Ухвала суду № 46287479, 11.01.2011, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
11.01.2011
Номер справи
9/215-10
Номер документу
46287479
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________

У Х В А Л А

11 січня 2011 р.

Справа № 9/215-10

Суд у складі судді Балтака О.О., розглянувши у нарадчій кімнаті заяву Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (м. Київ) про відвід судді Балтака О.О. від розгляду справи № 9/215-10, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Балтака О.О. перебуває справа № 9/215-10 за позовом Виконавчого комітету Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 13322432, вул. Соборна, 59, м. Вінниця,Вінницька область, 21050), до Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (код ЄДРПОУ 21133352, вул. Автозаводська, 54/19, м.Київ 114, 04114) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Диженю Плаза" (код ЄДРПОУ 35373366, 21000, вул. Соборна,64, м. Вінниця) про визнання договору наступної іпотеки № 3616 від 16.11.2007р. недійсним.

11 січня 2011р. до господарського суду Вінницької області надійшла заява №б/н від 11.01.11р. (вх.08-86/2/11 від 11.01.11р.) про відвід судді Балтака О.О. від розгляду справи №9/215-10. Дана заява мотивована тим, що під час розгляду справи №9/230-07 за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до АП "Ліки" у формі ТОВ, виконавчого комітету Вінницької міської ради в особі управління комунального майна та ПП "ВІНН-КОНТ" про визнання договорів купівлі-продажу недійсними, суддя Балтак О.О. постановив рішення та додаткове рішення, які на думку відповідача 1 (заявника) - Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" є неправосудними з тих причин, що по-перше, позивачі по справі №9/230-07 не могли являтися учасниками господарського процесу, оскільки є фізичними особами, по-друге, предмет спору, процесуальні вимоги не дозволяли судді розглядати справу № 9/230-07 в тому обсязі та з тих підстав, які були зазначені у позові; по-третє, суддею не було перевірено дійсність та правильність доказу надсилання позову та додатків до нього відповідачам, що спричинило порушення суддею норм процесуального права, а саме вимог п.6 ч.1 ст.63 ГПК України.

Разом з тим відповідач 1 (заявник) у заяві зазначає, що суддя Балтак О.О., вирішуючи питання майна про яке йшлося в спорі по справі №9/230-07 не з"ясував обставини його обтяження, внаслідок чого банку було завдано шкоди на суму понад 5 млн. гривень. Як стверджується у вищезазначеній заяві, така позиція судді є неприпустимою, свідчить про його некомпететність, порушує принцип рівності та змагальності сторін і ставить суддю у завідомо упереджену позицію та виявляє його опосередковану зацікавленість. Враховуючи вищезазначене, відповідач (заявник) вважає дії судді Балтака О.О. такими, що викликають з боку учасників процесу сумнів в об"єктивності та неупередженості судді в результатах розгляду справи № 9/215-10.

Розглянувши відповідно до положень ст. 20 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) дану заяву про відвід судді, суд дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 ГПК України із чинними на даний час змінами і доповненнями, суддя не може брати участі у розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, або буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Суддя Балтак О.О. не є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі.

Щодо доводів відповідача1 (заявника) стосовно сумнівів у об"єктивності і неупередженості судді, слід зазначити наступне.

ГПК не встановлює вичерпного переліку обставин, які можуть викликати сумнів у неупередженості судді.

До таких обставин може бути віднесено перебування судді в особливих стосунках з особою, яка бере участь у справі. З урахуванням оціночного характеру цього поняття суд, розглядаючи заяву про відвід, повинен виходити з мотивів заяви про відвід і наявності доказів того, що такі стосунки можуть свідчити про упереджене ставлення судді щодо результату розгляду справи. Під особливими стосунками може, наприклад, розумітися службова залежність (зокрема, в минулому) судді (чи його близького родича) від особи, яка бере участь у справі, або її представника, а також інша залежність судді від такої особи.

Підставою для відводу можуть бути публічні заяви судді по суті даної справи. Під публічними заявами слід розуміти виступи, статті, інтерв'ю, інші публікації в засобах масової інформації, виступи перед аудиторією, будь-яке інше прилюдне сповіщення, в якому викладено оцінку судді по суті конкретної справи.

Попередня службова діяльність судді також може викликати сумнів у його неупередженості, якщо він під час попереднього розгляду цієї ж справи мав процесуальний статус експерта, перекладача, представника, прокурора, секретаря судового засідання.

Об"єктивність - це незалежна позиція, яку повинен займати суддя при розгляді справи.

В свою чергу суд звертає увагу, на те, що розгляд справи №9/230-07 здійснювався з додержанням принципу рівності і змагальності сторін, оскільки сторонам і іншим учасникам судового процесу надавалися рівні процесуальні можливості у захисті своїх прав і законних інтересів, зокрема: у зверненні до суду - якщо позивач звернувся з позовом, відповідач вправі був подати зустрічний позов; під час розгляду справи - сторони мали рівні процесуальні права щодо подання клопотань, заяв чи заперечень, надання та дослідження доказів, висловлювання своїх міркувань щодо судового розгляду; сторони мали рівні процесуальні права на оскарження актів, прийнятих судом в процесі та за результатами рогляду справи. При цьому суд не допускав процесуальних переваг однієї сторони перед іншою; однаково вимагав від сторін виконання їхніх процесуальних обов'язків; однаково застосовував норми матеріального і процесуального закону.

Активність суду в забезпеченні принципу змагальності при розгляді вищезазначеної справи полягала в тому, що суд:

1) побудував судовий процес таким чином, що кожна із сторін та інших учасників цієї справи мала можливість відстояти свою позицію, права та законні інтереси;

2)створив необхідні умови для реалізації прав сторін на повне та об'єктивне з'ясування обставин справи;

3)роз'яснював особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки;

4)попереджав про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій.

Принцип змагальності передбачає покладання тягаря доказування на сторони, покладання на них відповідальності за доведеність їхніх вимог чи заперечень, звільнення суду від обов'язку збирання доказів. Тому, в кінцевому результаті спір у справі №9/230-07 був вирішений на користь тієї сторони, яка за допомогою відповідних процесуальних засобів переконала суд в обґрунтованості своїх вимог чи заперечень.

Таким чином, зважаючи на наведене, слід зауважити, що жодна із вказаних і можливих обставин, що може свідчити про необ"єктивність і упередженість судді, порушення ним принципу рівності і змагальності на момент вирішенні справи №9/230-07 не існувала, оскільки прийняті за результатами її розгляду рішення від 11.02.10р. та додаткове рішення від 13.03.10р. були винесені з додержанням вимог чинного законодавства та не були скасовані вищими судовими інстанціями, як такі, що суперечать цим вимогам.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що справи №9/230-07 та №9/215-10 не є ні ідентичними, ні тотожними, різняться сторонами, підставами та предметом позовних вимог. Тому, доводи Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" щодо упередженості судді Балтака О.О. є необгрунтованими і безпідставними.

А відтак, у задоволенні відводу судді слід відмовити.

Керуючись ст. 20, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" у відводі судді Балтака О.О. від розгляду справи №9/215-10.

Суддя Балтак О.О.

віддрук. 1 прим.:

1 - до справи

Часті запитання

Який тип судового документу № 46287479 ?

Документ № 46287479 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 46287479 ?

Дата ухвалення - 11.01.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 46287479 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 46287479 ?

В Господарський суд Вінницької області
Попередній документ : 46287476
Наступний документ : 46289786