Рішення № 80707768, 19.03.2019, Берегівський районний суд Закарпатської області

Дата ухвалення
19.03.2019
Номер справи
297/319/19
Номер документу
80707768
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 297/319/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Берегове

Берегівський районний суд Закарпатської області в особі: головуючого Гал Л. Л., за участю секретаря Адамчо К.С., розглянувши у відкритому судовому засідання цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про захист порушеного права шляхом стягнення заборгованості, яка виникла за кредитним договором у солідарному порядку,

встановив:

АТ «ОСОБА_1 Аваль» звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про захист порушеного права шляхом стягнення заборгованості, яка виникла за кредитним договором № 014/4060/82/39709 від 01.07.2008 року у солідарному порядку в розмірі 7699 доларів США 29 центів, зазначивши, що 01 липня 2008 року між ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», правонаступником якого є АТ «ОСОБА_1 Аваль», та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 014/4060/82/39709, згідно умов якого ОСОБА_1 зобов’язався надати Позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 10 000 доларів США строком до 04.07.2015 року, а Позичальник зобов’язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 14,00 % річних, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов’язання в порядку та строки, визначені кредитним договором.

28 жовтня 2010 року з метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника в умовах кризових явищ в економіці України Кредитор та Позичальник досягли згоди про зміну умов погашення Кредиту.

Відповідно до п.1 Додаткової угоди №014/4060/82/39709/1 сторони досягли згоди збільшити строк кредиту на 120 календарних місяці, у зв’язку з чим дата остаточного погашення Кредиту 04 липня 2028 року, строк кредитування складає 240 місяців.

Також, сторони досягли згоди врегулювати заборгованість Позичальника за Кредитним договором, строк сплати якої настав у порядку передбаченому п.2 Додаткової угоди №014/4060/82/39709/1.

В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором, 01 липня 2008 року між Банком та ОСОБА_3 було укладено Договір поруки 014/4060/82/39709, відповідно до умов якого Поручитель на добровільних засадах взяв на себе зобов’язання перед Банком відповідати по зобов’язанням Боржника, що виникають з умов Кредитного договору №014/4060/82/39709 від 01.07.2008 року в повному обсязі цих зобов’язань.

Проте, у зв’язку з невиконанням Позичальником умов Кредитного договору, а саме несплатою періодичних платежів на погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами на адресу Позичальника та Поручителя було направлено вимоги про невиконання боргових зобов’язань за Кредитним договором, надавши можливість останньому добровільно врегулювати заборгованість протягом 60 днів.

Дана вимога була направлена Позичальнику 01.11.2018 року, однак, у визначені Кредитором строки не виконана, заборгованість не повернута.

Так, станом на 21.01.2019 року заборгованість Позичальника перед Банком за Кредитним договором складає: 7 699 доларів США 29 центів, що в еквіваленті в національній валюті по курсу НБУ на дату розрахунку складає 215 432,54 гривень, яка складається з: заборгованості за кредитом у розмірі - 7 326 доларів США 48 центів, що в еквіваленті в національній валюті по курсу НБУ на дату розрахунку складає 205 001,01 грн., в тому числі прострочена заборгованість за кредитом складає 385 доларів США 25 центів, що в еквіваленті в національній валюті по курсу НБУ на дату розрахунку 10 779,62 грн.; заборгованість за відсотками у розмірі - 372 доларів США 81 цент, що в еквіваленті в національній валюті по курсі НБУ на дату розрахунку складає 10 431,53 грн., в тому числі прострочена заборгованість за відсотками складає 325 доларів США 04 центи, що в еквіваленті в національній валюті по курсу НБУ на дату розрахунку складає 9 094,89 грн..

Згідно ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

У відповідності до ч. 1 ст. 278 ЦПК України відповідачі відзив щодо позову не подали.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Так, 01 липня 2008 року між ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», правонаступником якого є АТ «ОСОБА_1 Аваль»,та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 014/4060/82/39709, згідно умов якого ОСОБА_1 зобов’язався надати Позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 10 000 доларів США строком до 04.07.2015 року, а Позичальник зобов’язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відсотки за користування кредитними коштами у розмірі 14,00 % річних, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов’язання в порядку та строки, визначені кредитним договором (а.с. 8, 11-17).

Згідно до п. 1 Додаткової угоди №014/4060/82/39709/1 сторони досягли згоди про збільшення строку кредиту на 120 календарних місяці, у зв’язку з чим дата остаточного погашення Кредиту - 04 липня 2028 року, строк кредитування складає 240 місяців.

Також, сторони досягли згоди врегулювати заборгованість Позичальника за Кредитним договором, строк сплати якої настав у порядку передбаченому п. 2 Додаткової угоди №014/4060/82/39709/1 (а.с. 17-18).

В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором, 01 липня 2008 року між Банком та ОСОБА_3 було укладено Договір поруки 014/4060/82/39709, відповідно до умов якого Поручитель на добровільних засадах взяв на себе зобов’язання перед Банком відповідати по зобов’язанням Боржника, що виникають з умов Кредитного договору №014/4060/82/39709 від 01.07.2008 року в повному обсязі цих зобов’язань (а.с. 21-22).

31.10.2018 року позивачем було надіслано на адресу відповідачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вимогу про дострокове виконання грошових зобов’язань за кредитним договором, де зазначено що останні зобов’язані повернути заборгованість не більше ніж 60 календарних днів з дати вимоги (а.с. 23, 24).

Відповідно до розрахунку, заборгованість відповідача ОСОБА_2 за кредитним договором станом на 21.01.2019 року складає 7 699 доларів США 29 центів, яка складається з: заборгованості за кредитом у розмірі - 7 326 доларів США 48 центів, в тому числі прострочена заборгованість за кредитом складає 385 доларів США 25 центів; заборгованість за відсотками у розмірі - 372 доларів США 81 цент, в тому числі прострочена заборгованість за відсотками складає 325 доларів США 04 центи (а.с. 6-7).

Статтею 526 ЦК України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на встановлених умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно п. 3.3 Кредитного Договору сторони встановили, що нарахування процентів за Кредитним Договором здійснюється щомісячно на суму Кредиту за весь строк користування Кредитом, включаючи день надання та день повного погашення Кредиту, виходячи з фактичної кількості днів в місяці та році (метод факт/факт).

Відповідно до умов п. 7.1. Кредитного договору Позичальник зобов’язався здійснювати погашення Кредиту та процентів щомісячно ануїтетними (однаковими) платежами в розмірі згідно з Графіком погашення кредиту та інших платежів.

Ануїтетний платіж включає в себе погашення частини основної суми Кредиту та процентів за його користування. Щомісячний ануїтетний платіж розраховується за формулою передбаченою Кредитним договором.

Відповідно до п. 7.2 Позичальник зобов’язався здійснювати погашення Кредиту та процентів ануїтетними платежами у валюті кредиту кожного місяця починаючи з місяця, наступного за місяцем надання Кредиту в дату, визначену п. 1.3.3 цього Договору, а саме до 04 числа кожного календарного місяця протягом строку Кредиту. Якщо дата сплати, зазначена в п. 1.3.3 Договору не є банківським днем, платіж здійснюється не пізніше останнього банківського дня, що передує даті визначеній в п.1.3.3 Договору.

Згідно з п. 9.1., п. 16.2 Кредитного договору, у разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором Кредитор має право вимагати дострокового погашення Кредиту Позичальником у повному обсязі разом зі сплатою всіх сум, нарахованих до сплати на дату пред’явлення вимоги, включаючи проценти за Кредитом (в тому числі, прострочені проценти), пеню та штрафи відповідно до цього Договору. Якщо інше не встановлено законодавством України, Позичальник несе відповідальність за виконання цього Договору всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

Відповідно до умов п. 3.1. та п. 4.1. договору поруки сторони встановили, що у випадку невиконання Боржником взятих на себе зобов’язань по Кредитному договору, поручитель несе солідарну відповідальність перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основаного боргу за Кредитним договором, нарахованих відсотків за користування кредитом та неустойки.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що боржник ОСОБА_2 отримав згідно кредитного договору кредит в розмірі 10 000 доларів США, однак він та поручитель ОСОБА_3 вчасно його не повернули та не сплатили по ним проценти, тому позов АТ «ОСОБА_1 Аваль» про стягнення заборгованості на загальну суму 7 699 доларів США 29 центів є підставним і підлягає до задоволення.

Згідно п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року «Про судове рішення у цивільній справі» у разі пред'явлення позову про стягнення грошової суми в іноземній валюті суду слід у мотивувальній частині рішення навести розрахунки з переведенням іноземної валюти в українську за курсом, встановленим Національним банком України на день ухвалення рішення.

Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті з правовідносин, які виникли при здійсненні валютних операцій, у випадках і в порядку, встановлених законом (частина друга статті 192 ЦК, частина третя статті 533 ЦК; Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»).

Враховуючи, що позивач просить стягнути суму заборгованості в іноземній валюті, тому заборгованість, слід стягнути в іноземній валюті – 7 699 доларів США 29 центів.

При цьому, слід зазначити, що згідно офіційного курсу встановленого Національним банком України на день ухвалення рішення, тобто на 19.03.2019 року офіційний курс гривні до долара США становила за 100 доларів США – 2 713,19 гривень.

Отже заборгованість в розмірі 7 699 доларів США 29 центів на день ухвалення рішення – 19.03.2019 року становить 208 896,37 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 12 та ч.ч. 3, 4 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом, кожна сторона також несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Правильність проведення позивачем розрахунку заборгованості по кредиту відповідачами належними та допустимими доказами не спростована. На спростування розрахунку заборгованості, наданого АТ «ОСОБА_1 Аваль», відповідачі відзиву відносно позову до суду не подали.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що відповідач ОСОБА_2 отримав згідно кредитного договору кредит, однак ні він, ні поручитель ОСОБА_3 вчасно його не повернули та не сплатили по ним проценти, пеню та комісії за користування кредитом, тому позов АТ «ОСОБА_1 Аваль» про стягнення з них заборгованості на загальну суму 7 699 доларів США 29 центів є підставним і підлягає до задоволення.

Судові витрати по справі відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК слід стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 141, 263, 265, 280, 284, 288, 289, 352, 354, 355 ЦПК України, ст.ст. 526, 610, 623, 1049, 1054 ЦК України, п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 року «Про судове рішення у цивільній справі», суд

рішив:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер платника податків про стягнення НОМЕР_2, в користь акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, достроково заборгованість за кредитним договором № 014/4060/82/39709 від 01.07.2008 року в розмірі 7 699 ( сім тисяч шістсот дев’яносто дев’ять) доларів США 29 центів.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в користь акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль» судові витрати в розмірі 3 231 (три тисячі двісті тридцять одну) гривню 49 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга може бути подана до суду апеляційної інстанції через Берегівський районний суд.

Суддя ОСОБА_4.

Часті запитання

Який тип судового документу № 80707768 ?

Документ № 80707768 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80707768 ?

Дата ухвалення - 19.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80707768 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 80707768 ?

В Берегівський районний суд Закарпатської області
Попередній документ : 80707693
Наступний документ : 80707792