Рішення № 25562639, 07.08.2012, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
07.08.2012
Номер справи
36/5005/6139/2012
Номер документу
25562639
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07.08.12 Справа № 36/5005/6139/2012

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ-ТРАСТ", м.Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ", м. Дніпропетровськ

про стягнення 50 000, 00 грн.

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання - помічник судді Тесля М.М.

Представники:

від позивача: Алефіренко К.С., довіреність № 03/44-ВГ від 16.07.2012

від відповідача: Бяльський О.В., довіреність б/н від 01.06.2012

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ» (надалі - Позивач) звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ»(надалі - Відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 50 000,00 грн. за договором №01/02ВС про надання консалтингових послуг від 01.02.2012 (надалі - Договір).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2012 порушено провадження по справі, позовна заява прийнята до розгляду.

В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на невиконання Відповідачем вимог діючого законодавства та умов згаданого Договору в частині розрахунку за надані консалтингові послуги. В підтвердження своїх позовних вимог Позивач надав суду договір №01/02ВС про надання консалтингових послуг від 01.02.2012, акт від 30.03.2012 про надані послуги за Договором про надання консалтингових послуг №01/02ВС від 01.02.2012, акт звірки взаємних розрахунків станом на 29.06.2012.

Позивач, керуючись п.6.2. Договору, нормами Господарського та Цивільного кодексів України, просить стягнути з Відповідача суму заборгованості за надані консалтингові послуги в розмірі 50 000,00 грн.

Відповідач позовні вимоги визнав в повному обсязі, надав суду відзив на позовну заяву вих. №1-31 від 31.07.2012, в якому визнав факт заборгованості перед Позивачем в сумі 50 000,00 грн., що також підтверджується двостороннім Актом звірки взаємних розрахунків.

В судовому засіданні 07.08.2012 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ» (Позивач, Виконавець) та товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ» (Відповідач, Замовник) уклали договір №01/02ВС про надання консалтингових послуг (Договір) відповідно до умов якого Відповідач доручив Позивачу, а Позивач зобов'язався надати Відповідачу за плату консалтингові послуги щодо питань, які цікавлять Відповідача (п.1.1. Договору). Об'єктом консалтингових послуг за цим Договором є питання здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі нафтопродуктами (бензином А-76, А-86, А-92, А-95, паливом дизельним, паливом мастильних матеріалів) (п.1.2. Договлру). Послуги за даним Договором здійснюються Позивачем шляхом надання усної консультації (п.1.3. Договору).

Відповідно до п.1.4. Договору, на підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику послуг за цим Договором Сторонами складається відповідний акт про надані послуги. Акт про надані послуги складається у письмовій формі, засвідчується підписами повноважних представників Сторін та скріплюється печатками Сторін.

Згідно з п.6.1. Договору за надання передбачених Договором послуг Замовник зобов'язаний сплатити Виконавцю плату у розмірі 50 000,00 грн., в тому числі ПДВ. Оплата за цим Договором здійснюється Замовником протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання сторонами Акту про надання послуг.

Пунктом 8.1. Договору встановлений строк його дії з моменту підписання Сторонами до 30.03.2012 (в частині надання послуг), а в частині здійснення розрахунків -до повного виконання зобов'язань.

Виходячи з наданих Позивачем Договору, Акту про наданні послуги від 30.03.2012, Позивачем були надані Відповідачу консалтингові послуги шляхом усної консультації з питань, визначених розділом 2 Договору, загальною вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ.

Даний факт підтверджується Актом про надані послуги від 30.03.2012, підписаним представниками Позивача та Відповідача та скріпленими їх печатками.

За умовами Договору (п.6.2.) оплата за надані послуги мала бути здійснена в строк до 06.04.2012 включно.

Проте Відповідач в строк, визначений Договором (5 банківських днів з моменту підписання сторонами Акту про надання послуг), оплату за надані послуги не здійснив.

В судовому засіданні представник Позивача заявлені вимоги підтримав та наполягав на їх задоволенні в повному обсязі.

Представник Відповідача в судовому засіданні визнав позовні вимоги в повному обсязі. У відзиві на позов Відповідач повідомив, що він дійсно заборгував Позивачу 50 000,00 грн., що підтверджується також двостороннім Актом звірки взаємних розрахунків.

Вислухавши пояснення представника Позивача, представника Відповідача, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку з таких підстав.

У відповідності зі ст. 638 Цивільного кодексу України, правочин у вигляді договору вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди в усіх істотних умов.

Положеннями частин 1, 3 ст.639 Цивільного кодексу встановлено, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у письмовій формі, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами.

Відповідно до ст.901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Наданий Позивачем договір №01/02ВС про надання консалтингових послуг від 01.02.2012 викладений в письмовій формі у вигляді єдиного документа, підписаний та скріплений печатками Позивача та Відповідача, а отже є укладений.

Згідно ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов укладеного договору. Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи, що Позивачем доведено шляхом надання належних доказів, що підтверджують надання Відповідачу консалтингових послуг шляхом усної консультації в сумі 50 000,00 грн., позовні вимоги про стягнення з Відповідача заборгованості за Договором є обґрунтованими і підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати у справі підлягають стягненню з Відповідача на користь Позивача.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 43, 44, 49, 82-85, 116, 117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ОПТІМА-ПЕТРОЛІУМ» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, будинок 4, код ЄДРПОУ 24443498, п/р 2600530030401 в ПАТ КБ «Кредит Дніпро», м. Дніпропетровськ, МФО 305749) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ-ТРАСТ» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, будинок 4, код ЄДРПОУ 35395395, п/р 26005050002625 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»м. Дніпропетровськ, МФО 305299) 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) заборгованості за договором; 1 609,50 грн. (одна тисяча шістсот дев'ять гривень 50 копійок) судового збору.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржено протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 07.08.2012

Суддя А.Є. Соловйова

Попередній документ : 25562635
Наступний документ : 25562658