Рішення № 57984172, 24.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
24.05.2016
Номер справи
910/4049/16
Номер документу
57984172
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.05.2016Справа №910/4049/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Нечай О.Н., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/4049/16

за позовом публічного акціонерного товариства «БМ Банк», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Олії», м. Київ, товариства з обмеженою відповідальністю «Олійно-жировий альянс», м. Київ, товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Олійно-жировий альянс», м. Київ і товариства з обмеженою відповідальністю «Чугуївський олійно-жировий комбінат», м. Київ,

про стягнення 108 011 921,86 грн.,

за участю представників:

позивача - Павловський О.М. (довіреність від 24.02.2016 № 05-5/31);

відповідача-1 - Климко В.М. (довіреність від 25.02.2016 № б/н);

відповідачів-2,3,4 - не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство «БМ Банк» (далі - Банк) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Олії» (далі - ТОВ «Світ Олії»), товариства з обмеженою відповідальністю «Олійно-жировий альянс» (далі - ТОВ «Олійно-жировий альянс»), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Олійно-жировий альянс» (далі - ТОВ «ТД «Олійно-жировий альянс») і товариства з обмеженою відповідальністю «Чугуївський олійно-жировий комбінат» (далі - ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат») про солідарне стягнення: 59 908 365 заборгованості з кредиту за неналежне виконання умов договору відновлюваної кредитної лінії зі змінами та доповненнями до нього від 12.07.2012 № 2012-01/DC (далі - Договір); 26 668 433,44 грн. заборгованості з процентів; 11 685 810,63 грн. пені за несвоєчасне погашення процентів; 9 749 312,79 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, а всього 108 011 921,86 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2016 порушено провадження у справі; призначено судовий розгляд на 29.03.2016.

28.03.2016 позивач подав суду клопотання про долучення витребуваних ухвалою суду документів до матеріалів справи.

29.03.2016 відповідач-1 подав суду заяву про призначення судової почеркознавчої експертизи та відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти позовних вимог.

Дослідивши у судовому засіданні 29.03.2016 заяву відповідача-1 про призначення судової почеркознавчої експертизи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-1, суд вирішив відмовити у його задоволенні, оскільки, заявник документально не підтвердив викладені у заяві обставини, тому відсутні підстави вважати доводи заявника підтвердженими, а призначення судової почеркознавчої експертизи необхідним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2016 розгляд справи було відкладено на 12.05.2016, у зв'язку з неявкою представників відповідачів-2,3,4.

12.05.2016 відповідач-1 подав суду заяву про застосування наслідків спливу спеціальної позовної давності щодо заявлених вимог про стягнення пені.

У судовому засіданні 12.05.2016 було оголошено перерву до 24.05.2016, відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

24.05.2016 відповідач-1 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке: стягнення з поручителів частини нарахованої позивачем заборгованості за тілом кредиту та процентами з урахуванням частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (далі - ЦК Україна) є неприпустим та безпідставним; пеня нараховано до 09.03.2015 не підлягає задоволенню, оскільки в частині вказаних сум сплинув строк спеціальної позовної давності; позивачем в порушення вимог частини шостої статті 232 Господарського кодексу України (далі - ГК України) пеня нарахована понад шестимісячного строку; таким чином, складений позивачм розрахунок є неправильним, а позовні вимоги - необґрунтованими.

Представник позивача у судовому засіданні 24.05.2016 надав пояснення по суті спору; підтримав позовні вимоги повністю.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору; підтримав позицію, викладену у відзиві та поясненнях.

Представники відповідачів-2,3,4 у судове засідання не з'явилися; вимоги ухвал суду не виконали; про причини неявки повноважних представників суд не повідомили; про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвали Господарського суду міста Києва були надіслані учасникам процесу на адреси, зазначені у позовній заяві та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомлення про вручення поштових відправлень.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (далі - Постанова № 18) зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Господарський суд визнав наявні в матеріалах справи документи достатніми для вирішення спору та відповідно до статті 75 ГПК України розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні 24.05.2016 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення, відповідно до статті 85 ГПК України.

Судом, у відповідності до вимог статті 811 ГПК України, складалися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

Розглянувши подані позивачем і відповідачем-1 документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

12.07.2012 Банком (кредитодавець) і ТОВ «Світ олії» (позичальник) укладено Договір, за умовами якого:

- Банк зобов'язується надавати на умовах Договору, а позичальник зобов'язується належним чином використовувати та повернути в передбачені Договором строки кредит у розмірі 60 000 000 грн. та сплатити проценти у розмірі 20 % річних за користування кредитом в порядку та на умовах, визначених Договором (пункт 1.1 Договору);

- кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном повернення не пізніше 11.07.2017. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № 2063301032242 на поточний рахунок позичальника № 2600791827001 в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника в публічному акціонерному товаристві «Банк «Київська Русь» в період з 12.07.2012 до 11.07.2017 (пункт 1.2 Договору);

- банк має право у випадку, якщо будуть мати місце будь-які або всі можливі випадки невиконання позичальником взятих на себе обов'язки та недотримання умов, передбачених Договором та/або документами забезпечення вимагати (незважаючи на те, що в Договорі можуть бути інші умови) негайного повернення суми кредиту та всієї суми нарахованих процентів та користування кредитом (разом з будь-якими іншими нарахованими сумами або сумами, що підлягають сплаті за договором), в тому числі, але не виключно, зокрема, якщо позичальник не зможе вчасно сплатити суму кредиту, її частину або проценти за користування кредитом або будь-які інші суми, які підлягають сплаті за Договором (підпункт 2.3.1 пункт 2.3 Договору);

- після отримання позичальником від Банку повідомлення про відкликання кредиту, позичальник зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту одержання такого повідомлення, здійснити повне погашення кредиту (включаючи основну суму кредиту, нараховані та несплачені проценти за користування кредитом та інші платежі, що підлягають сплаті позичальником на користь Банку відповідно до умов Договору). У випадку невиконання позичальник вимоги Банку в термін, встановлений у повідомленні, датою погашення кредиту вважається наступний день після дати, зазначеної у повідомленні (підпункт 2.3.2 пункт 2.3 Договору);

- позичальник зобов'язаний у строки, обумовлені Договором, погашати кредит та своєчасно у визначені Договором строки сплачувати плату (проценти) за користування кредитом, комісійні винагороди банку, а у випадку неналежного виконання взятих на себе зобов'язань за Договором на першу вимогу Банку сплатити штрафні санкції, як це передбачено у Договорі, а також в повному обсязі всі інші платежі та відшкодувати спричинені збитки (підпункт 4.3.3 пункту 4.3 Договору);

- Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором (пункт 10.1 Договору).

Договір підписано уповноваженими особами, а саме, від позивача - заступником голови правління Яхонтовою В.О., яка діяла на підставі довіреності від 28.12.2011 № 3047, та від відповідача-1 - директором Сараєвою Д.І., яка діяла на підставі статуту, та скріплено печатками.

Договір у встановленому порядку не оспорений, не розірваний, не визнаний недійсним.

Таким чином, Договір є дійсним, укладеним належним чином та є обов'язковим для виконання сторонами.

Банком та ТОВ «Світ олії» були укладені такі додаткові договори про внесення змін і доповнень до Договору: від 07.12.2012 № 1; від 13.03.2013 № 2; від 15.04.2013 № 3; від 10.07.2013 № 4; від 12.12.2013 № 5; від 31.01.2014 № 6; від 28.02.1014 № 7; від 25.04.2014 № 8.

Вказаними правочинами були внесені зокрема, такі зміни: розмір процентів; відповідальність за розголошення банківської та комерційної таємниці; узгодження несплати Банку комісійної винагороди, тощо.

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Отже, укладений позивачем та відповідачем-1 Договір за своєю правовою природою є кредитним договором.

Згідно з частиною другою статті 10561 ЦК України розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Разом з тим, 12.07.2012 Банком (кредитор), ТОВ «Світ олії» (боржник) і відповідачами-2,3,4 було укладено такі договори поруки: № 01-2012/DC-2 (поручитель - ТОВ «Олійно-жировий альянс»); № 01-2012/DC-3 (поручитель - ТОВ «ТД «Олійно-жировий альянс»); № 01-2012/DC-4 (поручитель - ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат»), (далі - Договори поруки), за умовами яких:

- поручитель поручається перед кредитором за своєчасне та повне виконання боржником зобов'язання за Договором, а також додатковими договорами до нього, що укладені та можуть бути укладені в майбутньому (пункт 1.1 Договорів поруки);

- у разі порушення боржником зобов'язання за Договором боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники (пункт 1.2 Договорів поруки);

- у разі порушення боржником умов виконання зобов'язання кредитор має право вимагати від поручителя виконання зобов'язання боржника перед кредитором згідно з умовами Договору, в порядку передбаченому Договорами поруки (пункт 2.1 Договорів поруки);

- якщо боржник не в змозі вчасно здійснити черговий платіж у відповідності з Договором, боржник письмово повідомляє про це поручителя та кредитора не пізніше ніж за три дні до моменту настання строку платежу (пункт 2.2 Договорів поруки);

- після отримання від боржника письмового повідомлення щодо неможливості вчасного виконання (боржником) зобов'язання за Договором, поручитель зобов'язаний не пізніше настання строку виконання зобов'язання сплатити кредитору суму боргу шляхом перерахування її на рахунок кредитора. При цьому моментом виконання зобов'язання поручителем є дата надходження грошових коштів на рахунок кредитора (пункт 2.3 Договорів поруки);

- поручитель відповідає по зобов'язаннях за Договором перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків (пункт 3.1 Договорів поруки);

- поручитель та боржник залишаються зобов'язаними перед кредитором до повного виконання зобов'язання за Договором (пункт 3.2 Договорів поруки);

- не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов'язання (пункт 4.4 Договорів поруки);

- Договори поруки вступають в силу з моменту їх підписання сторонами (пункт 7.3 Договору поруки).

Договори підписані уповноваженими особами, у встановленому порядку не оспорені, не розірвані, не визнані недійсними.

Таким чином, Договори поруки є дійсними, укладеними належним чином та є обов'язковими для виконання сторонами.

Сторонами були укладені такі договори про внесення змін до Договорів поруки: від 07.12.2012 № 1; від 13.03.2013 № 2; від 15.04.2013 № 3; від 10.07.2013 № 4; від 12.12.2013 № 5; від 07.12.2012 № 1; від 13.03.2013 № 2; від 15.04.2013 № 3; від 10.07.2013 № 4; від 12.12.2013 № 5; від 07.12.2012 № 1; від 13.03.2013 № 2; від 15.04.2013 № 3; від 10.07.2013 № 4; від 12.12.2013 № 5; від 07.12.2012 № 1; від 13.03.2013 № 2; від 15.04.2013 № 3; від 10.07.2013 № 4; від 12.12.2013 № 5.

Відповідно до частини першої статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Отже, укладені сторонами Договори поруки за своєю правовою природою є договорами поруки.

Частинами першою та другою статті 554 передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною першою статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Позивач на виконання умов Договору видав відповідачу-1 кредитні кошти на суму 59 908 365 грн., що підтверджується меморіальним ордером від 13.07.2012 № 3288352.

ТОВ «Світ олії», починаючи з 01.08.2014, порушувало умови Договору в частині погашення кредиту та сплати процентів.

Банк надіслав відповідачам вимоги про виконання зобов'язання за Договором та повідомлення про прострочення платежів ТОВ «Світ олії» за Договором (від 26.08.2015 № 2460-05/5; № 2459-05/5; № 2458-05/5; № 2457-05/5), в яких вимагав дострокового погашення кредиту та процентів на виконання умов Договору та Договорів поруки.

Факт надсилання вказаних вимог відповідачам підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень, які долучені до матеріалів справи.

Відповідачі вимоги Банку не виконали та кредит не повернули; відповіді на вказані листи позивачу не надіслали.

Таким чином, заборгованість відповідача-1 за кредитом перед позивачем складає 59 908 365 грн., а за процентами - 26 668 433,44 грн.

Відповідач-1 заперечував проти задоволення позовних вимог щодо поручителів, посилаючись на припинення поруки на підставі частини четвертої статті 559 ЦК України.

Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Зі змісту Договорів поруки вбачається, що не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов'язання.

Отже, сторони чітко узгодили, що порука припиняться виконанням зобов'язання за Договором, а тому підстав для застосування частини четвертої статті 559 ЦК України не вбачається.

З огляду на наведене, позовні вимоги щодо стягнення заборгованості за кредитом та процентів солідарно з відповідачів підлягають задоволенню.

Також, позивач просить стягнути з відповідачів солідарно 9 749 312,79 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту та 11 685 810,63 пені за несвоєчасне погашення відсотків.

Відповідачем-1 було заявлено застосування наслідків спливу спеціальної позовної давності.

Позивач по суті доводів відповідача-1 не заперечив.

Так, позивач просить застосувати наслідки спливу строку спеціальної позовної давності до вимог про стягнення пені, які нараховані по 09.03.2015.

У частині першій статті 546 ЦК України зазначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 343 ГК України і статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно зі статтею 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до статті 258 ЦК України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (стаття 267 ЦК України).

Отже, у задоволенні пені нарахованої позивачем за період з 01.08.2014 по 09.03.2015 слід відмовити, у зв'язку із застосуванням спеціального строку позовної давності, так як позовну заяву подано суду 09.03.2016.

Також, відповідач-1 вказував на те, що позивач здійснював нарахування на більш ніж шестимісячний строк, який визначено у статті 232 ГК України.

Вказані доводи відповідача-1 є необґрунтованими, виходячи з такого.

За приписом частини шостої статті 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Разом з тим, відповідно до підпункту 6.1.1 пункту 6.2 Договору за порушення взятих на себе зобов'язань з повернення суми кредиту та своєчасній сплаті процентів за користування кредитом та комісійних винагород, у визначені Договором строки, позичальник зобов'язується сплатити на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язань припиняється через один рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Таким чином, сторони збільшили строк нарахування пені до одного року.

За розрахунком суду пеня за прострочення погашення процентів складає 9 586 499,95 грн., а пеня за прострочення погашення кредиту - 8 684 311,37 грн.

Відповідно до частини першої статті 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Згідно з статтею 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до пункту 2.3 Постанови № 18 якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК України), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи; крім того, неподання позивачем витребуваних господарським судом матеріалів, необхідних для вирішення спору, тягне за собою правові наслідки у вигляді залишення позову без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України.

Відповідачі не подали суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача та підтверджували заперечення проти задоволення позовних вимог.

За таких обставин, позов визнається судом доведеним, обґрунтованим, та таким, що підлягає частковому задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судовий збір солідарно стягується з відповідачів пропорційно задоволеним вимогам.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Олії» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, прим. 169, оф. 2; ідентифікаційний код: 34429449), товариства з обмеженою відповідальністю «Олійно-жировий альянс» (01014, м. Київ, вул. Струтинського, 8, к. 6; ідентифікаційний код 32795447), товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Олійно-жировий альянс» (01033, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 38, оф. 15; ідентифікаційний код: 35142236), товариства з обмеженою відповідальністю «Чугуївський олійно-жировий комбінат» (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 2, оф. 405; ідентифікаційний код 37023966) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь публічного акціонерного товариства «БМ Банк» (01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122; ідентифікаційний код: 33881201): 59 908 365 (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот вісім тисяч триста шістдесят п'ять) грн. заборгованості за кредитом; 26 668 433 (двадцять шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч чотириста тридцять три) грн. 44 коп. заборгованості з процентів; 9 586 499 (дев'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) грн. 95 коп. пені за прострочення погашення процентів; 8 684 311 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі триста одинадцять) грн. 37 коп. пені за прострочення погашення кредиту та 200 644 (двісті тисяч шістсот сорок чотири) грн. 53 коп. судового збору.

3. У задоволенні решти позову відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Відповідно до частини п'ятої статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня підписання повного рішення шляхом подачі апеляційної скарги до місцевого господарського суду.

Відповідно до статті 87 ГПК України повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Повне рішення складено 30.05.2016.

Суддя І.Д. Курдельчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 57984172 ?

Документ № 57984172 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 57984172 ?

Дата ухвалення - 24.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57984172 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57984172 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 57984170
Наступний документ : 57984173