Ухвала суду № 76109785, 23.08.2018, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
23.08.2018
Номер справи
233/5822/17
Номер документу
76109785
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

233 Справа № 233/5822/17

У Х В А Л А

23 серпня 2018 року Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Бєлостоцької О.В.

за участю

секретаря Теліціної О.О.

заявника -

заінтересованих осіб -

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Костянтинівка заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача, первісний стягувач – Публічне акціонерне товариство «Енергобанк», боржник – ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2018 ТОВ ФК «Довіра та Гарантія» звернулося до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження, в якій зазначив, що 17 січня 2018 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області у справі № 233/5822/17 було ухвалено рішення, яким стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Енергобанк» заборгованість за Договором № 14-002755-01 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки VISA від 28.11.2013 р. станом на 10.11.2017 р. в розмірі 67154 грн. 82 коп., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 1600 грн. 00 коп.18 травня 2018 року між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» укладено Договір № 21 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, відповідно до якого право грошової вимоги за договором № 14-002755-01, укладеним 28 листопада 2013 року між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_1, перейшло до ТОВ Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія». Заявник просить замінити сторону за правом вимоги за виконавчим листом № 233/5822/17 від 17 січня 2018 року, а саме: замінити стягувача ПАТ «Енергобанк» його правонаступником – ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія».

Представник заявника – ТОВ ФК «Довіра та Гарантія» – в судове засідання не з’явився, звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, в якій заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник первісного стягувача ПАТ «Енергобанк», боржник ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилися, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду заяви, відповідно до ст. 442 ЦПК України їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Суд, дослідивши докази по справі, встановив наступне.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Судовим розглядом встановлено, що рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від17 січня 2018 року у справі № 233/5822/17 задоволено позов ПАТ «Енергобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Енергобанк» заборгованість за Договором № 14-002755-01 про видачу та обслуговування кредитної міжнародної пластикової картки VISA від 28.11.2013 р. станом на 10.11.2017 р. в розмірі 67154 грн. 82 коп., а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 1600 грн. 00 коп.(а.с. 62-64).

18 травня 2018 року між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» укладено Договір № 21 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами , відповідно до якого згідно акту приймання-передачі право вимоги за кредитним договором № 14-002755-01, укладеним 28 листопада 2013 року між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_1, перейшло від ПАТ «Енергобанк» до ТОВ Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» (а.с. 78-79).

Тобто, ТОВ Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» є правонаступником ПАТ КБ «Енергобанк» за вказаним кредитним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов’язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов’язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов’язанні він замінюється правонаступником, заміна кредитора у зобов’язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

Виходячи із цих норм, зокрема, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

У зв’язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв’язку із чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором проводиться відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 442 ЦПК України за заявою заінтересованої сторони зобов’язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов’язки в зобов’язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст. 512, 514 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», що також узгоджується з Правовою позицію, висловленою Верховним Судом України в постанові від 20 листопада 2013 року (справа № 6-122 цс 13).

При цьому, виконання судового рішення – це заключний етап юрисдикційної діяльності. Без належної реалізації цієї стадії юрисдикційної діяльності втрачається сенс попередньої діяльності суду та інших органів, які уповноважені на здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Виконанням судового рішення завершується процес захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб шляхом їх фактичної реалізації у спосіб та в порядку, визначених Конституцією України та законами України.

Відповідно до ст. 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – і за її межами.

Це означає, що після набрання законної сили відповідним судовим рішенням, воно підлягає обов’язковому виконанню сторонами справи, які, виходячи із суті такого рішення, зазвичай набувають процесуального статусу стягувача та боржника, а у разі відсутності добровільного виконання судового рішення боржником – вчиняються дії щодо його примусового виконання у спосіб та в порядку, що визначені, зокрема Законом України «Про виконавче провадження», зокрема ініціювання відкриття виконавчого провадження, тощо.

Крім того, забезпечення належного виконання судових рішень є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

На підставі викладеного суд приходить до висновку, що передання Публічним акціонерним товариством «Енергобанк» своїх прав іншій особі, тобто заявнику по справі, за договором про відступлення прав вимоги(договір цесії) є правонаступництвом, у заявника є всі підстави для звернення до суду з заявою про заміну стягувача, тому заяву ТОВ Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача його правонаступником слід задовольнити, оскільки в даному випадку після набрання рішенням суду законної сили змінився стягувач і без заміни такого стягувача відсутня особа, яка в силу закону може звернутися для відкриття виконавчого провадження.

Керуючись ст.ст. 259, 260, 442 ЦПК України, ст. 512 ЦК України, ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження», суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну стягувача, первісний стягувач – Публічне акціонерне товариство «Енергобанк», боржник – ОСОБА_1 – задовольнити.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Енергобанк» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239), за рішенням Костянтинівського міськрайонного судуДонецької області від 17 січня 2018 року у справі № 233/5822/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Енергобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Донецької області шляхом подання апеляційної скарги через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області протягом п’ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 76109785 ?

Документ № 76109785 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76109785 ?

Дата ухвалення - 23.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76109785 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 76109785 ?

В Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 76109781
Наступний документ : 76109786