Рішення № 19216640, 24.10.2011, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
24.10.2011
Номер справи
3993-2011
Номер документу
19216640
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.О.Невського/Річна, 29/11, к. 315

РІШЕННЯ

Іменем України

24.10.2011Справа №5002-5/3993-2011 За позовом Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул.Т.Шевченко, 18) в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 2)

До відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС» (95011, м. Сімферополь, вул. Сергеєва-Ценського, 13)

Про стягнення 720, 23 грн.

Суддя М.П.Гаврилюк

Представники:

Від позивача ОСОБА_1, представник за довіреністю №245 від 30 червня 2011 року.

Від відповідача не зявився.

Суть спору:

Позивач, Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком», звернувся до господарського суду АР Крим із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС», в який просить суд стягнути з відповідача на користь позивача суму заборгованості за надані телекомунікаційні послуги у розмірі 668, 82 грн., індекс інфляції - 20,01 грн., 3% річних від простроченої суми 7,74 грн., пеню у розмірі 23,66 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не виконує взяті на себе зобовязання за договором про надання послуги ADSL підключення до мережі Інтернет від 01 листопада 2010 року.

Ухвалою господарського суду АР Крим від 04 жовтня 2011 року суд відклав розгляд справи у звязку з незявленням відповідача.

24 жовтня 2011 року відповідач знов відзив на позовну заяву не направив, явку представника у судове засідання не забезпечив, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином - рекомендованою кореспонденцією.

До суду була повернута копія ухвали господарського суду АР Крим від 14 вересня 2011 року про порушення провадження по справі, яка була спрямована на юридичну адресу відповідача, з позначкою «не зареєстрований».

У інформаційному листі Вищого господарського суду України від 13.08.2008 року № 01-8/482 зазначено, що примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Справа розглядається у порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у матеріалах справи документами.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд -

ВСТАНОВИВ:

01 листопада 2010 року між відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Кримської філії ВАТ «Укртелеком» (Укртелеком за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС» (абонент за договором) укладено договір про надання послуги ADSL підключення до мережі Інтернет № 10404 а також додаткова угода №1 до договору, згідно умов яких позивач зобовязався надавати відповідачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет позивачу по абонентський лінії за допомогою ADSL, а відповідач зобовязався своєчасно оплачувати отримані послуги відповідно до умов цього договору за тел. 601233,601718.

Відповідно до пункту 3.2.2. договору відповідач зобовязався своєчасно оплачувати послуги в повному обсязі, відповідно до порядку розрахунків, встановленого договором та нормативно-правовими актами. У випадку не одержання рахунку, звертатись до позивача для його одержання. Неодержання рахунку не звільняє відповідача від обовязку оплатити послуги у відповідності з договором.

12 листопада 2010 року між відкритим акціонерним товариством «Укртелеком» в особі Кримської філії ВАТ «Укртелеком» (Укртелеком за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС» (абонент за договором) укладено договір про надання телекомунікаційних послуг №10404 (а.с.13-15), згідно умов якого позивач зобовязався надати відповідачу загальнодоступні (універсальні) та телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) послуги, згідно переліку, а відповідач зобовязався своєчасно оплачувати отримані послуги.

Вартість послуг, що надаються ВАТ «Укртелеком» відповідачу визначено у додатку №3 до договору.

Відповідно з п.5.4 договору від 01 листопада 2010 року та п.4.16 договору від 12 листопада 2010 року абонент проводить оплати за надані послуги щомісяця до 20 числа поточного місяця, на підставі рахунків позивача, виставлених до 10 числа поточного місяця, що наступає за звітним.

Позивач свої зобовязання за договорами виконав, а саме надав відповідачу телекомунікаційні послуги у строки, передбачені договорами.

Відповідач свої зобовязання за договорами належним чином не виконав, а саме не сплатив вартість, отриманих від позивача послуг згідно виставлених відповідачу рахунків, що призвело до виникнення заборгованості у сумі 668,82 грн.

22 квітня 2011 року на адресу відповідача була спрямована претензія з вимогою погасити заборгованість у сумі 679,26 грн., але дана вимога залишена відповідачем без задоволення (а.с.18)

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

У відповідності зі ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

На дату розгляду справи відповідачем не представлено належних доказів сплати заборгованості за надані послуги, не надано спростувань розрахунку заборгованості позивача.

Згідно до ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно частині 1 статті 36 Закону України від 18.11.2003 року, № 1280-IV «Про телекомунікації» споживачі телекомунікаційних послуг несуть відповідальність за порушення норм цього Закону, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг відповідно до закону.

Згідно частині 2 статті 36 даного Закону у разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Оскільки відповідачем не виконано зобовязання щодо своєчасної оплати за надані послуги, відповідно до приписів частині 2 статті 36 Закону України «Про телекомунікації» позивачем нарахована сума пені у розмірі 23,66 грн.

Відповідно ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до п. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Також позивач просить стягнути з відповідача інфляційні витрати у сумі 20,01 грн. та 3% річних у сумі 7,74 грн.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Виконання цивільних обовязків згідно ст.14 Цивільного кодексу України здійснюється у межах встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Враховуючи ті обставини, що відповідачем не виконано належним чином умови та взяті на себе зобовязання за договорами, суд дійшов висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, підтверджуються розрахунками та підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу відносяться на відповідача у відповідності зі ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частині рішення. Рішення оформлено у відповідності зі ст. 84 Господарського процесуального кодексу України та підписано 26 жовтня 2011 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 49, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС» (95011, м. Сімферополь, вул. Сергеєва-Ценського, 13, ЄДРПОУ 34459054, р/р 2600730112885 в АО Банк «Таврика», МФО 300788) на користь Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул.Т.Шевченко, 18) в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 2, ЄДРПОУ 22236588, р/р 260002257 в КРД АО «Райффайзен Банк Аваль» м. Сімферополь, МФО 324021) суму заборгованості за надані телекомунікаційні послуги у розмірі 668, 82 грн., індекс інфляції - 20,01 грн., 3% річних від простроченої суми 7,74 грн., пеню у розмірі 23,66 грн.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС» (95011, м. Сімферополь, вул. Сергеєва-Ценського, 13, ЄДРПОУ 34459054, р/р 2600730112885 в АО Банк «Таврика», МФО 300788) на користь Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (01030, м. Київ, бул.Т.Шевченко, 18) в особі Кримської філії ПАТ «Укртелеком» (95000, м.Сімферополь, вул. О. Невського, 2, ЄДРПОУ 22236588, р/р 260002257 в КРД АО «Райффайзен Банк Аваль» м. Сімферополь, МФО 324021) державне мито у сумі 102, 00 грн. та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки КримГаврилюк М.П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 19216640 ?

Документ № 19216640 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 19216640 ?

Дата ухвалення - 24.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 19216640 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 19216640 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 19216640, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 19216640, Господарський суд Автономної Республіки Крим було прийнято 24.10.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 19216640 відноситься до справи № 3993-2011

Це рішення відноситься до справи № 3993-2011. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 19216638
Наступний документ : 19216646