Ухвала суду № 28295461, 25.12.2012, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
25.12.2012
Номер справи
5023/4896/12
Номер документу
28295461
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

УХВАЛА

"25" грудня 2012 р.Справа № 5023/4896/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жиляєва Є.М.

при секретарі судового засідання

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортно-експедиторська компанія "Харків", м. Харків до 1. Приватного підприємства "Промтранспоставка", м. Харків , 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аркона Інвест", м. Київ про стягнення коштів у сумі 18467,12 грн. за участю представників:

позивача - Гоготов В.В., довіреність від 27.08.2012 року;

першого відповідача - не з'явився;

другого відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідачів: 1. Приватного підприємства "Промтранспоставка", м. Харків, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Аркона Інвест", м. Київ про стягнення коштів у сумі 18467,12 грн. В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання з боку відповідачів покладених на них обов'язків за договором: про надання послуг з організації міжнародних та міжміських вантажних автоперевезень та транспорно-експедиторське обслуговування № Д-13072012-2 від 13.07.2012 року та договором поруки від 13.07.2012 року, з урахуванням чого просить суд стягнути з першого відповідача суму основного боргу в розмірі 17900,00 грн., пеню в розмірі 189,04 грн., солідарно з першого та другого відповідачів 30 % річних в розмірі 378,08 грн. Також до стягнення з другого відповідача заявлені судові витрати.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 листопада 2012 року було прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі № 5023/4896/12 та призначено її розгляд у відкритому судовому засіданні на 20 листопада 2012 року об 11:40.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 20 листопада 2012 року в задоволенні клопотання другому відповідачу відмовлено та розгляд справи відкладено на 11 грудня 2012 року об 11:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 11 грудня 2012 року розгляд справи відкладено на 25 грудня 2012 року об 12:00.

25 грудня 2012 року, через канцелярію суду, до матеріалів справи, від позивача надійшло клопотання (за вх. № 24373), в якому позивач зазначає, що між ТОВ "Транспортно-експедиторська компанія "ХАРКІВ" та ТОВ Аркона Інвест" 05 грудня 2012 року підписано мирову угоду, на підставі чого просить суд затвердити вищенаведену мирову угоду та провадження у справі № 5023/4896/12 припинити.

Крім того, 25 грудня 2012 року, через канцелярію суду, до матеріалів справи, від позивача надійшли пояснення (вх. № 24368), в яких позивач зазначає, що у зв'язку з укладенням між ним та другим відповідачем 05 грудня 2012 року мирової угоди, в позовних вимогах до першого відповідача - ПП "Промтранспоставка" позивач відмовляється в порядку п. 5 ст. 22 ГПК України та п. 4 ст. 80 ГПК України.

В призначеному судовому засіданні позивач підтримує клопотання про відмову від позову щодо першого відповідача та про затвердження між позивачем та другим відповідачем мирової угоди від 05.12.12р. Просить суд затвердити вказану мирову угоду та провадження у справі № 5023/489612 припинити.

В призначене судове засідання перший та другий відповідачі не з'явились, про причини неявки суду не повідомили, про розгляд справи були повідомлені своєчасно та належним чином.

Суд, розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення позивача, встановив, що між позивачем та другим відповідачем (ТОВ Аркона Інвест") було укладено договір перевезення та транспортно-експедиторського обслуговування № Д-13072012-2 від 13.07.2012 року, на виконання умов якого позивач надав транспортні послуги з організації перевезення вантажу, що підтверджується рахунком-фактурой № З- 1307202012-2 від 19.07.2012 р. та № З-13072012-2/1 від 19.07.2012 р., проте, оплату в строки, встановлені пунктами 3.3 вищенаведеного договору перевезення № Д-13072012-2 від 13.07.2012 року, не провів, на підставі чого позивач звернувся з даним позовом до господарського суду, в якому просить суд стягнути з відповідача суму основного боргу в розмірі 9200,00 грн. за рахунком № З - 1307202012-2 та 8700 грн. за рахунком З-13072012-2/1, 30 % річних в розмірі 378,08 грн. та пені у розмірі 189,04 грн. Також до стягнення заявлені судові витрати.

13 липня 2012 року між позивачем та першим відповідачем (ПП "Промтранспоставка") було укладено договір поруки, відповідно до умов якого, ПП "Промтранспоставка" поручається перед ТОВ "ТЕК "ХАРКІВ" за виконання обов'язку ТОВ "Аркона Інвест" щодо оплати вартості послуг за договором перевезення та транспортно-експедиторського обслуговування № Д-13072012-2 від 13.07.2012 року.

Відповідно до п. 3.1 вищенаведеного договору поруки, ТОВ "Аркона Інвест" прострочило виконання свого обов'язку щодо своєчасної сплати вартості наданих послуг ТОВ "ТЕК "ХАРКІВ". Згідно п. 5.1 договору поруки від 13.07.2012 р. ПП "Промтранспоставка" несе солідарну відповідальність з ТОВ "Аркона Інвест" у вигляді тридцяти відсотків від простроченої суми(9200,00 грн.), що складає суму у розмірі 378,08 грн.

Враховуючи, що після звернення позивача з позовом до суду, позивач надав письмову відмову від позову (вх. № 24368) в порядку п. 4 ст. 80 ГПК України, дії позивача не суперечать вимогам діючого законодавства, не порушують чиїх-небудь охоронюваних законом інтересів, відмова позивача від позовних вимог щодо першого відповідача прийнята господарським судом.

Крім того, в процесі розгляду справи, позивач та другий відповідач надали суду підписану між ними мирову угоду від 05 грудня 2012 року у справі № 5023/4896/12.

Відповідно до наданої мирової угоди від 05 грудня 2012 року, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю "Транспортно-експедиторська компанія "ХАРКІВ", м. Харків (позивач по справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аркона Інвест", м. Київ (другий відповідач по справі):

1. Другий відповідач визнає заборгованість в розмірі 8700,00 грн., яка виникла на підставі договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р., що є невід'ємною частиною договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р.

2. Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення 9200,00 грн. основного боргу, 189,04 грн. пені та 378,08 грн. 30 % річних.

3. Позивач та другий відповідач визнали загальну суму основного боргу другого відповідача перед позивачем, що складає 8700,00 грн..

4. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту підписання сторонами даної мирової угоди перераховує суму в розмірі 5700,00 грн. на розрахунковий рахунок позивача до затвердження судом даної мирової угоди.

5. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту затвердження судом даної мирової угоди, згідно Ухвали Господарського суду Харківської області, перераховує суму в розмірі 3000,00 грн. на розрахунковий рахунок позивача.

6. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту підписання сторонами даної мирової угоди перераховує 800 грн., частину витрат по сплаті судового збору на розрахунковий рахунок позивача.

7. При підписанні цієї Мирової угоди Сторона-1 засвідчує, що не має жодних матеріальних та будь-яких інших претензій до Сторони-2 щодо виконання договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р.

8. При підписанні цієї Мирової угоди Сторона-2 засвідчує, що не має жодних матеріальних та будь-яких інших претензій до Сторони-1 щодо виконання договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р.

9. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

10.Ця Мирова угода складена при повному розумінні Сторонами наслідків її укладання та затвердження, українською мовою у 3-х примірниках по одному для кожної із Сторін та один примірник для подання на затвердження до господарського суду Харківської області.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що надана мирова угода не суперечить законодавству, не порушує чиїх-небудь прав чи охоронюваних законом інтересів, укладена сторонами мирова угода від 05 грудня 2012 року по справі № 5023/4896/12 підлягає затвердженню господарським судом та провадження у справі підлягає припиненню відповідно п. 7 ст. 80 ГПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись п.4, п.7 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Прийняти письмову відмову (вх. № 24368) позивача від позовних вимог щодо першого відповідача.

Затвердити мирову угоду, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю "Транспортна - експедиторська компанія "ХАРКІВ", 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 18, оф. 806 (р/р 26002052310657 в ХГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 351533, ЄДРПОУ 38156858) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аркона Інвест", 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 23, оф. 927-Б (р/р 26000210180019 у АТ "ПрокредитБанк", МФО 320984, ЄДРПОУ 37203283) в наступній редакції:

1. Другий відповідач визнає заборгованість в розмірі 8700,00 грн., яка виникла на підставі договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р., що є невід'ємною частиною договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р.

2. Позивач відмовляється від позовних вимог в частині стягнення 9200,00 грн. основного боргу, 189,04 грн. пені та 378,08 грн. 30 % річних.

3. Позивач та другий відповідач визнали загальну суму основного боргу другого відповідача перед позивачем, що складає 8700,00 грн.

4. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту підписання сторонами даної мирової угоди перераховує суму в розмірі 5700,00 грн. на розрахунковий рахунок позивача до затвердження судом даної мирової угоди.

5. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту затвердження судом даної мирової угоди, згідно Ухвали Господарського суду Харківської області, перераховує суму в розмірі 3000,00 грн. на розрахунковий рахунок позивача.

6. Другий відповідач впродовж 3 банківських днів з моменту підписання сторонами даної мирової угоди перераховує 800 грн., частину витрат по сплаті судового збору на розрахунковий рахунок позивача.

7. При підписанні цієї Мирової угоди Сторона-1 засвідчує, що не має жодних матеріальних та будь-яких інших претензій до Сторони-2 щодо виконання договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р.

8. При підписанні цієї Мирової угоди Сторона-2 засвідчує, що не має жодних матеріальних та будь-яких інших претензій до Сторони-1 щодо виконання договору № Д-13072012-2 від 13.07.2012р. та узгодженої заявки від 13.07.2012р.

9. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

10. Ця Мирова угода складена при повному розумінні Сторонами наслідків її укладання та затвердження, українською мовою у 3-х примірниках по одному для кожної із Сторін та один примірник для подання на затвердження до господарського суду Харківської області.

Провадження у справі 5023/4896/12припинити .

Суддя Жиляєв Є.М.

Попередній документ : 28295258
Наступний документ : 28295480