Ухвала суду № 35941972, 04.12.2013, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
04.12.2013
Номер справи
5011-15/525-2012
Номер документу
35941972
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

Справа № 5011-15/525-2012 04.12.2013

За заявою Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" (ідентифікаційний код 21637150)Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Представники:

Від боржника Кравченко Р.М. - ліквідатор Від осіб, які заявили грошові вимоги до боржника: 1. Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк" - Яців О.Р. (довіреність від 06.02.2013 р.); 2. Публічного акціонерного товариства "Фідокомбанк" - Журавель Л.В. (довіреність від 30.07.2012 р.); 3. Державної податкової інспекції Шевченківського району Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві - Забашта В.О. (довіреність від 14.08.2013 р.); 4. Приватного акціонерного товариства "Страхова група "ТАС" - Клочкова Н.Ф. (довіреність від 19.12.2012 р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа № 5011-15/525-2012 про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка", що порушена за заявою боржника відповідно до особливостей, передбачених ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції Закону від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями.

Постанову про визнання боржника банкрутом в указаній справі було винесено 15.02.2012 р.

Згідно з ухвалою суду від 20.02.2013 р. строк ліквідаційної процедури у справі було продовжено до 20.08.2013 р. (суддя Хоменко М.Г.).

У зв'язку з припиненням у ОСОБА_6 повноважень судді Господарського суду міста Києва, матеріали справи № 5011-15/525-2012, шляхом автоматичного розподілу справ, було передано на розгляд судді Омельченку Л.В.

Ухвалою від 01.11.2013 р. справу № 5011-15/525-2012 було прийнято до провадження суддею Омельченком Л.В. та призначено до розгляду в судовому засіданні на 04.12.2013 р.

04.12.2013 р. у судове засідання з'явилися ліквідатор банкрута та представники чотирьох осіб, які подали до суду заяви з грошовими вимогами до Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка".

Ліквідатор подав поточний звіт про виконану роботу та вжиті заходи у ліквідаційній процедурі, доповів суду про хід процедури ліквідації підприємства - банкрута, а також заявив клопотання про зняття обтяжень з майна Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка", яке включено до його ліквідаційної маси (цінні папери) та продовження строку ліквідаційної процедури.

Відповідно до клопотання про зняття обтяжень ліквідатор боржника - арбітражний керуючий Кравченко Р.М. просить суд зняти обтяження (блокування) акцій в кількості 2 542 345 штук, номінальною вартістю 0,25 грн., які емітовані Відкритим акціонерним товариством "Енергогенеруюча апаратура" (ідентифікаційний код 33102403), що заблоковані на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2009 р. № 1346 та знаходяться на зберіганні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" і належать Закритому акціонерному товариству "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка", а також зняти обтяження (блокування) акцій в кількості 1 125 000 штук, номінальною вартістю 0,25 грн., які емітовані Відкритим акціонерним товариством "Обленерговидобування" (ідентифікаційний код 32596227) та заблоковані на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2009 р. № 1340 та знаходяться на зберіганні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" і належать Закритому акціонерному товариству "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка".

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, ліквідатор зазначив, що Закрите акціонерне товариство "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" є власником цінних паперів емітованих Відкритим акціонерним товариством "Енергогенеруюча апаратура" та Відкритим акціонерним товариством "Обленерговидобування", а у зв'язку з визнанням боржника банкрутом, виявлене ліквідатором майно боржника, в тому числі і такі цінні папери, підлягає включенню до ліквідаційної маси з подальшим задоволенням за їх рахунок заявлених до боржника грошових вимог.

Разом з тим, 27.10.2009 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено рішення № 1340 "Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобування", відповідно до якого було вирішено, серед іншого, зупинити внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобування" та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Обленерговидобування", на строк до усунення порушення; заборонити професійним учасникам ринку цінних паперів, що здійснюють депозитарну діяльність, вносити зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобування" та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Обленерговидобування"; зобов'язати депозитаріїв в день отримання цього рішення, але не пізніше наступного робочого дня, довести дане рішення до відома зберігачів, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобування".

Крім того, 27.10.2009 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено рішення № 1346 "Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Енергогенеруюча апаратура", згідно з яким, було вирішено, серед іншого, зупинити внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Енергогенеруюча апаратура" та до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Енергогенеруюча апаратура", на строк до усунення порушення; заборонити професійним учасникам ринку цінних паперів, що здійснюють депозитарну діяльність, вносити зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Енергогенеруюча апаратура" та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Енергогенеруюча апаратура";

Розглянувши клопотання ліквідатора та дослідивши подані ним документи і наявні в матеріалах справи докази, суд вважає його правомірно заявленим, оскільки право власності Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" на цінні папери підтверджується приєднаними до матеріалів справи фактичними даними, а підстави для скасування обтяжень щодо активів особи, яка перебуває у процедурі банкрутства, встановлені спеціальною законодавчою нормою. Так, у ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Аналогічні правові норми містяться також у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 22.12.2011 р.

Аналогічні правові норми містяться також у Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 22.12.2011 р.

Згідно з випискою про стан рахунків у цінних паперах № 047308 від 15.08.2013 р., наданою ліквідатору Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк", Закрите акціонерне товариство "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" є депонентом 2 542 345 акцій Відкритого акціонерного товариства "Енергогенеруюча апаратура", 1 125 000 акцій Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобування" та 9 900 акцій Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", з яких 2 543 345 та 1 125 000 акцій обліковуються як такі, щодо яких зупинено розміщення та обіг.

Статтею 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до повноважень ліквідатора банкрута віднесено, зокрема, функцію прийняття до свого відання майна боржника, вжиття заходів по забезпеченню його збереження; формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, реалізації майна банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів тощо.

Таким чином, постанова про визнання боржника банкрутом є головним процесуальним документом, на підставі якого активи підприємства мають бути звільнені від будь-яких обтяжень. Отже, з моменту відкриття щодо боржника ліквідаційної процедури усі без винятку обтяження його активів підлягають скасуванню. При цьому, зняття заборон та арештів із майна банкрута у порядку ст. 23 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. у редакції від 30.06.1999 р. зі змінами та доповненнями та ст. 38 Закону в редакції від 22.12.2011 р. є безумовним та стосується будь-яких органів і посадових осіб.

За таких обставин, з аналізу викладеного вище слідує, що перебування у обтяженні на даний час належних Закритому акціонерному товариству "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" цінних паперів суперечить нормі спеціального законодавства, у зв'язку з чим суд вважає заявлене ліквідатором клопотання обґрунтованим та таким, яке підлягає задоволенню, що сприятиме виконанню ліквідатором покладених на нього законодавством функцій та задоволенню вимог кредиторів.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ст. 32, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Скасувати обтяження, накладені на майно Закритого акціонерного товариства "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" (01054, м. Київ, вул. Воровського, 29-б, ідентифікаційний код 21637150), а саме:

- обтяження (блокування) акцій у кількості 2 542 345 штук, номінальною вартістю 0,25 грн., які емітовані Відкритим акціонерним товариством "Енергогенеруюча апаратура" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 29, ідентифікаційний код 33102403), що заблоковані на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2009 р. № 1346 "Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ "Енергогенеруюча апаратура" та знаходяться на зберіганні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019) і належать Закритому акціонерному товариству "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" (01054, м. Київ, вул. Воровського, 29-б, ідентифікаційний код 21637150);

- обтяження (блокування) акцій у кількості 1 125 000 штук, номінальною вартістю 0,25 грн., які емітовані Відкритим акціонерним товариством "Обленерговидобування" (ідентифікаційний код 32596227) та заблоковані на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.10.2009 р. № 1340 "Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритого акціонерного товариства "Обленерговидобудування" та знаходяться на зберіганні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019) і належать Закритому акціонерному товариству "Українсько-російська акціонерна страхова компанія "Авіоніка" (01054, м. Київ, вул. Воровського, 29-б, ідентифікаційний код 21637150).

Суддя Л.В. Омельченко

Попередній документ : 35940616
Наступний документ : 35941973