Ухвала суду № 26376353, 20.09.2012, Харківський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
20.09.2012
Номер справи
2а-2018/12/2070
Номер документу
26376353
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2012 р.Справа № 2а-2018/12/2070Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі

Головуючого судді: Макаренко Я.М.

Суддів: Шевцової Н.В. , Мінаєвої О.М.

розглянувши в порядку письмового провадження у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 29.03.2012р. по справі № 2а-2018/12/2070

за позовом Приватного підприємства "Авангард"

до Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби

про визнання дій незаконними,

ВСТАНОВИЛА:

Приватне підприємство "Авангард" (надалі по тексту позивач) звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби (надалі по тексту відповідач), в якому просить суд:

- визнати незаконними дії Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Приватного підприємства "Авангард" щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правовідносини з підприємством ТОВ "Дніпро - Бріг" (код ЄДРПОУ 36574373) за період з 01.06.2010р. по 30.06.2010р., з 01.08.2010р. по 30.09.2010р., та підприємством ТОВ "Система - резерв" (код ЄДРПОУ 24992621) за серпень 2010 року;

- визнати незаконними дії Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби щодо складання Акту про результати документальної невиїзної перевірки щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків №522/23-104/32362519 від 31.08.2011 року.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 29.03.2012 року адміністративний позов Приватного підприємства "Авангард" до Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби про визнання дій незаконними задоволено частково.

Визнано незаконними дії Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Приватного підприємства «Авангард»щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правовідносини з підприємством ТОВ «Дніпро - Бріг»(код ЄДРПОУ 36574373) за період з 01.06.2010р. по 30.06.2010р., з 01.08.2010р. по 30.09.2010р., та підприємством ТОВ «Система - резерв»(код ЄДРПОУ 24992621) за серпень 2010 року.

В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Відповідач, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, подав апеляційну скаргу в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить суд апеляційної інстанції скасувати постанову суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити.

Позивач подав заперечення на апеляційну скаргу, в яких посилаючись на законність та обґрунтованість оскаржуваного судового рішення в оскаржуваній частині, просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, рішення суду першої інстанції без змін.

Відповідно до вимог ст. 197 КАС України апеляційний розгляд справи проведено у порядку письмового провадження на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Колегія суддів, заслухавши доповідь обставин справи, перевіривши рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, вважає, що вимоги апеляційної скарги задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що позивач - Приватне підприємство "Авангард", пройшов передбачену чинним законодавством процедуру державної реєстрації, набув правового статусу суб'єкта господарювання - юридичної особи, код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 32362519 (а.с. 32). З 21.03.2003 року підприємство взято на податковий облік до ДПІ у Балаклійському районі Харківської області.

З акту перевірки № 522/23-104/32362519 від 31.08.2011р. встановлено, що спірна перевірка проведена головним державним податковим ревізором інспектором відділу податкового контролю юридичних осіб Кралею Наталією Петрівною, на підставі наказу ДПІ у Балаклійському районі № 295 від 16.08.2011 року (а.с. 79), згідно п.п. 78.1.1 п.78.1 ст.78, ст.79 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI. Інспектором ДПІ проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ПП "Авангард" з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підприємством ТОВ «Дніпро-Бріг» за період з 01.06.2010 року по 30.06.2010 року, з 01.08.2010 року по 30.09.2010 року та підприємством ТОВ «Система - резерв» за серпень 2010 року. Перевірку проведено на підставі отриманого листа Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 07.04.2011 року № 15873/7/23-113 «Про проведення перевірки щодо встановлених нікчемних правочинів» з наданням матеріалів перевірки по підприємству ТОВ «Дніпро-Бріг», код 36574373, з питань дотримання вимог податкового законодавства податку на додану вартість за червень 2010 року (акт перевірки від 01.04.2011 року №1031/23-5/36574373) (а.с. 13 -13 звор.стор./ а. акту 1-2). Відділом податкового контролю юридичних осіб на ПП "Авангард" спрямовано запити щодо надання пояснень та документальних підтверджень правових відносин з ТОВ «Дніпро-Бріг» (код за ЄДРПОУ 36574373 №6363/10/18-010 від 27.04.2011 року (перевіряємий період червень), № 5988/10/18-110 від 03.11.2010 року (перевіряємий період серпень), №525/10/18-010 (перевіряємий період вересень), та підприємством ТОВ «Система-резерв» (код ЄДРПОУ 24992621) № 677/10/18-010 від 17.02.2011 року, на що підприємством були надані копії видаткових, податкових накладних та реєстри отриманих податкових накладних та інших документи. При перевірці також використані: АРМ "Облік податків і платежів", АС "БестЗвіт", АІС "РПП районного рівня", база даних "Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", АІС "Податки".

Підставою для надіслання запитів слугували з'ясування реальності відображення в бухгалтерському та податковому обліку результатів операцій по господарським відносинам та встановлення сумнівності у факті здійснення операцій.

Листами від 12.05.2011 року № 14 та від 08.11.2010 року №27 позивачем на виконання запитів податкового органу були надані письмові пояснення та документальне підтвердження правових відносин з ТОВ «Дніпро-Бріг» за червень 2010 року з копіями первинних документів, складених за результатами такої діяльності, які містяться в матеріалах справи.

Задовольняючи позов частково, суд першої інстанції виходив з доведеності протиправності певних дій відповідача під час проведення перевірки.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Згідно ст.2 КАС України основним завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Таким чином, відповідно до вимог частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди зобов'язані перевірити оскаржувані дії на предмет вчинення їх на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо; добросовісно; розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів осіб і цілями, на яке спрямоване це рішення, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно.

Отже, під час розгляду спорів щодо оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, суд зобов'язаний незалежно від підстав, наведених у позові, перевіряти оскаржувані дії на їх відповідність усім зазначеним вимогам.

Відповідно до приписів п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 ПК України органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків в порядку, встановленому цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, 31.08.2011 року відповідачем було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку підприємства-позивача.

Особливості проведення документальної невиїзної перевірки визначено ст.79 ПК України.

Так, відповідно до п.79.1 ст.79 ПК України зазначена перевірка проводиться у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст.ст.77, 78 ПК України.

На виконання вимог зазначеної норми ПК України начальником ДПІ у Балаклійському районі Харківської області було прийнято наказ від 16.08.2011 року за №295 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки підприємства-позивача. За цим наказом підставою для проведення перевірки стали обставини, визначені п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78, ст.79 ПК України.

Відповідно до п.п. 78.1.1. п.78.1. ст.. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин, а саме:

1) за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Отже, відповідно до вказаних приписів однією з обставин для проведення документальної позапланової перевірки є не ненадання пояснень та їх документальних підтверджень на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачу надсилалися запити від 27.04.2011 р., від 03.11.2010 р., від 08.02.2011 р. та від 17.02.2011 р. та у строки передбачені п.п. 78.1.1. п.78.1. ст. 78 Податкового кодексу України позивачем були надані пояснення від 12.05.2011 р., від 08.11.2010 р., від 15.02.2011 р., та від 21.02.2011 р. відповідно та їх документальні підтвердження.

Отже, враховуючи надання позивачем у строки передбачені п.п. 78.1.1. п.78.1. ст. 78 Податкового кодексу України письмових пояснень та їх документального підтвердження, колегія суддів приходить до висновку про відсутність у податкового органу підстав щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки згідно п.п. 78.1.1. п.78.1. ст. 78 Податкового кодексу України.

Відповідно до п.п. 79.2.ст. 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки та за наявності обставин визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу.

Згідно з п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу України право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

З аналізу наведених норм слідує, що право на проведення документальної позапланової невиїзної перевірки виникає у податкового органу за умови вручення платнику податків під розписку до початку проведення зазначеної перевірки копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Як свідчать матеріали справи, наказ «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача від 16.08.2011 року № 295, наказ «Про внесення змін до наказу ДПІ у Балаклійському районі Харківської області від 16.08.2011 р. № 295» від 29.08.2011 р. № 914 та повідомлення про проведення перевірки від 16.08.2011 року № 3391/10/23-010 були надіслані позивачу 30.08.2011 року, про що свідчить опис вкладення у цінний лист та копія конверта зі штемпелем пошти від 30.08.2011 року, що містяться в матеріалах справи (а.с.11-12), а отримані позивачем 5 вересня 2011 р.

З Наказу №295 від 16.08.2011 року про проведення перевірки та акту від 31.08.2011 року №522/23-104/32362519, складеного за результатами проведеної документальної невиїзної перевірки (а.с.13-30) вбачається, що перевірка проводилась відповідачем з 16.08.2011 року по 30.08.2011 року, що суперечить п. 78.4 ст. 78, п.79.2 ст.79 ПК України, оскільки копії зазначеного наказу, повідомлення про проведення перевірки, були отримані позивачем вже після проведення відповідачем перевірки та складення відповідного акту.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про відсутність у податкового органу підстав щодо проведення документальної позапланової невиїзної перевірки згідно ст. 79 Податкового кодексу України.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про визнання незаконними дії Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Приватного підприємства «Авангард»щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правовідносини з підприємством ТОВ «Дніпро - Бріг»(код ЄДРПОУ 36574373) за період з 01.06.2010р. по 30.06.2010р., з 01.08.2010р. по 30.09.2010р., та підприємством ТОВ «Система - резерв»(код ЄДРПОУ 24992621) за серпень 2010 року.

За таких обставин, колегія суддів переглянувши, у межах апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції, вважає, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, ретельно дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку та прийняв законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права.

Відповідно до ст. 200 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. 160, 167, 195, 196, 197, п.1 ч.1 ст.198, 200, 205, 206, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Балаклійському районі Харківської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 29.03.2012р. по справі № 2а-2018/12/2070 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили.

Головуючий суддя (підпис)Макаренко Я.М.Судді(підпис) (підпис) Шевцова Н.В. Мінаєва О.М. ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ: Макаренко Я.М.

Попередній документ : 26376347
Наступний документ : 26376370