Рішення № 7297611, 26.11.2009, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
26.11.2009
Номер справи
2-2801/09
Номер документу
7297611
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2-2801/09

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2009 року Червонозаводський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого: Шуліка Ю.В.,

за участю секретаря Тарасовій М.А.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Відкритого акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», в особі Харківської обласної дирекції «ОСОБА_1 Аваль», до гр. ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до гр. ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 014/1928/82/84207, суми у розмірі 5373,01 грн. (п’ять тисяч триста сімдесят три грн. 01 коп.),

Свої позовні вимоги Позивач мотивував тим, що 05.03.2007 року між ним та Відповідачем був укладений кредитний договір № 014/1928/82/84207, згідно якого Відповідачу були надані грошові кошти в сумі 4547, 00 грн. (чотири тисячі п’ятсот сорок сім грн. 00 коп.) строком по 05.03.2009 р.

Повернення кредиту та сплата відсотків за користування кредитом повинні здійснюватись згідно з п.п. 1.1; 1.2; 1.3; 2.4 та п. 5.1. Свої зобов’язання щодо повернення кредиту, сплати відсотків та погашення заборгованості Відповідач не виконує, чим порушує умови кредитного договору.

26.11.2009р. до суду надійшла заява Позивача щодо ухвалення рішення при заочному розгляді справи.

Відповідач в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, хоча був повідомлений про місце та час слухання справи належним чином.

Суд, заслухавши пояснення представника Позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що згідно з кредитним договором № 014/1928/82/84207 від 05.03.2007 року, укладеним між сторонами, Відповідачу надано кредит у сумі 4547, 00 грн. (чотири тисячі п’ятсот сорок сім грн. 00 коп.). Відповідно до пп. 1.1.; 1.2; 1.3; 2.4 та п. 5.1. вищевказаного кредитного договору, Відповідач прийняв на себе зобов`язання щодо погашення суми заборгованості за кредитом згідно умов кредитного договору.

Крім того, у відповідності до умов п. 8.1. вищевказаного кредитного договору, за порушення строків повернення кредиту та відсотків за користування кредитом, Відповідач повинен сплачувати Банку пеню в розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Взятих на себе зобов`язань Відповідач не виконує по цей час, у зв’язку з чим у нього виникла заборгованість перед Позивачем.

Загальна сума заборгованості Відповідача перед Позивачем за кредитним договором № 014/1928/82/84207 від 05.03.2007 року становить 5373,01 грн. (п’ять тисяч триста сімдесят три грн. 01 коп.), де:

сума заборгованості за кредитом – 4504,38 грн. (чотири тисячі п’ятсот чотири грн. 38 коп.),

сума заборгованості за відсотками за користування кредитом – 868,63 грн. (вісімсот шістдесят вісім грн. 63 коп.).

Крім того, у відповідності до ст. 88 ЦПК України, з Відповідача на користь Позивача повинно бути стягнуто суму судових витрат (державного мита) у розмірі 51,00 грн. та суму витрат за інформаційно-технічне обслуговування судового процесу в розмірі 250, 00 грн. Вказані витрати Позивача підтверджено платіжними дорученнями, що зберігаються в матеріалах справи.

У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений термін відповідно до умов договору.

У відповідності до ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ст. 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

У відповідності до ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У відповідності до ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 81, ч.1. ст. 88, 209, 212, 214, 215, 224, 225 ЦПК України; ст. ст. 3, 15, 526, 549, п.3. ч.1. ст. 611, 612, 625, 1048, 1049, ч. 2. ст. 1050, 1054 ЦК суд -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: ММ 622126, на користь Відкритого акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», в особі Харківської обласної дирекції «ОСОБА_1 Аваль», суму заборгованості за кредитним договором № 014/1928/82/84207 від 05.03.2007 року у розмірі 5373,01 грн. (п’ять тисяч триста сімдесят три грн. 01 коп.), де:

сума заборгованості за кредитом – 4504,38 грн. (чотири тисячі п’ятсот чотири грн. 38 коп.),

сума заборгованості за відсотками за користування кредитом – 868,63 грн. (вісімсот шістдесят вісім грн. 63 коп.).

Рахунок для сплати: № 290921074 в Харківській обласній дирекції “ОСОБА_1 Аваль”, МФО 350589, код ЄДРПОУ 23321095.

Стягнути з гр. гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: ММ 622126, на користь Відкритого акціонерного товариства «ОСОБА_1 Аваль», в особі Харківської обласної дирекції «ОСОБА_1 Аваль», суму судових витрат у розмірі 51,00 грн. та суму витрат за інформаційно-технічне обслуговування судового процесу в розмірі 250,00 грн.

Рахунок для сплати № 361937 в Харківській обласній Дирекції “ОСОБА_1 Аваль”, ЄДРПОУ 23321095, МФО 350589).

Заочне рішення може бути переглянуто судом, який його ухвалив на підставі заяви відповідача, яка може бути подана протягом 10 днів з моменту отримання копії рішення.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-ти денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і подання після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

Суддя -

Попередній документ : 7297609
Наступний документ : 7297614