Постанова № 25466909, 30.07.2012, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
30.07.2012
Номер справи
39/5005/2426/2012
Номер документу
25466909
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2012 року Справа № 39/5005/2426/2012

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого Головка В.Г. (доповідач)

суддів: Лотоцька Л.О., Бахмат Р.М.

при секретарі: Ревковій Г.О.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_5., довіреність від 16.02.2012

від відповідача-1: ОСОБА_6., керівник, Сарма Л.І., довіреність від 03.04.2012

від відповідача-2: не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали апеляційної скарги ОСОБА_4 на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2012р. у справі №39/5005/2426/2012

за позовом ОСОБА_4, с. Савро П`ятихатського району Дніпропетровської області

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАПАЄВА-АГРО", с. Савро П`ятихатського району Дніпропетровської області

відповідача-2: П`ятихатської районної державної адміністрації, м.П'ятихатки Дніпропетровської області

про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників товариства та скасування державної реєстрації

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2012р. по справі №39/5005/2426/2012 (суддя Ліпинський О.В.) в задоволені позовних вимог відмовлено.

Не погодившись з зазначеним рішенням господарського суду, позивачка звернулася до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила рішення суду скасувати, як прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, посилаючись на наступне:

- суд дійшов до помилкового висновку про те, що подане уточнення до позовних вимог підписане не уповноваженою на те особою;

- суд не звернув увагу на укладання позивачем договорів оренди лише з тими орендодавцями, у яких термін дії договорів оренди закінчився;

- в матеріалах справи відсутні висновки правоохоронних органів стосовно незаконних дій позивача тощо.

Відповідач-1 у відзиві на апеляційну скаргу просив рішення суду залишити без змін, а апеляційну скаргу -без задоволення.

Відповідач-2 заперечив проти апеляційної скарги та просив розглянути справу у відсутність його представника.

Вислухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, дослідивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги та відзивів на неї, судова колегія дійшла до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Із матеріалів справи вбачається, що ТОВ „Чапаєва-Агро" було створено в 2005р., засновниками якого виступили ОСОБА_6. та ОСОБА_4 з частками в статутному капіталі відповідно 70% і 30% (а.с.41, 42-53,59 т.1).

На позачергових загальних зборах учасників ТОВ „Чапаєва-Агро", оформлених протоколом №2 від 14.12.2011 року, було прийнято рішення про виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_4, що стало підставою звернення з позовом до суду.

За уточненими позовними вимогами ОСОБА_4 просила визнати недійсним рішення загальних зборів засновників ТОВ „Чапаєва-Агро", оформлене протоколом №2 від 14.12.2011 року; скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ „Чапаєва-Агро", зареєстрованих на підставі протоколу №2 від 14.12.2011р., яким виключено зі складу засновників ОСОБА_4; визнати недійсним рішення загальних зборів засновників ТОВ „Чапаєва-Агро", яким включено до складу засновників ОСОБА_7.; скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів товариства, зареєстрованих на підставі протоколу загальних зборів засновників, яким включено до складу засновників ОСОБА_7, тощо.

Уточнений позов був підписаний ОСОБА_5., в якому зазначено, що він представник ТОВ „Чапаєва-Агро". Однак в матеріалах справи міститься договір на надання послуг адвоката від 16.02.2012р., в якому вказано, що ОСОБА_5. буде представляти інтереси саме ОСОБА_4 (а.с.84 т.1).

Цей факт підтверджується також змістом уточненої позовної заяви, тому колегія суддів вважає, що суд безпідставно не прийняв до уваги уточнені вимоги і постановив рішення при неповному з'ясуванні обставин справи.

Крім того, судом не було залучено до участі у розгляді справи в якості відповідача П`ятихатську районну державну адміністрацію.

Відповідно до ч.1 ст.104 Господарського процесуального кодексу України підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

За п.2 ст.103 Господарського процесуального кодексу України апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення.

Відповідно до ст.61 Закону України "Про господарські товариства" позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах... Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбачених статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Згідно протоколу позачергових загальних зборів від 14.12.2011р. до порядку денного було включено одне питання - про виключення зі складу засновників ТОВ "Чапаєва-Агро" ОСОБА_4 за перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства і його господарській діяльності та систематичне невиконання нею статутних зобов'язань (а.с.79-80 т.1).

Про скликання загальних зборів та порядок денний ОСОБА_4 була повідомлена листом від 11.11.2011р. (а.с.11 т.1).

Однак ОСОБА_4 не змогла прийняти участь в загальних зборах, оскільки знаходилась на стаціонарному лікуванні, що підтверджується відповідною довідкою (а.с.10 т.1).

На позачергових загальних зборах 14.12.2011р., в яких прийняв участь ОСОБА_6., який володіє 70% голосів, крім виключення ОСОБА_4 зі складу засновників, були прийняті рішення з питань, не включених до порядку денного (а.с.55-56 т.1), що суперечить ст.61 Закону України "Про господарські товариства", оскільки питання щодо їх включення до порядку денного на зборах не обговорювалось.

Відповідно до п.18 постанови Верхового Суду України №13 від 24.10.2008р. "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є… прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства, а за п.21 цієї постанови рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнані недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону про господарські товариства.

Відповідно до ч.6 ст.62 Закону України "Про господарські товариства" генеральний директор (директор) не може бути одночасно головою загальних зборів учасників товариства.

ОСОБА_6., будучи одночасно директором товариства, одноособово 14.12.2011р. провів загальні збори, тобто був головуючим на загальних зборах, що суперечить ч.6 ст.62 Закону України "Про господарські товариства".

Про те, що директор товариства за посадою не може бути обраний головою зборів, зазначено також в діючому на той час статуті товариства (а.с.124 т.3).

Аналогічні порушення чинного законодавства були допущенні при проведенні наступних загальних зборів учасників товариства, оформлених протоколом №3 від 15.12.2011р. (а.с.57-58 т.1).

Посилання відповідача-1 на те, що ОСОБА_6. в період проведення зборів не виконував обов'язки директора товариства, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки знаходження ОСОБА_6. у відпустці не змінює його статусу як керівника товариства.

За таких обставин колегія судів приходить до висновку, що рішення загальних зборів від 14.12.2011р. та від 15.12.2011р. підлягають скасуванню як прийняті з порушенням норм чинного законодавства.

Відмовляючи в позові, суд першої інстанції послався на те, що позивачем було вчинено дії, які перешкоджають досягненню цілей товариства.

Проте такі висновки суду є помилковими, оскільки не відповідають обставинам справи.

В протоколі загальних зборів від 14.12.2011р. зазначено, що ОСОБА_4 своїми діями не сприяє досягненню товариством своїх цілей, а навпаки вчиняє дії, які переслідуються в кримінальному порядку, не веде належним чином бухгалтерські документи, не скликає збори, не приймає участь у виконанні рішень зборів товариства тощо.

Відповідно до статті 64 Закону України „Про господарські товариства" підставою для виключення особи зі складу учасників товариства може бути систематичне невиконання або неналежне виконання нею обов'язків учасником товариства, або перешкоджання учасником своїми діями досягненню цілей товариства.

Згідно п.29 постанови Верховного суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" при вирішенні спорів, пов'язаних з виключенням учасника з товариства, господарські суди, як випливає зі змісту статті 64 Закону України "Про господарські товариства", повинні дослідити всі обставини, пов'язані з виключенням учасника з товариства, дати оцінку його поведінці, встановити наявність негативних для товариства наслідків у зв'язку з діями (бездіяльністю) учасника. Якщо негативні наслідки ще не настали, потрібно правильно визначити вірогідність їх настання. Необхідно встановити причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) учасника товариства та негативними наслідками для товариства, а також дослідити мотиви поведінки учасника, форму вини тощо.

В матеріалах справи відсутні докази, котрі б підтверджували вчинення позивачем дій, які переслідуються в кримінальному порядку, оскільки за результатами перевірки прокурором П`ятихатського району підстав для вжиття відповідних заходів не виявлено (а.с.140 т.3).

Не доведені також факти систематичного невиконання позивачем статутних зобов'язань, оскільки раніше зборами будь-які рішення з цього приводу не приймались.

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна до вести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Матеріали справи не містять доказів того, що діями позивача спричинені негативні наслідки для товариства чи настання їх в майбутньому.

Враховуючи викладене, обставини справи, колегія суддів дійшла до висновку, що позовні вимоги щодо визнання недійсними рішення загальних зборів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позовні вимоги щодо скасування державної реєстрації змін до статуту товариства є похідними від основних вимог, тому вони також підлягають задоволенню.

За таких обставин рішення господарського суду підлягає скасуванню відповідно до ст.104 Господарського процесуального кодексу України, а позов - задоволенню.

Судові витрати слід покласти на відповідача відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2012р. по справі № 39/5005/2426/2012 скасувати.

Прийняти нове рішення.

Позов задовольнити.

Визнати недійсними рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАПАЄВА-АГРО", оформлені протоколами №2 від 14.12.2011р. та №3 від 15.12.2011р.

Скасувати державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю "ЧАПАЄВА-АГРО", проведену на підставі рішень загальних зборів, оформлених протоколами №2 від 14.12.2011р. та №3 від 15.12.2011р.

Стягнути з ТОВ „Чапаєва-Агро" (код 33704869) на користь ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) витрати по сплаті судового збору за подачу позову в сумі 1073грн. та за перегляд справи в апеляційному порядку в сумі 536,5грн.

Видачу наказів на виконання даної постанови доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку.

Головуючий В.Г.Головко

Судді Л.О. Лотоцька

Р.М. Бахмат

Попередній документ : 25466439
Наступний документ : 25479390