Рішення № 54837807, 26.10.2015, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
26.10.2015
Номер справи
205/5364/15-ц
Номер документу
54837807
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

26.10.2015 Єдиний унікальний номер 205/5364/15-ц

Справа №2/205/2431/15

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючої судді Шавули В.С.

при секретарі Перцевій М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач 22 липня 2015 року звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором (а.с.1-4).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що 14 грудня 2012 року між ПАТ «Імексбанк» та ОСОБА_1 було укладено договір № 999-00038781/1 про надання кредиту, відповідно до умов якого банк надав позичальнику овердрафт за допомогою платіжної картки Visa Elektron, шляхом сплати з поточного рахунку №999-00038781 коштів понад кредитовий залишок коштів на рахунку, з максимальною сумою заборгованості 33 000,00 грн., зі строком повернення до 13.12.2014 року, зі сплатою відсотків за користування в розмірі 19% річних від суми заборгованості.

Відповідачка в порушення умов договору, отримані кредитні кошти не повертає та не сплачує відсотки за його використання згідно умов договору, у зв'язку із чим, станом на 08.07.2015 року заборгованість її складає 48 773,17 грн., з якої: заборгованість за кредитом - 28 454,24 грн.; заборгованість по процентам - 3 452,11 грн.; комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку - 3 166,82 грн.; штраф - 13 700,00 грн.

Оскільки відповідачка добровільно здійснювати погашення заборгованості не бажає, позивач вимушений був звернутись до суду з даним позовом та просив суд стягнути з відповідачки суму боргу за договором № 999-00038781/1 про надання кредиту від 14.12.2012 року, в розмірі 28 454,24 грн.

Позивач в особі свого представника діючого на підставі довіреності - ОСОБА_2, в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До суду представник надав письмову заяву, в якій просив справу розглядати без своєї участі. Позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Проти заочного розгляду справи не заперечував (а.с.45).

Відповідачка у судове засідання не з'явилась. Про день, час і місце судового засідання повідомлялась належним чином, про що свідчить поштове повідомлення з відміткою про вручення адресату в матеріалах справи (а.с.41). Про причини своєї неявки не повідомила. Письмових заяв про розгляд справи за своєї відсутності до суду не надсилала.

Відповідно до ч.2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Згідно ст. 224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених позовних ними вимог та на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст. 59 ЦПК України, обставини справи, які законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Підставою звернення позивача до суду є захист права сторони за майновим правовідношенням, що виникло в силу укладеного кредитного договору, на вимогу повернення грошових коштів у зв'язку із порушенням його виконання.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

В ході судового розгляду справи встановлено, що 14 грудня 2012 року між позивачем та ОСОБА_1 було укладено договір № 999-00038781/1 про надання кредиту, відповідно до умов якого банк зобов'язався надати для власних потреб позичальника за допомогою платіжної картки Visa у готівковій чи безготівковій формі шляхом сплати з поточного рахунку № 999-00038781 коштів понад кредитовий залишок коштів на рахунку (Овердрафт), в межах встановленого строку та ліміту овердрафту, який встановлено в розмірі 33 000,00 грн., а позичальник зобов'язався своєчасно погашати овердрафт, сплачувати фіксовану процентну ставку за користування кредитом із розрахунку 19% річних від суми заборгованості та виконувати інші зобов'язання згідно цього договору (а.с.13-17).

14 грудня 2012 року між сторонами укладено договір № 999-00038781 про відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів з видачею платіжної картки VISA, відповідно до умов якого банк відкриває на ім'я ОСОБА_1 та обслуговує поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів (а.с.20-23).

В порушення умов кредитного договору, відповідачка свої зобов'язання не виконала, допустивши прострочення повернення кредитних коштів, в наслідок чого станом на 08.07.2015 року заборгованість її складає 48 773,17 грн., з якої: заборгованість за кредитом - 28 454,24 грн.; заборгованість по процентам - 3 452,11 грн.; комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку - 3 166,82 грн.; штраф - 13 700,00 грн. (а.с.5-6).

Згідно п.4.9 кредитного договору, позичальник зобов'язується за повне або часткове прострочення повернення кредиту (овердрафту) та/або сплатити процентів за користування ним та/або інших платежів за договором сплатити банку штраф у розмірі - 200,00 грн. за перший прострочений платіж, та 500,00 грн. за кожний наступний прострочений платіж.

Відповідно до статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідно до вимог статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором.

Згідно статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Таким чином, аналізуючи в сукупності наявні по справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованим, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню, внаслідок чого слід стягнути з ОСОБА_1 на користь позивача суму заборгованості за кредитним договором в розмірі 48 773,17 грн.

Крім того, вирішуючи питання щодо судових витрат, в силу статті 88 ЦПК України, суд враховує, що позивач на час звернення до суду із заявою від сплати судового збору в силу п.22 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» звільнений, позовні вимоги ПАТ підлягають до задоволення, у зв'язку із чим із відповідачки належить до стягнення на користь держави судовий збір у сумі 1218,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 526, 527, 530, 610, 611, 625, 1054 ЦК України, ст.ст.10, 11, 15, 57-60, 88, 197, 212, 213-215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП:НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» (юридична адреса: м. Одеса, пр. Гагаріна, буд.12-а, код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328027) заборгованість за договором №999-00038781/1 про надання кредиту від 14.12.2012 року в сумі 48 773,17 грн. (сорок вісім тисяч сімсот сімдесят три грн. 17 коп.), з якої: заборгованість за кредитом - 28 454,24 грн.; заборгованість по процентам - 3 452,11 грн.; комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку - 3 166,82 грн.; штраф - 13 700,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП:НОМЕР_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 на користь держави судовий збір в сумі 1 218,00 грн. (одна тисяча двісті вісімнадцять грн.. 00 коп.).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо скаргу про апеляційне оскарження не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Суддя В. С. Шавула

Попередній документ : 54837777
Наступний документ : 54837815