Рішення № 7643269, 18.01.2010, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
18.01.2010
Номер справи
9/331-09
Номер документу
7643269
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18.01.10           Справа № 9/331-09. За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кампус Коттон клаб», м. Київ

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАФАРМ», смт. Велика Писарівка

Про стягнення 6339 грн. 35 коп.

за участю представників сторін:

Від позивача – Кліщенко С.В. довіреність № 8/10-СУМ від 25.12.2009 року.

Від відповідача – Знащенко О.В. - директор

Суддя Лущик М.С.

При секретарі с/з Сидорук А.І.

Суть спору: Позивач згідно позовної заяви просить суд стягнути з відповідача заборгованість за отриманий товар в сумі 3483 грн. 75 коп., пеню в розмірі 918 грн. 66 коп., 50 % річних з простроченої суми, згідно п. 5.4 договору № 54/07-КП/Сум від 26.10.2007 року та ст. 625 ЦК України , у розмірі 1936 грн. 94 коп., а також 102 грн. 00 коп. – державного мита та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

Відповідач відзив на позов не подав.

Згідно ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи суд встановив:

26.10.2007 року між позивачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Кампус Коттон клаб» та відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІТАФАРМ» було укладено договір купівлі – продажу № 54/07-КП/Сум від 26.10.2007 року.

На виконання умов вищевказаного договору позивач продав з Сумської філії ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб» відповідачеві товар медичного призначення, на загальну суму 4183 грн. 75 коп., що підтверджується накладними № РСум -1695 від 23.09.2008 року на суму 2160 грн. 65 коп., № РСум-1784 від 06.10.2008 року на суму 818 грн. 81 коп., № РСум-1872 від 19.11.2008 року на суму 1127 грн. 19 коп., № РСум-1873 від 22.10.2008 року від 19.11.2008 року на суму 77 грн. 10 коп., довіреністю ЯПЗ № 284457 від 22.09.2008 року та ЯПЗ № 284461 від 06.10.2008 року.

Строк оплати товару встановлено в кожній накладній окремо, згідно п. 3.2 Договору на дату звернення позивачем до суду закінчився по всіх партіях товару.

З метою досудового врегулювання спору Позивач направив на адресу Відповідача Досудове попередження вих. № 1/0586/2-юр від 02.12.2008 р. з пропозицією про погашення в 7-денний термін заборгованості за товар. Однак Відповідач на вказаний документ офіційної письмової відповіді не надав, але у період з 22.01.2009 р. по 20.02.2009 р. провів часткові розрахунки на загальну суму 700,00 грн.

З урахуванням проведених оплат, заборгованість Відповідача перед Позивачем за отриманий по вищевказаним накладним товар складає станом час розгляду справи 3 483,75 грн.

Положення ст. 526 Цивільного кодексу України та абз. 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України визначають, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до положень ст. 525 Цивільного кодексу України та ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу та враховуючи умови даного Договору, одностороння відмова від зобов'язання не допускається.

Частиною 1 ст.573 Господарського кодексу України встановлено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктами господарювання в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Відповідно ст.ст. 526, 530 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства в установлений законом або договором строк.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України, порушення зобов’язання є його невиконання, або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Пунктом 1 ст.193 Господарського Кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Стаття 629 Цивільного кодексу України встановлює обов’язковість договору для виконання сторонами.

Згідно ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно пункту 2 ст.193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 549 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Згідно до ст. 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно ст. 546, 548 Цивільного кодексу України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею), якщо це встановлено договором або законом.

Згідно п. 5.2. Договору № 54/07-КП/Сум від 26.10.2007 р., у випадку затримки оплати товару "Покупець" за вимогою "Продавця" сплачує останньому суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежу, а також пеню, що нараховується на несплачену суму за кожний день прострочення платежу за подвійною обліковою ставкою НБУ, що діяла в період прострочення.

Згідно розрахунку позивача розмір пені становить 918грн. 66 коп. за період з 21.10.2008 року по 23.11.2009 року.

Про те п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача пені, підлягають задоволенню частково, а саме в сумі 560 грн. 94 коп.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно п. 5.4 Договору у разі, якщо прострочення платежу триватиме більше чотирнадцяти календарних днів, «Продавець» має право, кім стягнення передбачених п. 5.2 суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та пені, додатково стягнути з «Покупця» 50 % річних від простроченої суми за весь період прострочення.

Згідно розрахунку позивача сума річних становить 1936 грн. 94 коп.

Відповідач не надав доказів сплати боргу чи аргументованих заперечень вимогам позивача, тому позовні вимоги визнаються судом правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в частині стягнення 3483 грн. 75 коп. – основного боргу, 560 грн. 94 коп. – пені, 1936 грн. 94 коп. – річних.

Відповідно до ст.49 ГПК України витрати по сплаті держмита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд –

В И Р І Ш И В :

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАФАРМ» (42800, Сумська область, смт. Велика Писарівка, вул. Коцюбинського,2-а, код 01979606) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Кампус Коттон клаб» (03150, м. Київ, вул. Дмитрова,6, код 23721570) 3483 грн. 75 коп. – основного боргу, 560 грн. 94 коп. – пені, 1936 грн. 94 коп. – річних, 96 грн. 24 коп. – державного мита та 222 грн. 68 коп. – витрат на інформаційно – технічне забезпечення судового процесу.

3.          В іншій частині позову – ВІДМОВИТИ.

4.          Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СУДДЯ                                                                      М.С. Лущик

Повний текс рішення підписано 21.01.2010 року.

Суддя                                                                       Лущик Марія Сергіївна

Часті запитання

Який тип судового документу № 7643269 ?

Документ № 7643269 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 7643269 ?

Дата ухвалення - 18.01.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 7643269 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 7643269 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 7643269, Господарський суд Сумської області

Судове рішення № 7643269, Господарський суд Сумської області було прийнято 18.01.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 7643269 відноситься до справи № 9/331-09

Це рішення відноситься до справи № 9/331-09. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 7643268
Наступний документ : 7643275