Рішення № 19889301, 08.12.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
08.12.2011
Номер справи
31/356
Номер документу
19889301
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 31/35608.12.11 За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "СДІ Україна", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГВФ - Буд", м. Київ

про стягнення заборгованості за договором підряду 148 606,69 грн.

Суддя Качан Н.І.

Представники:

Від позивачаОСОБА_1. - пред. по довір.

Від відповідачане зявились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся з позовом про стягнення 148 606,69 грн. заборгованості, інфляційних втрат, пені та трьох відсотків річних за Договором № 19 від 15.04.2010р. на виконання робіт, посилаючись на порушення відповідачем, як замовником, умов щодо оплати.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2011р. порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 13.10.2011р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2011р. розгляд справи було відкладено на 02.11.2011р., у звязку з неявкою представників сторін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2011р. розгляд справи було відкладено на 30.11.2011р.

В судовому засіданні 30.11.2011р. було оголошено перерву до 08.12.2011р., відповідно до ст. 77 ГПК України.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав в повному обсязі.

Відповідач, який був належним чином повідомлений про час та місце судового процесу, представників вдруге у судове засідання не направив, причини неявки суду не повідомив, відзив на позов не надав, позовну вимогу по суті і розміру у будь-який інший процесуальний спосіб не заперечив.

Представник позивача заявив письмове клопотання, відповідно до ст. 75 ГПК України, про розгляд справи у відсутності відповідача, посилаючись на неявку його до суду та ухилення від існуючого порядку врегулювання спору.

Особи, які беруть участь у справі визнаються повідомленими про судовий розгляд господарського спору оскільки ухвала про порушення провадження у справі та ухвали про відкладення розгляду справи надсилались за юридичною адресою сторін і зокрема відповідача.

До матеріалів справи долучені конверти з ухвалами, які були повернуті з адреси відповідача з відміткою пошти за закінченням терміну зберігання.

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який долучено до матеріалів справи, судова кореспонденція була направлена на юридичну адресу відповідача.

Відповідач клопотань про відкладення розгляду спору та наявність у нього поважних причини щодо неявки у судове засідання не повідомив, що дає підстави визнати причини його неявки до суду неповажними.

Керуючись ст. 75 ГПК України суд визнав клопотання представника позивача обґрунтованим, задовольнив його та вважає за можливе розглянути справу без участі представників відповідача за наявними у справі доказами та матеріалами.

В судовому засіданні 08.12.2011р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення, відповідно до ст. 85 ГПК України.

Судом, у відповідності до вимог ст. 81-1 ГПК України, складалися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників учасників процесу, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між позивачем та відповідачем 15 квітня 2010 року було укладено Договір №19 на виконання робіт, відповідно до умов якого позивач, як виконавець, зобов'язався виконати роботи по встановленню захисної плівки по класу захисту К 4, згідно ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-201) скло багатошарове будівельного призначення, а відповідач, як замовник зобов'язався прийняти та своєчасно оплатити виконані роботи на умовах Договору та відповідних додаткових угод до нього.

Відповідно до п. 1.2. Договору сторони узгодили, що термін робіт 15 календарних днів.

На виконання Договору позивачем виконано роботи в повному обсязі, що підтверджується Актом № С-0063 здачі прийняття робіт від 30.04.2010 року, який підписано повноважними представниками сторін та скріплено печатками без зауважень та приймається судом, як належний доказ виконання позивачем договірних зобовязань.Засвідчені копії вище вказаних документів, залучені до матеріалів справи.

Позивачем було виконано роботи загальна вартість яких складає - 122622,60 грн.

Відповідно до п. 2.3. Договору відповідач зобов'язаний був перерахувати на поточний рахунок позивача 50% від загальної вартості робіт протягом 3-х робочих днів з дня підписання Додатку №1. Остаточну суму 50% Відповідач зобов'язаний був перерахувати згідно Додатку №1, протягом 3-х робочих днів, з дня підписання уповноваженими представниками сторін згідно Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Таким чином, відповідач зобов'язаний був перерахувати кошти до 05.05.2010 року.

Відповідно до ст. 854 ЦК України замовник зобовязаний сплатити підряднику обумовлену ціну після здачі роботи, за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно із ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовник), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідач в порушення вищезазначених норм ЦК України та умов Договору, не здійснив своєчасної та повної оплати за виконані роботи.

Згідно ст. 173 ГК України один субєкт господарського зобовязання повинен вчинити певну дію на користь іншого субєкта, а інший субєкт має право вимагати від зобовязаної сторони виконання її обовязку.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобовязання мають виконуватися належним чином, одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається.

Порушення зобовязань за договором тягне за собою застосування встановлених законом мір відповідальності. Позивач нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, відповідно до п. 5.3. Договору, що складає 10234,64 грн.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Суд, визнає вимогу позивача про стягнення пені доведеною , обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Також, на суму боргу позивач нараховує 3% річних у розмірі 4958,66 грн. та інфляційні втрати у розмірі 10790,79 грн.

Згідно ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та відсотків річних за весь час прострочення. Враховуючи наявність вини з боку відповідача, вимоги позивача про нарахування інфляційних витрат та 3% річних визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач не надав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача та підтверджували заперечення проти задоволення позовних вимог.

За таких обставин, позов визнається судом доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи, що відповідно до ст. 44 ГПК України позивачем понесені судові витрати, повязані з розглядом справи, зокрема витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та сплати державного мита, то зазначені витрати відшкодовуються за рахунок відповідача (ст. 49 ГПК України).

Керуючись ст. 837 ЦК України, ст. 173 ГК України, ст. ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, Договором сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ГВФ - Буд»(01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 18, кв. 74, код ЄДРПОУ 35265730) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СДІ Україна»(03057, м. Київ, вул. Довженко, 7, код ЄДРПОУ 23712370), - з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, заборгованість у розмірі - 122622 (сто двадцять дві тисячі шістсот двадцять дві) грн.60 коп., 10790 (десять тисяч сімсот девяносто) грн. 79 коп. інфляційних втрат, пеню у розмірі -10234 (десять тисяч двісті тридцять чотири) грн. 64 коп., три відсотка річних у розмірі - 4958 (чотири тисячі девятсот пятдесят вісім) грн. 66 коп., 1 486 (одну тисячу чотириста вісімдесят шість) грн. 07 коп. - державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

СуддяН. І. Качан

Повне рішення складено 09 грудня 2011 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19889301 ?

Документ № 19889301 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 19889301 ?

Дата ухвалення - 08.12.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19889301 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19889301 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 19889301, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 19889301, Господарський суд м. Києва було прийнято 08.12.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 19889301 відноситься до справи № 31/356

Це рішення відноситься до справи № 31/356. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19889299
Наступний документ : 19889304