Ухвала суду № 21526443, 21.12.2011, Вінницький апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.12.2011
Номер справи
2270/9098/11
Номер документу
21526443
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 2270/9098/11

Головуючий у 1-й інстанції: Касап В.М.

Суддя-доповідач: Матохнюк Д.Б.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2011 року

м. Вінниця

Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого-судді: Матохнюка Д.Б.

суддів: Мельник-Томенко Ж. М. Совгири Д. І.

за участю:

секретаря судового засідання: Грищук С.Д.

представника позивача: Стеценка О.Л.

представника відповідача (апелянта): Харламова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Летичівської міжрайонної державної податкової інспекції Хмельницької області та першого заступника прокурора Хмельницької області на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2011 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма-Обрій" до Летичівської міжрайонної державної податкової інспекції у Хмельницькій області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення , -

В С Т А Н О В И В :

У липні 2011 року товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Обрій» (ТОВ «Агрофірма-Обрій») звернулось в суд з адміністративним позовом до Летичівської міжрайонної державної податкової інспекції Хмельницької області (Летичівська МДПІ) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 03 грудня 2010 року №0000252301/0.

13 вересня 2011 року Хмельницький окружний адміністративний суд прийняв постанову про задоволення адміністративного позову.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням Летичівська МДПІ та перший заступник прокурора Хмельницької області подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати вказану постанову та прийняти нову постанову, якою відмовити в задоволенні позовних вимог. В якості обґрунтування апеляційної скарги апелянти зазначають про неповне зясування судом всіх обставин, що мають значення для вирішення справи та порушення норм матеріального та процесуального права.

В судовому засіданні представник відповідача (апелянта) апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити

Представник позивача про задоволення апеляційної скарги заперечив, посилаючись на її необґрунтованість та безпідставність.

Перший заступник прокурора Хмельницької області в судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час і місце судового засідання про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ст. 196 КАС України неприбуття у судове сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Заслухавши, суддю-доповідача, пояснення сторін, перевіривши доводи апеляційної скарги наявними в матеріалах справи письмовими доказами, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено те, що Летичівською МДПІ проведено планову виїзну перевірку ТОВ «Агрофірма-Обрій» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 квітня 2009 року по 30 червня 2010 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 квітня 2009 року по 30 червня 2010 року, за результатами якої складено акт від 22 листопада 2010 року №732/23/35779344.

За результатами проведеної перевірки податковим органом виявлено порушення позивачем п.п. 7.4.1, п. 7.4, п.п. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03 квітня 1997 року №168/97-ВР, яке полягає у завищенні суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів за червень 2010 року в розмірі 11062794 грн.

На підставі акта перевірки, 03 грудня 2010 року Летичівською МДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення №0000252301/0, яким ТОВ «Агрофірма-Обрій» збільшено суму грошового зобовязання з податку на додану вартість в сумі 11062794 грн.

За результатами розгляду скарг позивача податковим органом винесено рішення, якими скарги залишені без задоволення, а податкове повідомлення-рішення без змін, що стало підставою для звернення позивача до Хмельницького окружного адміністративного суду з даним позовом.

Задовольняючи позовні вимоги та скасовуючи вказане податкове повідомлення-рішення, суд першої інстанції, виходив з того, що ТОВ «Агрофірма-Обрій» відповідно до ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» документально підтвердив наявність підстав для зменшення розміру відємного значення суми податку на додану вартість, а обґрунтування відповідача, наведене в акті перевірки, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

Так, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996/ХІV (Закон №996) визначає правові засади регулювання, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. У розумінні даного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення.

Статтею 1 Закону №996 передбачено, що первинний документ визначається як документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Частинами другою та третьою статті 9 цього ж Закону передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю й упорядкування оброблених даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні і зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обовязкові реквізити: назва документа; дату і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що мають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

З матеріалів справи встановлено те, що 01 січня 2009 року між ТОВ «Агрофірма-Обрій» (замовник) та ТОВ «Промінь Агро» (виконавець) укладено договір про надання інформаційно-технологічних послуг №1-ТП1-01/8 (т. 1 а.с. 118-122), відповідно до умов якого виконавець зобовязується надати замовнику визначені цим договором інформаційно-технологічні послуги з питань діяльності замовника, який зобовязується оплатити такі послуги.

Крім того, згідно п. 1.3 вказаного договору на підтвердження факту надання виконавцем замовнику послуг щомісяця до 3 числа місяця, наступного за звітним виконавець надає замовнику звіт(и) про надані послуги і не пізніше цієї ж дати сторони зобовязані підписати акт приймання-передачі наданих послуг. Також, за погодженням сторін звіт(и) про надані послуги та акт приймання-передачі наданих послуг можуть складатися та підписуватися за наслідками іншого, ніж місяць звітного проміжку часу (кварталу, півріччя, 9 місяців, року, іншого, визначеного сторонами періоду).

Відповідно до звітів про надані послуги за січень-вересень 2009 року від 30 листопада 2009 року (т. 1 а.с. 125-137 за жовтень-грудень 2009 року); за жовтень-грудень 2009 року від 31 грудня 2009 року (т. 1 а.с. 139-149); за січень-березень 2010 року від 31 березня 2010 року (т. 1 а.с. 152-158); за квітень-червень 2010 року від 30 червня 2010 року (т. 1 а.с. 160-166); актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 30 листопада 2009 року (т. 1 а.с. 124); №2 від 31 грудня 2009 року (т. 1 а.с. 138); №3 від 31 березня 2010 року (т. 1 а.с. 151); №4 від 30 червня 2010 року (т. 1 а.с. 159) ТОВ «Промінь Агро» були проведені роботи (надані послуги) за договором №1-ТП1-01/8 від 01 січня 2009 року на загальну вартість 3590083 грн. без ПДВ.

Проведення розрахунків підтверджуються податковими накладними №91130025 від 30 листопада 2009 року, №91231017 від 31 грудня 2009 року, №100331022 від 31 березня 2010 року, №100506006 від 06 травня 2010 року, №100630022 від 30 червня 2010 року (т. 1 а.с. 168, 170, 172, 174-175).

Також, 22 грудня 2009 року та 22 березня 2010 року між ТОВ «Агрофірма-Обрій» (замовник) та ТОВ «ЮМФ Консалтинг» (виконавець) укладені договора про надання послуг №15 та №17 (т. 1 а.с. 178-18, т. 2 а.с. 40-43) відповідно до умов яких замовник доручає, а виконавець бере на себе зобовязання надавати платні послуги з питань пошуку земельних ділянок сільськогосподарського призначення (обєкти) та організації подальшого укладання договорів оренди обєктів (контрактації) між їх власниками та замовником, актів приймання-передачі за формами, наведеними в додатку №1 до цього договору і державної реєстрації цих договорів. Крім того, виконавець забезпечує підписання власниками обєктів заяв за формою, наведеною в додатку №2 до цього договору.

Обставиною, що має істотне значення для обох сторін є забезпечення контрактації обєктів в розмірі не менше 6850 га на території не більше як 6-х сільських рад.

Згідно актів здачі-приймання виконаних робіт від 12 травня 2010 року, від 29 березня 2010 року, від 19 березня 2010 року, від 15 квітня 2010 року, від 27 квітня 2010 року, від 20 травня 2010 року, від 22 квітня 2010 року, від 01 квітня 2010 року, від 27 квітня 2010 року, від 20 травня 2010 року, від 18 червня 2010 року, від 08 червня 2010 року, від 28 травня 2010 року (т. 1 а.с. 183-245, т. 2 а.с. 1-29, а.с. 44-87) ТОВ «ЮМФ Консальтинг» були проведені роботи (надані послуги) за договором №15 від 22 грудня 2009 року та №17 від 22 березня 2010 року на загальну вартість 8647210,50 грн. без ПДВ.

Проведення розрахунків підтверджуються податковими накладними №19031 від 19 березня 2010 року, №29032 від 29 березня 2010 року, №22042 від 22 квітня 2010 року, №27042 від 27 квітня 2010 року, №15042 від 15 квітня 2010 року, №20052 від 20 травня 2010 року, №12051 від 12 травня 2010 року, №18067 від 18 червня 2010 року, №27043 від 27 квітня 2010 року, №22043 від 22 квітня 2010 року, №20053 від 20 травня 2010 року, №28051 від 28 травня 2010 року, №12052 від 12 травня 2010 року, №08063 від 08 червня 2010 року, №18068 від 18 червня 2010 року, №01042 від 01 квітня 2010 року (т. 2 а.с. 32-39, а.с. 89-96).

Крім того, 09 квітня 2010 року та 19 квітня 2010 року між ТОВ «Агрофірма-Обрій» (покупець) та ФГ «Ланагропрод» (продавець) укладені договора купівлі-продажу незавершеного виробництва 2009-2010 маркетингового року №2 та №3 (т. 2 а.с. 97-99, а.с. 112-113) відповідно до умов яких продавець зобовязується на умовах даного договору продати та передати у власність покупця сільськогосподарське незавершене виробництво 2009-2010 маркетингового року (НЗВ), а покупець зобовязується прийняти та оплатити НЗВ на умовах даного договору.

Згідно п. 1.2 вказаних договорів купівля-продаж НЗВ відбувається за умови підписання між покупцем та власниками ділянок або уповноваженими особами договорів оренди земельних ділянок, на яких розташоване НЗВ, а саме права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться в приватній власності, не витребувані земельні ділянки, розташовані біля с. Зелетичівка, с. Кудинка, с. Терлівка Летичівського району Хмельницької області загальною орієнтовною площею 844,15 га та біля с. Греченці Летичівського району Хмельницької області загальною орієнтовною площею 14 га.

Згідно актів приймання-передачі №1 від 14 квітня 2010 року, №2 від 14 квітня 2010 року, №3 від 19 квітня 2010 року, №1 від 19 квітня 2010 року (т. 2 а.с. 99 на звороті, 100, 100 на звороті, 114) ФГ «Ланагропрод» передано незавершене виробництво за договорами №2 від 09 квітня 2010 року та №3 від 19 квітня 2010 року на загальну вартість 1643259,58 грн. без ПДВ.

Проведення розрахунків підтверджуються податковими накладними №11/04 від 28 квітня 2010 року, №07/04 від 19 квітня 2010 року, №06/04 від 19 квітня 2010 року, №04/04 від 14 квітня 2010 року, №05/04 від 14 квітня 2010 року, №04/04 від 14 квітня 2010 року, №05/04 від 14 квітня 2010 року, №11/04 від 28 квітня 2010 року, №06/04 від 19 квітня 2010 року, №07/04 від 19 квітня 2010 року (т. 2 а.с. 107-111, 116-120).

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України (ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

При цьому, ст. 627 ЦК України визначено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст. 628 ЦК України).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

В даному випадку укладені між ТОВ «Агрофірма-Обрій» та ТОВ «Промінь Агро», ТОВ «ЮМФ Консалтинг», ФГ «Ланагропрод» договора ніким не оскарженні в судовому порядку, а відтак є чинними і з урахуванням наявних в матеріалах справи письмових доказів, а саме: актів здачі-приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі незавершеного виробництва, звітів про надані послуги, податкових накладних свідчить про реальність їх виконання.

Відповідно до п. 1.7 ст. 1 Закону України «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), податковий кредит - це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно з цим Законом.

При цьому, відповідно до пп.. 7.4.1 п. 7.4. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 8-1 цього Закону, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку із придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому підпунктом 7.5.1. пункту 7.5. статті 7 Закону №168 передбачено, що датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків; або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Також, п.п. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» встановлено, що підставою для нарахування податкового кредиту є податкова накладна, яка видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача та є підставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, підставою для нарахування податкового кредиту при поставці товарів (послуг) за готівку чи з розрахунками картками платіжних систем, банківськими або персональними чеками у межах граничної суми, встановленої Національним банком України для готівкових розрахунків, є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує прийняття платежу постачальником від отримувача таких товарів (послуг), з визначенням загальної суми такого платежу, суми податку та податкового номера постачальника.

Податкові накладні виписані ТОВ «Промінь Агро», ТОВ «ЮМФ Консалтинг», ФГ «Ланагропрод» для ТОВ «Агрофірма-Обрій» відповідають вимогам п.п. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», містять всі обовязкові реквізити: опис послуг, їх кількість, ціну поставки без врахування податку, ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні, загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку, тощо, придбані послуги використовувались для організації щоденної діяльності товариства та забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства.

Таким чином, право позивача на податковий кредит підтверджено належно оформленими податковими накладними, актами здачі-приймання виконаних робіт, актами приймання-передачі незавершеного виробництва, звітами про надані послуги, самі послуги відповідають напрямкам господарської діяльності позивача, що в свою чергу свідчить про реальність виконання укладених договорів.

Відповідно до ч.1 ст.200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що суд першої інстанції при ухваленні оскаржуваної постанови вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, надав їм належну оцінку, та прийняв законне і обґрунтоване рішення, висновки суду відповідають обставинам справи, а тому підстав для його скасування не вбачається.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційні скарги Летичівської міжрайонної державної податкової інспекції Хмельницької області та першого заступника прокурора Хмельницької області , - залишити без задоволення, а постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 13 вересня 2011 року, залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку згідно ст 212 КАС України.

Ухвала суду складена в повному обсязі 27 грудня 2011 року .

Головуючий /підпис/ Матохнюк Д.Б.

Судді/підпис/ Мельник-Томенко Ж. М.

/підпис/ Совгира Д. І.

З оригіналом згідно:

секретар

Попередній документ : 21424796
Наступний документ : 21526869