Рішення № 21321224, 30.01.2012, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
30.01.2012
Номер справи
5376-2011
Номер документу
21321224
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.О.Невського/Річна, 29/11, к. 121

РІШЕННЯ

Іменем України

30.01.2012Справа №5002-23/5376-2011 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптово-роздрібне торгове підприємство «Сансара»

До відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Стайер»

про стягнення 109608,79 грн.

Суддя Доброрез І.О.

П Р Е Д С Т А В Н И К И :

Від позивача ОСОБА_1, представник, довіреність б/н від 04.01.2012 р.

Від відповідача не зявився.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптово-роздрібне торгове підприємство «Сансара» звернулося до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Стайер» грошових коштів у розмірі 109608,79 грн. Крім того, позивач просить віднести на відповідача оплату суми судового збору в розмірі 2279,86 грн.

Позовні вимоги мотивовані неповним виконанням ТОВ «Стайер» взятих на себе зобовязань за договором купівлі-продажу № 450769 від 01.01.2011 р. в частині оплати поставленого позивачем товару.

Ухвалою суду від 20.12.2011 р. позовну заяву прийнято до розгляду і порушено провадження у справі.

Представник позивача в судове засідання зявився, позов підтримав.

Представник відповідача у судові засідання 12.01.2012р. та 30.01.2012р. не зявився, відзив на позовну заяву не надав, про час та місце слухання справи був проінформований належним чином рекомендованою кореспонденцією.

Тим самим судом згідно статті 4-3 Господарського процесуального кодексу України було надано можливість відповідачу захищати свої інтереси, але відповідач своїми правами не скористався.

Відповідно до абз. 3 п. 3.9.1, п.3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» №18 від 26.12.2011р. в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством звязку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Суд вважає можливим розгляд справи за наявними у ній матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи представника позивача, суд

Встановив :

01.01.2011р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптово-роздрібне торгове підприємство «Сансара» (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Стайер» (Покупець) було укладено договір поставки №450769.

Згідно п.1.1 договору Постачальник зобовязується поставити товар у строки, визначені цим договором, згідно замовлення Покупця, яке є невідємною частиною договору, а Покупець прийняти його та оплатити на умовах, визначених у додатку №4 до цього договору, який є невідємною частиною цього договору.

Відповідно до п.2.1 договору асортимент та ціна товару узгоджуються у специфікації до договору.

На підставі вищевказаного договору згідно видаткових накладних (т.1 а.с.21-66, т.3 а.с.2,7,8,11,15-17,23,32-35,42,43,46,47,49-52) позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 109608,79грн.

19.10.2011р. Товариству з обмеженою відповідальністю «Стайер» була предявлена вимога про погашення суми заборгованості, однак відповідач вказану суму не оплатив.

Суд вважає, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню на підставі наступного.

Відповідно ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 526, 530 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином і у встановлений строк.

Статтею 509 Цивільного кодексу України передбачено, що зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Відповідно до ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність зобовязується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не повязаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобовязується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч.2 ст.530 ЦК України якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідач не надав доказів оплати за поставлений товар на суму 109608,79 грн.

Крім того, представником відповідача 18.11.2011р. був підписаний та скріплений печаткою акт звірки на вищевказану суму.

Таким чином, заборгованість відповідача у сумі 109608,79 грн., підтверджена матеріалами справи, є непогашеною та підлягає стягненню з останнього.

Витрати на оплату судового збору підлягають стягненню з відповідача відповідно до вимог ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 30.01.2012р. була оголошена тільки вступна та резолютивна частини рішення. Повний текст рішення складений та підписаний 06.02.2012р.

З огляду на викладене та керуючись ст. ст. 49, 75, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Стайер» (вул. Севастопольська, буд. 47, Центральний район, м. Сімферополь, АР Крим, 95013; р/р 2600701017709 в КРФ ВАТ «Кредо банк» у м.Сімферополі, МФО 324913, ідентифікаційний код 32973371) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптово-роздрібне торгове підприємство «Сансара» (вул. Кочмарського, буд. 55, м. Феодосія, АР Крим, 98100; п/р 26003004709 в ПАТ ВТБ банк, МФО 321767, ідентифікаційний код 24698258) 109608,79 грн. основного боргу, 2192,18грн. судового збору.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки КримДоброрез І.О.

Попередній документ : 21321223
Наступний документ : 21321225