Постанова № 6796478, 22.10.2009, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.10.2009
Номер справи
2-а-10397/0
Номер документу
6796478
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2009 року м. Полтава справа № 2-а-10397/09

Полтавський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого судді С.О.Удовіченко

при секретарі М.П. Ясківець,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві в приміщенні суду адміністративну справу за позовом Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Полтавської області до Приватного підприємства «Фарма - плюс», третя особа Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області про припинення юридичної особи,-

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2008 р. Кременчуцька об`єднана державна податкова інспекція Полтавської області (надалі - Позивач) звернулась до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства «Фарма - плюс» (надалі - Відповідач) , третя особа Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради про припинення юридичної особи, посилаючись на неподання відповідачем податкової звітності з 19.10.2007 р. , тобто більше року, що є підставою для звернення податкової інспекції до суду про припинення підприємницької діяльності відповідно до ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав з підстав в ньому викладених, просив задовольнити.

Відповідач не забезпечив явку уповноваженого представника в судове засідання, хоча в матеріалах справи, наявні докази, що він належним чином та заздалегідь повідомлений про час та місце розгляду даної справи. Клопотань про відкладення судового засідання від відповідача не надходило, про причини неявки в судове засідання не повідомив. Відповідно до частини 8 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України, вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру. Згідно довідки № 19/1432 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство «Фарма -плюс», зареєстровано за адресою: пров. Героїв Бреста, 63, к.197, м. Кременчук, Полтавської області, на яку судом і направлялися судові повістки про виклик. Тому, суд вважає за можливе розглянути справу за даної явки та за наявними в справі матеріалами.

Представник третьої особи в судове засідання не зявився, хоча в справі наявні докази, що він належним чином повідомлений про час та місце розгляду даної справи, направив суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності, позовні вимоги підтримав.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Приватне підприємство «Фарма - плюс», зареєстроване як субєкт підприємницької діяльності - юридична особа 01.04.2003 р. розпорядженням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 381-Р, про що зроблено запис 01.04.2003 р. в журналі реєстраційних справ за №4756, та видано свідоцтво про державну реєстрацію, копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідача включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі 32450919), що підтверджується довідкою № 19/1432, виданою Полтавським обласним управлінням статистки від 03.04.2003 р. та ПП «Фарма-плюс» взято на податковий облік у Кременчуцькій обєднаній державній податковій інспекції Полтавської області.

Відповідно до пункту 8 статті 19 Господарського кодексу України всі субєкти господарювання зобовязані здійснювати первинний (оперативний) і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність і статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Згідно частини 2 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» платники податків і зборів (обовязкових платежів) зобовязані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно пп. 4.1.4 п.4.1 ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року; календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

Відповідно до ст. 4 Указу Президента України" Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998, № 727/98,за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування кошті.

Як зазначав представник позивача в судовому засіданні, що також підтверджується довідкою про стан звітності від 10.10.2008 р. № 26373/10, в порушення вимог чинного законодавства, відповідач з жовтня 2007 р. по жовтень 2008 р. не звітується, остання звітність зі сплати єдиного податку була подана 19.10.2007 р. за ІІІ квартал 2007 р..

Як вбачається із матеріалів справи, а саме згідно довідки від 16.10.2008 р. № 26886/10 ПП «Фарма - плюс» станом на 03.10.2008 р. має розрахункові рахунки: № 26004050001138 в Кременчуцькій філії АКБ « Індустріал банк» м. Кременчук.

Відповідач заборгованості перед бюджетом не має, що підтверджується довідкою про стан розрахунків з бюджетом, Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції області № 26374/10 від 10.10.2008 р..

Відповідно до підпункту 8.6 пункту 8 Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації від 19.02.1998 р № 80 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.03.1998 р. за № 172/2612, якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, керівник державної податкової служби приймає рішення про звернення до суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Пункт 4 частини 2 статті 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ” визначає підставою для постановлення рішення про припинення юридичної особи , що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Відповідно до пункту 17 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу» голови державних податкових адміністрацій і начальники державних податкових інспекцій та їх заступники мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою про скасування державної реєстрації (припинення) субєкта підприємницької діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку про законність та правомірність вимог позивача щодо припинення юридичної особи Приватного підприємства «Фарма - плюс» та вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись 7, 8, 9, 10, 11, 71, ч.4 ст. 94, 160-167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Полтавської області до Приватного підприємства «Фарма - плюс», третя особа Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області про припинення юридичної особи задовольнити.

Припинити підприємницьку діяльність юридичної особи - Приватного підприємства «Фарма - плюс» , що зареєстрована розпорядженням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 381-Р від 01.04.2003 року (ідентифікаційний номер 32450919).

В день набрання постановою законної сили направити її копію державному реєстратору Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності Приватного підприємства «Фарма - плюс».

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження в 10-денний термін з дня складання постанови в повному обсязі та подачі апеляційної скарги у 20-денний термін після подачі заяви про апеляційне оскарження, в порядку, визначеному ст. 186 КАС України.

Постанову в повному обсязі виготовлено 26 жовтня 2009 року.

Суддя С.О.Удовіченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 6796478 ?

Документ № 6796478 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 6796478 ?

Дата ухвалення - 22.10.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 6796478 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 6796478 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 6796478, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 6796478, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 22.10.2009. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 6796478 відноситься до справи № 2-а-10397/0

Це рішення відноситься до справи № 2-а-10397/0. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 6796476
Наступний документ : 6796485