Постанова № 23549315, 12.04.2012, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.04.2012
Номер справи
2а/0570/2894/2012
Номер документу
23549315
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2012 р. Справа № 2а/0570/2894/2012

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 10-30

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Полякова К.В.

при секретарі Карлюк М.О.

За участю представників:

від позивача: ОСОБА_1. (дов. № 01-14-2618 від 15.11.2011 року)

від відповідача: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія » про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2641,42 грн., -

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Донецьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія » про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2641,42 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» зареєстровано як платник страхових внесків у Краматорській міській виконавчій дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, є її страхувальником з 30.06.2011 року. Відповідач перебував на обліку як платник страхових внесків у Луганському обласному відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Проте, згідно з актом прийняття-передачі від 07.09.2011 у зв'язку зі зміною місцезнаходження відповідач став на облік як платник страхових внесків у Краматорську міську виконавчу дирекцію Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Згідно з актом прийняття-передачі заборгованість за страхувальником по коштах Фонду складала 33,59 грн., яку страхувальник відобразив у рядку 2 Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2011 року. Відповідно до п. 5.5 Порядку № 4 у рядках 3 та 4 відображаються суми самостійно донарахованих страхувальником страхових внесків, виявлених за минулі роки, та нарахованої пені на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу. Зважаючи на вищезазначене, страхувальник відобразив у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2011 року у рядках 3 та 4 суми самостійно донарахованих внесків розміром 2 330, 92 грн. та пені розміром 276,91 грн. відповідно. Таким чином, загальна сума заборгованості за страхувальником перед органом Фонду згідно звіту складає 2641,42 грн. Згідно з п. 5.1 Порядку № 4 звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається наростаючим підсумком з початку року. Тому у наступному звіті за такою ж формою відповідач у рядку 22 зазначив суму заборгованості до Фонду, яка залишилася незмінною і складає 2641, 42 грн. Дана сума заборгованості є узгодженою, оскільки відповідачем вона зарахована до бюджету Фонду шляхом її відображення у звіті. На даний момент ця заборгованість не погашена. На підставі викладеного просив стягнути з відповідача на його користь заборгованість по сплаті страхових коштів до Фонду у сумі 3002,89 грн. (а.с. 2-5).

Представник позивача в судовому засіданні підтримала позовні вимоги, надавши аналогічні пояснення тим, що викладені в позовній заяві, просила суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про дату час та місце судового засідання повідомлявся належним чином на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-підприємців. До суду повернувся конверт з довідкою про неможливість вручення адресату почтового відправлення через відсутність реєстрації відповідача за вказаним місцем (а.с. 26, 35). За таких обставин, суд приходить до висновку, що відповідач, відповідно до ч 11 ст. 35 КАС України був належним чином повідомлений про дату і місце судового засідання, у зв'язку з чим вважає за можливе розглянути справу за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, з'ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд приходить до висновку про те, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Статтею 9 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ (надалі Закон № 2240-ІІІ) визначено, що Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Тобто, позивач у справі - орган владних повноважень, який виконує владні управлінські функції, надані йому чинним законодавством, відносно платників страхових внесків.

Згідно довідки № 7-22-222 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (а.с. 11), Донецьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є юридичною особою. Краматорська міська виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності входить до складу Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності без права юридичною особою (а.с. 12).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» зареєстровано у якості юридичної особи 24.01.2007 року виконавчим комітетом Краматорської міської ради Донецької області (а.с. 16) та перебуває на обліку в Краматорській міській виконавчій дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 30.06.2011 року (а.с. 10).

Згідно звіту про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 2011 рік, ТОВ «АН «Візантія» самостійно зазначило суму простроченої заборгованості за страхувальником у розмірі 2641,42 гривень (а.с. 8).

Зазначена сума заборгованості є узгодженою з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія», оскільки відповідач відобразив її у звіті за 2011 рік.

Проте, сума заборгованості у добровільному порядку у встановлений законом строк та до теперішнього часу відповідачем не сплачена.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону № 2240-ІІІ, платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є страхувальники та застраховані особи, які зобов'язані нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Згідно ч. 2 ст. 27 Закону № 2240-ІІІ страхувальник зобов'язаний, зокрема, нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 вищевказаного Закону матеріальне забезпечення та соціальні послуги призначаються та надаються застрахованим особам за основним місцем роботи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 28 Закону № 2240-ІІІ, страховик має право здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Безпосередньо порядок обчислення і сплати страхових внесків до Фонду, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності визначає Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Інструкція), затверджена постановою правління Фонду від 20.04.2001 № 12.

Відповідно до підпункту 4.12 Інструкції страхові внески сплачуються, зокрема, юридичними особами - в день одержання коштів на оплату праці в установах банків, а при проведенні оплати праці з готівкової виручки чи натуроплатою - платники зобов'язані не пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду.

Згідно з підпунктом 5.1 Інструкції не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені.

Згідно з частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

З огляду на викладене, оскільки відповідачем самостійно не сплачена сума заборгованості, суд вважає, що вимоги позивача про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2641,42 грн. підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 11, 17, 18, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2641,42 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» (ЄДРПОУ 34749607) на користь Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і заборгованість по сплаті страхових внесків у сумі 2641(дві тисячі шістсот сорока однієї) гривні 42 копійок, перерахувавши її на транзитний рахунок Краматорської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у ПАТ КБ «Надра» номер 25608161242001, м. Київ, Центр, ЄДРПОУ 26081941, МФО 380764.

Постанова прийнята у нарадчій кімнаті, її вступну та резолютивну частини проголошено у судовому засідання 12 квітня 2012 року у присутності представника позивача.

Повний текст постанови виготовлено 17 квітня 2012 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Полякова К.В.

Попередній документ : 23549312
Наступний документ : 23549320