Рішення № 65192825, 02.03.2017, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
02.03.2017
Номер справи
910/23035/16
Номер документу
65192825
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2017Справа №910/23035/16

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ОМЕГА ТРЕЙД" До Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 Простягнення 91 557,00 грн.

Суддя О.М. ЯрмакЗа участю представників:

від позивачаПрокопів А.Т. (керівник)від відповідачане з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ОМЕГА ТРЕЙД" до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу № 05/04 від 05.04.2015 у розмірі 91 557,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/23035/16 та призначено розгляд справи на 07.02.2017.

Ухвалами суду 07.02.2017 та 21.02.2017 розгляд справи відкладався через неявку представників сторін.

В судове засідання 02.03.2017 відповідач в черговий раз не прибув, уповноваженого представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не подав.

Оскільки відповідач вважається таким, що повідомлений про час і місце розгляду справи судом, про що свідчить конверт повернення поштового відправлення з підстав закінчення встановленого строку зберігання, з метою уникнення порушення процесуального строку розгляду спору, суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за відсутності його відзиву на позов за наявними матеріалами справи відповідно до ст. 75 ГПК України.

Представник позивача підтримав та обґрунтував позовні вимоги, просив позов задовольнити.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

05.04.2015 між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АРМ ОМЕГА ТРЕЙД" (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 05/04 (далі - договір), за умовами п. 1.1 якого продавець зобов'язується передати належний йому товар у власність покупцеві, а покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах Договору.

Відповідно до п. 2.1 договору, найменування, одиниця виміру, опис, кількість, строк та адреса поставки, загальна вартість товару, який підлягає поставці згідно чинного договору, визначаються Специфікаціями (Додатками), які є невід'ємною частиною цього договору.

Згідно з п. 4.1 договору, загальна вартість товару, що продається за цим договором, здійснюється на підставі Специфікації, яка є невід'ємною частиною чинного договору або на підставі рахунка-фактури.

Оплата за товар, що поставляється за договором здійснюється у національній валюті України на умовах 100% передплати коштів на розрахунковий рахунок покупця (п. 4.2 договору).

У Специфікації № 01 від 05.04.2015 до договору визначено строк поставки товару - 27 робочих днів з моменту здійснення покупцем оплати, згідно з п. 2.1 договору.

На виконання умов договору, як підтверджується платіжними дорученнями № 11 від 08.06.2015, № 3 від 06.05.2015, № 4 від 07.05.2015, покупець здійснив оплату товару на користь продавця у розмірі 91 557,00 грн.

За твердженнями позивача, відповідач не виконав своїх договірних зобов'язань, поставку товару у передбачений договором термін не здійснив.

22.10.2016 позивачем було надіслано відповідачу претензію про повернення грошових коштів на рахунок покупця в розмірі 91 557,00 грн, яка залишилась без реагування.

В силу вимог ст. 663 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст.ст. 525, 526 ЦК України, відповідно до яких зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 2 ст. 692 Цивільного кодексу України передбачено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Зі змісту зазначеної норми права вбачається, що умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов'язання зі своєчасного передання товару покупцю, а у разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно, тобто, або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати.

Можливість обрання певного визначеного варіанта правової поведінки боржника є виключно правом покупця, а не продавця.

Оскільки попередня оплата усього обсягу товару здійснена покупцем ще в травні та червні 2015 року, проте до цього часу товар не поставлений продавцем, сплачені за нього грошові кошти у розмірі 91 557,00 грн підлягають поверненню покупцю через відсутність доказів передачі товару у його власність.

На підставі викладеного вище, зважаючи на відсутність доказів, які б спростовували доводи позивача, а також заперечень від відповідача, позовні вимоги підлягають повному задоволенню.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (02091, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АРМ ОМЕГА ТРЕЙД" (02081, м. Київ, вул. Клеманська, 5, ідентифікаційний код 39128381) 91 557 (дев'яносто одну тисячу п'ятсот п'ятдесят сім) грн. 00 коп. основного боргу та 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 07.03.2017

Суддя О.М. Ярмак

Попередній документ : 65192824
Наступний документ : 65192826