Рішення № 19227926, 09.11.2011, Господарський суд Рівненської області

Дата ухвалення
09.11.2011
Номер справи
5019/2415/11
Номер документу
19227926
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"09" листопада 2011 р. Справа № 5019/2415/11

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Комунальних підприємств"

до відповідача Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_2

про стягнення 1 754 грн. 72 коп.

Суддя Бережнюк В.В.

Представники:

Від позивача : ОСОБА_1 - довіреність №28 від 22.06.11

Від відповідача : не з'явився

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Комунальних підприємств" звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_2 1 754 грн. 72 коп. заборгованості по розрахунках за надані послуги по вивезенню побутових відходів (сміття) згідно Договору №27 від 04 листопада 2009 р.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Просить стягнути з відповідача 1 754 грн. 72 коп. боргу.

Представник відповідача в судове засідання 09.11.2011р. не з'явився, витребуваного ухвалою суду від 27.10.2011р. відзиву на позов не подав, вимог не заперечив. Про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах справи поштовим повідомленням про вручення рекомендованої кореспонденції адресату (арк.с.18).

Статтею 22 ГПК України встановлено права та обов'язки сторін в судовому процесі. Зокрема вказаною статтею передбачено, що сторони мають право брати участь в господарських засіданнях. Відповідно до норм вказаної статті сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Не забезпечивши явку свого представника в судове засідання відповідач не виявив бажання скористатися наданими йому вищевказаними нормами ГПК правами.

Суд зазначає, що відповідачу було надано достатньо часу для реалізації своїх процесуальних прав та обов'язків.

Крім цього, ухвалою суду від 27.10.2011 р. явка представників сторін для участі у судовому засіданні не визнавалася обов'язковою.

Суд вбачає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду заяви без участі відповідача відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2009 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Комунальних підприємств" (Виконавець) та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_2 (Споживач) було укладено Договір про надання послуг по вивезенню побутових відходів (сміття), за умовами якого Виконавець згідно рішень міськвиконкому №164 від 26.06.2004р., №361 від 04.10.2006р., надає послуги "Споживачу" по вивезенню твердих побутових відходів.

Згідно п.3.1. Договору розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги із збирання та вивезення побутових відходів вноситься не пізніше 15 числа наступного за розрахунковим місяцем.

Відповідно до п.3.4 у разі змінення кількості проживаючих мешканців, "Споживач" зобов'язаний повідомити "Виконавця" і надати необхідні документи.

Згідно розділу 4 договору "Споживач" зобов'язується своєчасно, у встановлений договором термін, сплачувати надані послуги. Забезпечити чистоту контейнерних майданчиків, вільний прохід та під'їзд до них, а також освітлення в темний час доби. (п.п. 4.2.1., 4.2.2.). "Виконавець" в свою чергу зобов'язується надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, нормативних документів, діючих санітарних правил утримання території населених пунктів, правил надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів та цього договору. Спільно із "Споживачем" визначити потрібну кількість контейнерів та чистоту вивозу (п.п. 5.2.1., 5.2.2.).

Даний договір діє з 01.11.2009р. до 31.12.2010р. і набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не буде заявлено однією із сторін про відмову від цього договору або його перегляд (п.8.1.).

Договір підписано уповноваженими представниками позивача та відповідача та скріплено відбитками печаток сторін.

На виконання умов Договору позивач надавав відповідачу послуги по вивезенню твердих побутових відходів за період листопад-грудень 2009 року, 1 квартал 2010 року, квітень-серпень 2011 року.

Відповідач свої зобов'язання по оплаті вартості наданих послуг виконав невчасно та не у повному обсязі, внаслідок чого за ним станом на 01.09.11 р. утворилася заборгованість за вивіз сміття в сумі 1 754 грн. 72 коп.

29 серпня 2011 року позивачем було направлено відповідачеві претензію №93 про сплату боргу (арк.с.9). Відповідь на дану претензію у матеріалах справи відсутня.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем складає 1 754 грн. 72 коп.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що цивільні права та обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства; крім того підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.509 ЦК України, - зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст.526 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ст.901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобовязується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобовязується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, - замовник зобовязаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1 ст.903 ЦК України).

Відповідно до ч.2 ст.193 Господарського кодексу України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобовязання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Доказів сплати боргу відповідач суду не надав.

Зважаючи на вищевикладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача 1 754 грн. 72 коп. заборгованості за надані послуги по вивозу сміття, підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на законі та договорі, не спростовані відповідачем, а тому підлягають задоволенню в повному обсязі з покладенням на відповідача судових витрат згідно ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, ідент.код НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Комунальних підприємств" (35705, м. Здолбунів, вул.8-го Березня, 37, код ЄДРПОУ 03352082) - 1 754 грн. 72 коп. заборгованості за надані послуги, витрати по сплаті державного мита в сумі 102 грн. 00 коп., витрати на оплату послуг по інформаційно-технічному забезпеченню судового процесу в сумі 236 грн. 00 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Бережнюк В.В.

повний текст рішення підписаний суддею "14" листопада 2011 року

Попередній документ : 19227925
Наступний документ : 19227927