Рішення № 33759920, 18.09.2013, Ленінський районний суд міста Севастополя

Дата ухвалення
18.09.2013
Номер справи
764/7100/13-ц
Номер документу
33759920
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 764/7100/13-ц

Провадження № 2/764/3715/2013

Категорія 54

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2013 року Ленінський районний суд міста Севастополя в складі: головуючого судді - Гаркуші О.М., при секретарі - Грищенко Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Севастополі позовну заяву ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт-Крим» про захист прав споживачів, стягнення пені та відшкодування моральної шкоди,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з позовом до суду, в якому просить стягнути з відповідача на її користь збитки в розмірі 5 000,00 грн., пеню в розмірі 11 040 грн., 5 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, 229 грн. в рахунок відшкодування судових витрат. Вимоги позову мотивовані тим, що 06.11.2012р. між ним та відповідачем був укладений договір по наданню послуг в сфері проектування та будівництва зданій, проектування системи енергозабезпечення та водо забезпечення, проектування системи опалювання, вентиляції та кондиціювання, відповідно до умов якого останній взяв на себе зобов'язання здійснювати розробку проекту будівництва садового будинку в СТ «Югрибхолодфлот» на ділянці НОМЕР_2. Відповідно до умов договору вартість робіт відповідача склала 8 000 грн. 06.11.2012р. у виконання умов договору ним на користь позивача було сплачено аванс у розмірі 2 500 грн., однак у порушення умов договору відповідач не здійснив розробку та узгодження проектної документації. Крім того, ним були понесені збитки у розмірі 1000 грн. за топографічну зйомку для розробки проектної документації. Також вказує, що у зв'язку з порушенням строків розробки технічної документації відповідно до умов договору він має право на отримання неустойки в розмірі 11 040 грн. Також в зв'язку з противоправною поведінкою відповідача був порушений звичний уклад його життя, йому була спричинена моральна шкода, яка виразилась в емоційних та фізичних стражданнях. Моральну шкоду оцінює в розмірі 5 000,00 грн.

Представник позивача у судовому засіданні на задоволенні позовних вимог наполягала у повному обсязі.

Відповідач до судового засідання не з'явився, про час та місце судового засідання сповіщений належним чином відповідно до вимог діючого законодавства.

Через вимоги ст. 169 ЦПК України, суд вважає можливим розглянути дану цивільну справу у відсутність нез'явившихся осіб, визнаючи достатніми для розгляду спору по суті наявні в матеріалах справи письмові докази та відповідно до вимог ст. 224 ЦПК України зі згоди позивача допустити заочний розгляд справи.

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи, вважає, що позов є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 06 листопада 2012 року між позивачем та відповідачем був укладений договір на розробку проектної документації (далі- договір), відповідно до умов якого відповідач зобов'язався здійснити розробку проекту: «будівництво садового будинку в СТ «Югрибхолодфлот» на ділянці НОМЕР_2, а відповідач зобов'язався прийняти та належним чином виконати роботи та сплатити їх. Проектна документація має включати в себе всі проектні рішення, робочі креслення та інші документи, які необхідні відповідно до діючого законодавства, будівельним нормам та правилам, а також іншим обов'язковим нормам для узгодження та виконання на її підставі відповідних будівельних робіт (п.1.1., 1.2 договору).

Відповідно до п.2.1. вартість розроби проектної документації, передбаченої даним договором, склала 8 000 грн. Після набуття договором сили, до початку виконання робіт позивач сплачує проєктировщику (відповідачу) аванс в розмірі 2 500 грн. (п.2.1,2.3 договору).

Відповідно до п.3.2. договору проектировщик зобов'язується здійснити розробку та узгодження проектної документації на протязі 30 календарних днів дня сплати замовником (позивачем) суми авансу, передбаченого в п.2.3 договору.

Судом встановлено, що позивачем на користь відповідача відповідно до умов договору було сплачено аванс в розмірі 2 500 грн., про що свідчить надпис на договорі про його отримання відповідачем, закріплений печаткою.

Відповідно до ст.509 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Згідно з п.5.1 договору здача-прийомка виконаних робіт здійснюється на підставі акту здачі-прийомки, який проектировщик надає замовнику по закінченню розробки та узгодження проектної документації в повному обсязі.

Відповідачем суду не надано доказів виконання своїх обов'язків за спірним договором, акт здачи-прийомки між сторонами не підписаний, що свідчить про невиконання відповідачем своїх обов'язків за договором, в зв'язку з чим суд вважає, що позовні вимоги в частині стягнення матеріальних збитків в розмірі 2 500 грн. (аванс сплачений за договором), 1 000 грн. витрати на топографічну зйомку ділянки відповідно до товарного чеку №26 від 06.11.2012р., а всього в розмірі 3 500 грн.

Згідно частини 5 ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що у разі, коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі 3% вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі, коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку у розмірі 3% загальної вартості замовлення. Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі. Ст. 611 ЦК України передбачено, що в разі порушення зобов'язання настають правові наслідки встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди. Відповідно до ст.622 ЦК боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов'язання, не звільняється від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п.6.3 договору в випадку порушення проектировщиком строку розробки проектної документації проектировщик сплачує замовнику пеню в розмірів 1% від загальної вартості всіх робіт, вказаних в п.2.1 договору за кожен день прострочки.

Оскільки судом встановлено, що відповідач не виконав свої обов'язки за договором, порушив строки розробки проектної документації, взагалі не надав її позивачу, хоча строк виконання наступив 06.11.2012р. та закінчився 06.12.2012р. , з відповідача на користь позивач підлягає стягненню пеня в заявленому розмірі в сумі 11 040,00 грн.

Відповідно до п.5 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів»передбачено відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону. Спірні правовідносини виникли не внаслідок недоліків продукції, тому відсутні передбачені Законом України «Про захист прав споживачів» підстави для відшкодування моральної шкоди. Ст. 23 Цивільного кодексу України не передбачено відшкодування моральної шкоди з договірний правовідносин. Укладеним сторонами договором не передбачено відшкодування моральної шкоди. За таких обставин у задоволенні вимог про відшкодування моральної шкоди необхідно відмовити.

На підставі вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір пропорційно до задоволених вимог (70%) у розмірі 160,58 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 376 ЦК України, ст.ст. 6, 10, 60, 61, 169, 212 ,214-215 ЦПК України,

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт-Крим» про захист прав споживачів, стягнення пені та відшкодування моральної шкоди - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Архонт- Крим» (ОКПО - 33530434, р/р 260011843300, МФО 351005 в АКІБ «Укрсоцбанк» м.Сімферополя; 95017, м.Сімферополь, вул. Воровского,3) на користь ОСОБА_1 (ІДН - НОМЕР_1) збитки в розмірі 3 500,00 грн., пеню в розмірі 11 040,00 грн., судовий збір в сумі 160,58 грн., а всього: 14 700,58 грн.

В решті позовних вимог - відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 10 днів з дня отримання копії рішення.

Суддя -

Попередній документ : 33738575
Наступний документ : 33759935