідно до вимог статті 95 ЦПК України та з урахуванням визначеного порядку розгляду справи, сторони повинні подати суду письмові докази, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, у копіях, засвідчених у порядку, встановленому діючим законодавством.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (частини сьома статті 279 ЦПК України).

Учасники судового процесу повинні добросовісно виконувати процесуальні обов`язки, що встановлені чинним ЦПК України та/або покладені на них судом, не зловживати правами та запобігати створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства з метою недопущення застосування до них судом заходів процесуального примусу, що визначені в статтях 143-148 ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 19, 53, 83, 95, 128, 187, 212, 274, 278 ЦПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 , третя особа: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, про звільнення майна з-під арешту.

Розгляд справи проводити у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Встановити строк для подачі письмових заяв по суті позову до 30 жовтня 2019 року.

Зобов`язати третю особу Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві у вказаний строк надати до суду належним чином засвідчену копію постанови від 12.09.2011 року № 27829583 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

Копії ухвали направити учасникам судового розгляду.

Відповідач має право у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву у порядку та з дотриманням вимог ст. 278 ЦПК України. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копію відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. (ч. 8 ст. 178 ЦПК України)

Позивач має право у дводенний строк з дня отримання копії відзиву та доданих до нього документів подати відповідь на відзив у порядку та з дотриманням вимог ст. 179 ЦПК України. Одночасно з надісланням відповіді на відзив до суду, копію відзиву та доданих до неї документів позивач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи.

У разі надіслання (надання) відповіді на відзив відповідач має право у дводенний строк з дня отримання її копії подати заперечення, у яких викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотивів їх визнання або відхилення у порядку та з дотриманням вимог ст. 180 ЦПК України. Одночасно з надісланням заперечень до суду, копію заперечень та доданих до них документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи та надати суду докази, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

Третя особа має право у дводенний строк з дня отримання заяв по суті позову подати пояснення щодо предмету спору та/або відзиву, викласти свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову та/або відзиву у порядку, передбаченому ст.181 ЦПК України.

При поданні вказаних заяв по суті сторони та інші учасники повинні безумовно виконувати вимоги статті 83 ЦПК України, урахуванням вищезазначених вимог до порядку розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет: http://dn.ki.court.gov.ua

Ухвала в частині порушення правил підсудності може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 15-ти днів з дня отримання її копії відповідно до вимог, встановлених ст. 353-356 ЦПК України.

Суддя: В.І. Галаган

Попередній документ : 84681737
Наступний документ : 84681753