Постанова № 56059745, 19.02.2016, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
19.02.2016
Номер справи
904/8363/15
Номер документу
56059745
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2016 року Справа № 904/8363/15

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді - Кузнецової І.Л. (доповідач),

суддів - Герасименко І.М., Сизько І.А.,

при секретарі судового засідання: Мацекос І.М.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, представник, довіреність б/н від 11.12.2015 р..

від відповідача: ОСОБА_2, представник, довіреність № 4164 від 29.12.2015 р.,

розглянувши апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ ОСОБА_3" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015р. у справі №904/8363/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ЧИСТИЙ СВІТ СЕРВІС", м.Київ

до публічного акціонерного товариства "ЄВРАЗ ОСОБА_3", м.Кривий Ріг

про стягнення 146 061грн.64 коп.

ВСТАНОВИВ:

- рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015р. у справі №904/8363/15 (суддя Петренко Н.Е.) позов товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) "Чистий світ сервіс" задоволено частково, з публічного акціонерного товариства (далі-ПАТ) "Євраз ОСОБА_3" на користь позивача стягнуто заборгованість за надані послуги в сумі 81395грн.53коп., інфляційні втрати в сумі 59358грн.55коп. та три процента річних в сумі 4216грн.25коп., в решті в позові відмовлено;

- приймаючи рішення, господарський суд виходив з обставин щодо обов"язку відповідача оплатити послуги, надані позивачем, в обсягах, обумовлених додатком №1 до договору на господарське обслуговування №1483 від 01.04.2013р., з необґрунтованості зауважень відповідача до актів виконаних робіт, обсяги послуг, які є предметом вказаного договору, останнім були визначені самостійно під час його підписання, а також з того, що жодних обґрунтованих претензій стосовно цих обсягів від відповідача не надходило;

- при відмові в задоволенні решти позовних вимог господарський суд зазначав, що розрахунок втрат від інфляції внаслідок несвоєчасного виконання відповідачем зобов"язань за договором по оплаті наданих послуг виконано позивачем з неправильним визначенням періоду прострочення такого зобов"язання;

- не погодившись з прийняти рішенням, ТОВ"Євраз ОСОБА_3" подало апеляційну скаргу, в якій з посиланням на порушення господарським судом приписів ст.43 Господарського процесуального кодексу України щодо всебічності, повноти і об"єктивності всіх обставин справи просить це рішення скасувати, прийняти нове рішення та відмовити в задоволенні позову;

- у поданій скарзі йдеться про те, що при здійсненні перевірки обсягів виконаних позивачем робіт з прибирання приміщень в серпні, вересні 2013р. була встановлена невідповідність даних щодо обсягу фактично виконаних робіт, а саме завищення площі цих приміщень, виявлений факт у відповідності до п.4.2 договору та розділу 1 додатку №3 до договору було зафіксовано в актах приймання виконаних робіт, які відповідали формі, встановленій додатком №3 до договору, акти приймання виконаних робіт за вересень 2013р. були підписані уповноваженим представником позивача, що підтверджує обґрунтованість претензій відповідача та згоду позивача стосовно обсягів виконаних робіт у вересні 2013р., про те, що акт приймання виконаних робіт за серпень 2013р. був наданий позивачу 09.09.2013р. відповідно до реєстру передачі документів та у встановлені п.1.3 розділу 1 додатку №3 до договору строки не був підписаний та повернутий відповідачу, що надає йому право тлумачити як схвалення позивачем пред"явлених вимог, про зазначення господарським судом в оскаржуваному рішенні, що акти приймання виконаних робіт сторонами взагалі не складалися і це не відповідає дійсності, при постановленні судового рішення не враховано той факт, що позивачем фактично узгоджені обсяги та вартість виконаних робіт, а також про те, що враховуючи фактичну узгодженість обсягів виконаних робіт сторонами, відповідач здійснив підписання актів виконаних робіт за серпень, вересень 2013р. з зауваженнями та правомірно сплатив позивачу 427969грн.45коп. за фактично надані послуги;

- позивач вважає рішення господарського суду обґрунтованим, просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, посилаючись на те, що надав послуги з прибирання приміщень в обсягах, які були погоджені сторонами в додатку №1 до договору, на те, що п.5.9 договору чітко встановлена процедура зміни обсягів робіт, таку процедуру відповідач порушив у серпні, вересні 2013р., самостійно зменшивши обсяги наданих послуг та недоплативши позивачу за надані послуги.

В порядку, встановленому ст.77 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні оголошувалася перерва до 11., 18. та 19.02.2016р..

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню в силу наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 01.04.2013р. ПАТ"Євраз ОСОБА_3" (замовником) та ТОВ"Чистий світ сервіс"(виконавцем) укладено договір на господарське обслуговування №1483, на підставі якого виконавець зобовязався надати замовнику послуги, у тому числі, з прибирання приміщень адміністративно-побутових комплексів, побутових приміщень будівель в обсягах, вказаних у додатку №1 до договору, а замовник прийняти та оплатити надані послуги відповідно до умов цього договору.

Згідно з п.п.4.1, 4.2, 4.3 договору виконавець щомісячно, не пізніше останнього числа поточного місця зобовязався також оформити в двох екземплярах та передати замовнику акти виконаних робіт (далі-акти) по зразках, представлених в додатку №4 до договору.

У випадку наявності розбіжностей по актах замовник зобов"язаний представити обґрунтування розбіжностей у вигляді підписаного обома сторонами акту перевірки виконаних робіт (далі-АПВР) відповідно до додатку №3, який є невід"ємною частиною договору. В АПВР мають бути відображені обсяги виконаних робіт, згідно з п.1.1 договору (п.4.2).

У випадку відсутності підписаних АПВР претензії по актах вважаються необґрунтованими. У випадку наявності недоліків, оформлених згідно з додатком №3, акти підписуються сторонами за результатами розгляду претензій в п"ятиденний строк. У випадку прийняття рішення про зменшення вартості наданих послуг замовником здійснюється відповідний запис в актах (п.4.3).

Згідно з п.4.4 договору якщо протягом 5 календарних днів з моменту отримання актів від замовника не надійшло обґрунтованих претензій, то послуги вважаються прийнятими і підлягають оплаті.

В п.5.6 договору сторонами узгоджено, що розрахунок за надані послуги проводяться замовником після підписання сторонами акта виконаних робіт на підставі пред"явленого виконавцем рахунка-фактури через 90 днів з моменту такого пред"явлення.

Відповідно до п.5.9 договору в період строку його дії, у уразі зміни обсягів робіт, його вартість коригується на суму вартості робіт по даному об"єкту згідно з розцінками за одиницю, вказаними в додатку №1 пропорційно обсягу зміни. У даному випадку замовник зобов"язаний попередити виконавця про таку зміну не пізніше ніж за 20 календарних днів.

В додатку до №1 до договору (а.с.20-22) сторонами узгоджені перелік об"єктів та площі приміщень, які передаються на обслуговування.

П.1.2 додатку №3 до договору (а.с.104, 105) передбачено, що замовник щомісячно протягом 2 днів після закінчення звітного періоду проводить перевірку обсягів робіт. Обсяги виконаних робіт підтверджуються актами приймання виконаних робіт (далі-АПВР), підписаними начальниками структурних підрозділів замовника за встановленою цим додатком формою.

Згідно з п.1.3 додатку №3 до договору АПВР підлягають обов"язовому підписанню уповноваженими представниками сторін. Сторони погодилися, що відмову від підписання будь-якою із сторін протягом 2 робочих днів з моменту пред"явлення документа до підписання, друга сторона вправі тлумачити як згоду по пред"явлених вимогах або підтвердження фактів, вказаних у АПВР із застосуванням наслідків, передбачених умовами даного додатку.

Відповідно до п.1.4 додатку №3 до договору претензії по обсягах виконаних робіт фіксуються в АПВР і протягом 2 днів після закінчення звітного періоду підписуються уповноваженими представниками сторін в 2 екземплярах.

П.1.8 додатку №3 до договору передбачено, що претензії по обсягах виконаних робіт, пред"явлені виконавцю з порушенням строку, встановленого п.1.4 даного додатку визнаються сторонами необґрунтованими.

Згідно з п.2.1 додатку №3 до договору замовник не має права в односторонньому порядку зменшити вартість послуг на підставі АПВР і розрахованого сторонами середнього балу виконання робіт за поточний місяць.

Виходячи з умов договору, позивач протягом серпня, вересня 2013р. надав відповідачу послуги, у том числі, з прибирання приміщень, побутових приміщень будівель.

Обсяги та вартість послуг зафіксовані позивачем у актах №101/1877 від 30.08.2013р. на суму 233662грн.11коп., №101/2143 від 30.09.2013р. на суму 222837грнг.93коп., №101/2144 від 30.09.2013р. на суму 42846грн.64коп. та №101/2145 від 30.09.2013р. на суму 10018грн30коп..

Обсяги площ приміщень, які підлягали прибиранню, вказані позивачем у перелічених актах, не перевищують загальних обсягів площ по об"єктах, узгоджених сторонами в додатку №1 до договору.

Акти підписані зі сторони позивача посадовою особою та керівником ТОВ"Чистий світ сервіс", підпис керівника завірений печаткою товариства.

Зі сторони відповідача акти підписані керівниками структурних підрозділів з зауваженнями на окремих аркушах, керівником ПАТ"Євраз ОСОБА_3". Підпис керівника завірений печаткою товариства.

Матеріали справи свідчать також і про те, що вартість послуг з прибирання приміщень, вказана в актах, сплачена відповідачем частково.

Відповідно до виписок банківської установи (а.с.41-42) вартість послуг за актом №101/1877 від 30.08.2013р. сплачена відповідачем в сумі 200487грн.71коп., за актом №101/2143 від 30.09.2013р. в сумі 179549грн.99коп., за актом №101/2144 від 30.09.2013р. в сумі 40552грн.88коп., за актом №101/2145 від 30.09.2013р. в сумі 7378грн.87коп..

У вказаних виписках як на підставу для перерахування грошових коштів містяться посилання на договір №1483 від 01.04.2013 та на рахунки №101/1877 від 30.08.2013р., №101/2143 від 30.08.2013р., №101/2144 від 30.09.2014р. та №101/2145 від 30.09.2013р..

Оплата по рахунках проведена відповідачем 27.11. та 26.12.2013р..

Загальна сума заборгованості відповідача по оплаті вартості наданих послуг складає 81395гр.53коп..

У зв"язку з несвоєчасною оплатою позивач нарахував по акту №101/1877 від 30.08.2013р. три проценти річних в сумі 1766грн.88коп. за період з 28.11.2013р. по 06.09.2015р., по актах №№101/2143, 101/2144, 101/2145 від 30.09.2013р. в сумі 2449грн.37коп. за період з 28.12.2013 по 06.09.2015р.р., а також втрати від інфляції відповідно в сумах 24814грн.45коп. та 35635грн.41коп. за вказані періоди.

Ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобовязання не допускається. Зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.530 названого Кодексу якщо у зобов"язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк.

Згідно з ст.610 Кодексу порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.2 ст.625 Кодексу боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Ст.629 Кодексу встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Щодо досліджуваної справи, то з урахуванням положень наведених норм та вищезазначених фактичних обставин справи, а саме: порушення відповідачем зобов"язань за договором №1483 від 01.04.2013р. в частині повної і своєчасної оплати наданих послуг та ненадання ним належних і допустимих доказів, які б спростовували таке порушення господарським судом зроблено правильний висновок про визнання позовних вимог обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в частині стягнення з відповідача заборгованості по оплаті послуг в сумі 81395гр.53коп., втрат від інфляції в сумі 59358грн.55коп. та трьох процентів річних в сумі 4216грн.25коп..

Одночасно колегія суддів погоджується з відмовою господарським судом в задоволенні решти позовних вимог з огляду на невірний розрахунок запропонованої позивачем до стягнення суми втрат від інфляції у зв"язку з неправильним визначенням періоду виникнення простроченого зобов"язання.

У цьому зв"язку підстави для скасування рішення місцевого господарського суду відсутні.

Доводи скаржника визнані колегією суддів необґрунтованими.

Представлені в матеріалах справи заперечення до актів №101/1877 від 30.08.2013р., №№101/2143, 101/2144, 101/2145 від 30.09.2013р. складені в односторонньому порядку, не містять конкретної дати їх складання. Відомості щодо фактичних розмірів площ приміщень, по яких, на думку скаржника, позивачем надавалися послуги з прибирання документально не обґрунтовані. Такі заперечення не є належними доказами врегулювання сторонами розбіжностей в порядку, передбаченому п.п.4.2, 4.3, 4.5 договору та додатком №3 до договору.

Посилання скаржника на фіксування факту завищення позивачем площ прибирання актами приймання виконаних робіт (АПВР) є безпідставними.

Акти приймання виконаних робіт за серпень 2013 (а.с.51-56) не підписані уповноваженим представником товариства позивача, що не відповідає вимогам п.4.2 договору , п.1.3 додатку №3 до договору.

В цих актах відсутня дата їх складання на виконання вимог п.1.2 додатку №3 до договору. Докази пред"явлення актів позивачу в порядку п.1.3 додатку №3 до договору або претензій в порядку п.4.3 договору скаржником не надані.

Реєстр передачі документів (а.с.120) таким доказом не являється, оскільки не містить відомостей стосовно посади особи, яка прийняла перелічені в ньому документи, відомостей про повноваження цієї особи по такому прийняттю, штампу вхідної кореспонденції товариства позивача.

Акти приймання виконаних робіт за вересень 2013р. (а.с.57-64) підписані представниками сторін. З боку позивача акти підписані особою, яка визначена як менеджер ОСО ОСОБА_4.

Між тим, вказані акти також не містять дати їх складення, що не відповідає вимогам п.1.2, п.1.4 додатку №3 до договору, згідно з якими претензії по обсягах виконаних робіт фіксуються в АПВР та протягом 2 днів після закінчення звітного періоду підписуються уповноваженими представниками сторін.

Як зазначено вище, відповідно до п.1.18 додатку №3 претензії по обсягах виконаних робіт, пред"явлені виконавцю з порушенням строків, встановлених п.1.4 додатку вважаються необґрунтованими.

Крім того, документів в підтвердження наявності повноважень у названої вище особи по підписанню актів приймання виконаних робіт скаржником не надано.

Стосовно посилань скаржника на укладення сторонами додаткової угоди №1/3610 від 01.10.2013р. до договору, якою додаток №1 з визначенням обсягів площ приміщень, які підлягають прибиранню викладено у новій редакції слід зазначити, що вказана додаткова угода не містить умов по розповсюдженню її дії на попередні періоди.

Додаткові пояснення до апеляційної скарги в частині відсутності у скаржника інформації про реєстрацію надходження рахунків-фактур від позивача поштовим відправленням або шляхом передання їх нарочно не спростовують визначені позивачем та господарським судом періоди прострочення зобов"язання скаржника по оплаті вартості послуг для нарахування трьох процентів річних та втрат від інфляції.

Керуючись ст. ст. 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

- рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015р. у справі №904/8363/15 залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення

Головуючий суддя І.Л. Кузнецова

Суддя І.М.Герасименко

Суддя І.А.Сизько

Повна постанова складена 24.02.2016р.

Попередній документ : 56059738
Наступний документ : 56059746