Рішення № 22035049, 20.03.2012, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
20.03.2012
Номер справи
5006/4/25/2012
Номер документу
22035049
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

20.03.12 р. Справа № 5006/4/25/2012

Представниками сторін не надані письмові клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу. Відповідно до статті 81-1 ГПК України складається протокол судового засідання.

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Гринько С.Ю. при секретарі судового засідання Кундель В.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали позовної заяви:

за участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_1. довіреність від 24.10.2011р.,

від відповідача не явився.

за позовом - Дочірнього підприємства „Донецький облавтодор” Відкритого акціонерного

товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України”

м. Донецьк

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергодон-ТМ” м. Донецьк

про стягнення 59954,13грн. попередньої оплати, 3% річних, інфляційних витрат

СУТЬ СПОРУ:

Позивач заявив позовні вимоги про стягнення з відповідача 59954,13грн., з яких, 59400,00грн. попередня оплата, яка перерахована платіжними дорученнями №154 від 14.10.2011р., №281 від 24.10.2011р. на виконання умов договору №035 від 27.09.2011р., 375,93грн. 3% річних, які нараховані за період з 10.11.2011р. по 25.01.2012р., 178,20грн. інфляційні витрати, які нараховані за листопад 2011р. січень 2012р.

В підтвердження позову позивач надав підписаний сторонами договір №035 від 27.09.2011р. з специфікацією, платіжні доручення №154 від 14.10.2011р. на суму 30000,00грн., №281 від 24.10.2011р. на суму 29400,00грн., якими сплачена попередня оплата, вимогу №01-24/1570 від 22.12.2011р. про повернення попередньої оплати, яка отримана представником відповідача 02.12.2011р.

Відповідач не скористався своїм законним правом на участь в судовому засідання, про час і місце якого був належним чином повідомлений замовленою поштою.

До повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місце проживання фізичних осіб-учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами звязку з позначками “адресат вибув”, “адресат відсутній” і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання обовязку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій. Таким же чином і повідомляється особа, якій належним чином (замовленою поштою з описом вкладення) було направлена вимога. Судом прийнято до уваги і той факт, що як вимога кредитора і копія позовної заяви з додатками, так і ухвали суду були направлені стороні по справі (відповідачу) замовленою поштою за юридичною адресою відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців НОМЕР_1.

Господарський суд не позбавлений права вирішити спір в межах двох місяців, як передбачено ст.69 ГПК України за наявними і достатніми матеріалами зібраними судом та наданими позивачем на підставі ст.75 ГПК України у відсутності представника відповідача і відзиву на позов.

При дослідженні матеріалів справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарським судом,

ВСТАНОВЛЕНО:

Предметом спору у даній справі є стягнення з відповідача попередньої оплати та нарахованих на суму 3% річних і інфляційні витрати.

2

Відповідно до ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності, виконуються на підставі договорів.

За своїм змістом та правовою природою договір №035 від 27.09.2011р., на який позивач посилається як на підставу своїх вимог, є договором поставки та підпадає під правове регулювання норм статті 712 ЦК України та статей 264-271 ГК України. В частині, що не суперечить Договору, до вказаного правочину також застосовуються норми ЦК України, які регулюють правила купівлі-продажу (статті 655-697 ЦК України).

При дослідженні матеріалів справи господарським судом встановлено, що 27.09.2011р. позивачем та відповідачем в особі директорів, які діяли на підставі статутів, підписаний договір №035.

Згідно п. 1.1 цього договору постачальник (відповідач) поставляє опалювальні котли на твердому паливі на умовах, викладених в діючому договорі (далі товар), кількість і ціна яких, вказані в специфікації, оформленої у вигляді додатку до договору, який є невідємною його частиною.

В специфікації до договору сторони погодили найменування товару, що поставляється Котел чавунний АТОН ТТК80 загальною вартістю 59400,00грн. з ПДВ.

Відповідно до п.3.1 договору сума договору складає 59400,00грн. з ПДВ.

Пунктом 4.1 договору встановлено, що поставка товару здійснюється транспортом замовника.

Згідно п.5.2 договору замовник (відповідач) протягом 5-ти днів після підписання договору перераховує постачальнику 100% суми діючого договору (фактично позивач перерахував передплату з порушенням 5-ти денного строку), а продавець зобовязується поставити товар протягом 15-ти днів після отримання передплати.

Пунктом 7.1 договору встановлений строк його дії з моменту підписання договору до 31.12.2011р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобовязань.

Враховуючи вищезазначене, договір, на який посилається позивач, вважається судом укладеним, так як в ньому сторонами передбачені всі істотні умови.

За умовами статті 193 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону і укладеного договору.

Господарським судом встановлено, що відповідач виставив позивачу для оплати рахунок №СФ-0000077 від 27.09.2011р. на суму 59400,00грн., який позивач сплатив в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями №154 від 14.10.2011р. на суму 30000,00грн., №281 від 24.10.2011р. на суму 29400,00грн., що є встановленим фактом виконання п. 5.2 договору.

Цим же пунктом договору передбачений строк поставки товару відповідачем: протягом 15-ти днів після отримання передплати, тобто 08.11.2011р. включно, що ним не зроблено.

У відповідності з частиною 2 статті 693 Цивільного кодексу України якщо продавець, який отримав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передачі оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

На підставі викладеного, позивач звернувся до відповідача з вимогою про повернення грошових коштів, яка отримана останнім 02.12.2011р., що підтверджується підписом уповноваженої особи на вимозі.

Відповідачем, на час звернення із позовом, поставка товару не здійснена, грошові кошти позивачу не повернуті, тому господарський суд задовольняє вимогу позивача щодо стягнення з відповідача 59400,00грн. в повному обсязі.

Враховуючи не в повному обсязі та з порушенням строків оплату відповідачем товару, позивач просить стягнути з нього 375,93грн. 3% річних, які нараховані за період з 10.11.2011р. по 25.01.2012р. та 178,20грн. інфляційних витрат, які нараховані за листопад 2011р. січень 2012р.

Вирішуючи ці питання, господарський суд виходить з наступного:

Матеріалами справи доведено, що строки виконання грошового зобовязання відповідачем порушені, так як до предявлення позивачем позову щодо стягнення 3%річних та інфляційних фактично залишилось невиконаним грошове зобовязання відповідача перед кредитором.

Стаття 625 Цивільного кодексу України передбачає що, боржник, що прострочив виконання грошового зобовязання, за вимогою кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

3

Оскільки позивачем відповідачу була направлена вимога про повернення суми попередньої оплати, яка отримана останнім 02.12.2011р., зобовязання відповідно до ч.2 ст.530 ЦК України стають грошовими з 10.12.2011р.

Враховуючи, що матеріалами справи доведений факт порушення відповідачем грошового зобовязання, господарський суд провівши власний розрахунок задовольняє вимоги позивача в частині стягнення 375,93грн. 3%річних та 178,20грн. інфляційних витрат частково: 3% річних в сумі 224,25грн., інфляційних витрат в сумі 118,80грн., оскільки позивач при здійсненні розрахунку невірно визначив момент виникнення права вимоги, який виникає 10.12.2011р., у звязку з чим кількість днів прострочення оплати складає 46днів та інфляційне збільшення боргу при розрахунку інфляційних витрат необхідно розраховувати тільки за грудень 2011р.

Приймаючи до уваги, що позовні вимоги задоволені частково на відповідача покладається судовий збір в розмірі 1603,83грн.

На підставі ст.ст. 526,530,610,612,625 Цивільного кодексу України, ст. ст. 67,193 Господарського кодексу України та, керуючись статтями 49,82,84,81-1,85 ГПК України, господарський суд

В и р і ш и в:

Задовольнити позов Дочірнього підприємства „Донецький облавтодор” Відкритого акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України” м. Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергодон-ТМ” м. Донецьк про стягнення 59954,13грн., з яких 59400,00грн. попередня оплата, 375,93грн. 3% річних, 178,20грн. інфляційні витрати частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Енергодон-ТМ” м. Донецьк-83000, пл. Конституції, буд. 6, кв. 39, ЗКПО 34557326 на користь Дочірнього підприємства „Донецький облавтодор” Відкритого акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України” м. Донецьк-83001, пр. Комсомольський, 6 «а», ЄДРПОУ 32001618 попередню оплату в сумі 59400,00грн., 224,25грн. 3% річних, 118,80грн. інфляційних витрат, 1603,83грн. судового збору. В решті вимог відмовити за недоведеністю.

Суддя Гринько С.Ю.

Попередній документ : 22035045
Наступний документ : 22035052