Ухвала суду № 74279931, 24.05.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
24.05.2018
Номер справи
904/1409/18
Номер документу
74279931
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

24.05.2018м. ДніпроСправа № 904/1409/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" (50049, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Спаська, 17а; ідентифікаційний код 38334911)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" (50027, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, пр. Гагаріна, буд. 21, прим. 25; ідентифікаційний код 37214777)

про стягнення 41 941 грн. 49 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Секретар судового засідання Тайлієва Х.Р

Представники сторін:

від позивача: не з'явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

від відповідача: не з'явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№1341/18 від 04.04.2018р.), в якій просить стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" 41 941 грн. 49 коп., що складає 18 099 грн. 63 коп. - заборгованості за послуги, надані відповідно до умов договору від 15.07.2013р. №0908-В, 21 348 грн. 95 коп. - інфляційних втрат та 2 492 грн. 91 коп. - річних.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі №904/932/18, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 03.05.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018р. було відмовлено у затвердженні мирової угоди та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) до 24.05.2018р.

Позивач у клопотанні (вх.№19682/18 від 10.05.2018р.) просить проводити розгляд справи №904/1409/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" про стягнення заборгованості за Договором №0908-В від 15.07.2013р., призначений на 24.05.2018р. об 11:00 без участі Позивача, та постановити ухвалу, якою затвердити мирову угоду від 30.04.2018р. по справі 904/1409/18 укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" щодо врегулювання спору про стягнення заборгованості за договором №0908 від 15.07.2013р.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача, та затвердити мирову угоду виходячи з наступного.

Відповідно до частини 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

У частинах 1 та 2 статті 192 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Означена мирова угода підписана з боку позивача директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" Цопою Л.А, а з боку відповідача - директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" Дашевською Н.В., які за змістом статті 56 Господарського процесуального кодексу України уповноважені на укладання такої угоди.

Господарський суд, розглянувши умови мирової угоди, вважає, що мирова угода стосується лише прав і обов'язків сторін щодо предмета спору, не суперечить законодавству, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб та підлягає затвердженню.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі (частина 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Приписами статті 193 Господарського процесуального кодексу України визначено, що виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до частини 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що мирова угода від 30.04.2018р у справі №904/1409/18 підлягає затвердженню, а провадження у даній справі підлягає закриттю на підставі пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 192, 193, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену 30.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР" (50049, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Спаська, 17а; ідентифікаційний код 38334911) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест" (50027, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, пр. Гагаріна, буд. 21, прим. 25; ідентифікаційний код 37214777) наступного змісту:

" МИРОВА УГОДА

у справі № 904/1409/18

місто Кривий Ріг « 30» квітня 2018року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлосервіс-КР", в особі директора Цопи Людмили Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, далі Позивач та Товариство з обмеженою відповідальністю "Айті-Інвест", в особі Дашевської Наталі Володимирівни, що діє на підставі Статуту, далі Відповідач, домовивлись врегулювати спір по справі №904/1409/18 шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

Відповідно до умов цієї угоди, сторони домовились про наступне:

1. Відповідач визнає позовні вимоги в частині сплати суми боргу перед Позивачем, яка становить:

- за договором №0908-В від 15 липня 2013р. - 18 099 грн. 63 коп.

- сума сплаченого Позивачем судового збору за подання позовної заяви в розмірі 1 762 грн. 00 коп.

2. Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення інфляційних втрат в розмірі 21 348 грн.95 коп. та трьох відсотків річних від простроченої суми в розмірі 2 492 грн. 91 коп.

3. На момент підписання мирової угоди оплату в частині визнаних позовних вимог, Відповідачем не здійснено.

4. Оплату в частині визнаних позовних вимог, Відповідач зобов'язується здійснити в строк до 30 травня 2018р.

5. Позивач та Відповідач з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

6. Позивач та Відповідач підтверджують, що Мирова угода укладена на вигідних умовах для кожної із Сторін. Також Сторони стверджують, що дана Мирова угода не суперечить їх інтересам, прийнята з урахуванням думки кожної із Сторін та не порушує їх прав.

7. Наслідки припинення провадження у справі сторонам роз'ясненні та зрозумілі.

8. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової Угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь - яких третіх осіб, в тому числі й Держави.

9. Дана Мирова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10. Мирова угода набуває законної сили з дати її затвердження ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області.

Позивач: Директор ТОВ"ЖИТЛОСЕРВІС-КР" /______/ Л.А.Цопа./

Відповідач: Директор ТОВ" АЙТІ - ІНВЕСТ"_______/Н.В.Дашевська".

2. Закрити провадження у справі №904/1409/18.

3. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання - 29.05.2018 року.

4. Ухвала є виконавчим документом відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" та може бути пред'явлена до виконання:

в частині стягнення суми 18 099 (вісімнадцять тисяч дев'яносто дев'ять) грн.63 коп. до 30 травня 2018р;

в частині стягнення суми 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. до 30 травня 2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст підписаний 29.05.2018р.

Суддя Т.В.Загинайко

Т.В. Загинайко

Попередній документ : 74279923
Наступний документ : 74279935