Ухвала суду № 62627888, 27.10.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення
27.10.2016
Номер справи
161/17087/13-ц
Номер документу
62627888
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 161/17087/13-ц

Провадження № 2/161/102/16

У Х В А Л А

27 жовтня 2016 року місто Луцьк

Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В. вивчивши матеріали цивільної справи за позовною заявою ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» до Спільного Українсько-Швейцарського підприємства ТОВ «ЛУЦЬКЕНЕРГОКОМ», ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБК-УКРАЇНА», ТОВ «АТЛАС», ТОВ «СВІТЯЗЬ», ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, за зустрічною позовною заявою ТОВ «АТЛАС» до ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» про визнання договорів поруки припиненими,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «АТЛАС» звернулося до суду з зустрічним позовом до ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» про визнання договорів поруки припиненими.

Дослідивши матеріали зустрічної позовної, приходжу до висновку про відмову у прийнятті зустрічної позовної заяви з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі якщо, заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 360-7 ЦПК України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обовязковим для всіх субєктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

В постанові Верховного Суду України від 18 листопада 2015 року, суд дійшов висновку про неможливість об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

У зв'язку з наведеним, суд виходить з того, що критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність у них спору про право цивільне (справи за позовами, що виникають із будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства), по-друге, суб'єктний склад такого спору (однією зі сторін у спорі має бути фізична особа).

Відповідно до статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до статті 12 ГПК України господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів

Як вбачається із змісту позовної заяви, що ТОВ «АТЛАС» звернулося до суду з зустрічним позовом до ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» про визнання договорів поруки припиненими.

Субєктний склад вказує, що даний спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Розгляд цивільних справ в судах загальної юрисдикції у відповідності до статті 15 ЦПК України здійснюється в тому випадку, коли однією із сторін є фізична особа. Як вбачається з змісту позовної заяви та письмових матеріалів справи, що даний спір виник виключно між юридичними особами. Який у відповідності до статті 12 ГПК України підвідомчий господарським судам.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що даний спір виник між юридичними особами. Оскільки спори, між юридичними особами підвідомчі лише господарським судам. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у відкритті провадження, оскільки даний спір належить розглядати у порядку господарського судочинства.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити ТОВ «АТЛАС» у прийнятті зустрічного позову до ПАТ «ОСОБА_1 Дніпро» про визнання договорів поруки припиненими.

Розяснити ТОВ «АТЛАС», що для вирішення даного спору йому потрібно звернутися до суду в порядку господарського судочинства.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя: В.В. Ковтуненко

Попередній документ : 62627871
Наступний документ : 62627890