Постанова № 18867512, 31.08.2011, Одеський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
31.08.2011
Номер справи
2-а-8675/08/1570
Номер документу
18867512
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2011 р.Справа № 2-а-8675/08/1570 Категорія: 8.2.6Головуючий в 1 інстанції: Хлюстін Ю.М.

Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду у складі:

Головуючого судді Скрипченка В.О.,

суддів Домусчі С.Д., Шеметенко Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Гречаного В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 10 серпня 2009 року за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Старокозацький винзавод»до Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И Л А :

23 липня 2008 року ТОВ «Старокозацький винзавод»звернулося до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області від 10 липня 2008 року за № 0000412301/0.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 10 серпня 2009 року зазначений позов був задоволений. Скасовано податкове повідомлення-рішення Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області від 10 липня 2008 року за № 0000412301/0.

Не погоджуючись із постановленим у справі судовим рішенням, Білгород-Дністровська об'єднана державна податкова інспекція в Одеській області подала апеляційну скаргу, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права, просила скасувати вищезазначену постанову та ухвалити нову, якою в задоволенні позову відмовити.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи апеляційної скарги, пояснення на неї, вивчивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість постанови суду в межах апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що за результатами проведення виїзної планової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Старокозацький винзавод»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2007 р. по 31.03.2008 р. Білгород-Дністровською об'єднаною Державною податковою інспекцією в Одеській області складено акт № 1860/2320-26364751 від 03 липня 2008 року (а.с. 5-60), та прийнято податкове повідомлення-рішення від 10 липня 2008 року за № 0000412301/0, яким визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток в сумі 202500 грн., в тому числі 168750 грн. за основним платежем та 33750 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями (а.с. 62);

В акті перевірки зазначено, що в порушення підп. 4.1.6 п. 4.1 ст.4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»№ 283/97-ВР від 22.05.1997 року, зі змінами та доповненнями, згідно якого валовий дохід включає: «...доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платником податку в звітному періоді, за винятком випадків, коли така безповоротна фінансова допомога та безоплатні товари (роботи, послуги) отримуються неприбутковими організаціями у порядку, визначеному пунктом 7.11 цього Закону, або такі операції здійснюються між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи; сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього Закону; сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів згідно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону; сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті; сум штрафів та/або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського суду»позивачем не віднесено до складу валового доходу суму безоплатно отриманих робіт в розмірі 675000 грн. від ТОВ «Архбудінвест-С»(а.с. 27).

Колегія суддів дійшла до висновку про те, що позов ТОВ «Старокозацький винзавод»не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Задовольняючи позов ТОВ «Старокозацький винзавод», суд першої інстанції виходив з того, що скасування державної реєстрації кредиторів позивача ТОВ «Архбудінвест-С»та ТОВ «Олексбудснаб»не може свідчити про неможливість звернення кредитора до ТОВ «Старокозацький винзавод»з вимогою про погашення заборгованості. Також суд виходив з того, що ТОВ «Старокозацький винзавод»не отримувало безоплатно наданих послуг, оскільки лише після спливу строку позовної давності виконані та неоплачені роботи по договору підряду будуть вважатися безповоротною фінансовою допомогою відповідно до п.п. 1.22.1 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

З таким висновком суду погодитися не можна.

Відповідно до вимог п. 1.23 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»безоплатно надані товари (роботи, послуги) це:

товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх повернення, або без укладення таких угод,

роботи та послуги, які надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості,

товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею в виробничому або господарському обороті.

Відповідно п.п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», валовий дохід включає: «...доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді: сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді.

ТОВ «Староказацький вин завод»не віднесено до складу валового доходу суму безоплатно отриманих робіт в розмірі 675000 грн., отриманих від ТОВ «Архбудінвест-С»(код ОДРПОУ 33566460, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 50) Кореспонденція рахунків за квітень 2006 р. - Д-т 152 К-т.

До перевірки посадовими особами відповідача ТОВ «Старокозацький вин завод»надано угоду щодо відступу права вимоги від 03.07.2007 року, згідно якої Кредитор (ТОВ «Архбудінвест-С») в особі директора Швед Сергія Вікторовича передає, а Набувач права вимоги (ТОВ «Олексбудснаб» код ЄДРПОУ 34597793) в особі директора Кобзар Олександра Герасимовича приймає право вимоги по договору поставки винограду № 04/06-02 від 20.02.2006 р., укладеному між Кредитором та ТОВ «Старокозацький вин завод»(Боржник). Згідно п. 2 угоди ТОВ «Олексбудснаб»отримує право вимагати від Боржника виконання наступних зобов'язань сплатити заборгованість за виконані Кредитором ремонтно-будівельні роботи в сумі 675000 грн. Проте, суд першої інстанції не врахував, що згідно наданих до перевірки рахунків бухгалтерського обліку, зазначена угода не знайшла свого відображення у бухгалтерському обліку ТОВ «Старокозацький вин завод». В процесі проведення заходів відповідно до закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ані ТОВ «Архбудінвест-С», ані ТОВ «Олексбудснаб»не вимагали від ТОВ «Старокозацький вин завод»компенсації вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 675000 грн.

Станом на 31.03.2008 року, тобто після прийняття ухвал господарського суду про банкрутство кредиторів ТОВ «Архбудінвест-С»та ТОВ «Олексбудснаб», згідно даних рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»на ТОВ «Старокозацький винзавод»рахується кредиторська заборгованість перед ТОВ «Архбудінвест-С»за виконані ремонтно-будівельні роботи у сумі 675000 грн. з терміном виникнення у квітні 2006 р. згідно акту виконаних підрядних робіт за квітень 2006 року № 02-1-1.

Згідно акту попередньої комплексної перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2006 р.- 31.03.2007 р. кредиторська заборгованість перед ТОВ «Архбудінвест-С»відсутня.

Відповідно до статей 23, 32, 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше. Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора.

Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає помилковим висновок суду першої інстанції про те, що суму за виконані підрядні роботи в розмірі 675000 грн. не можна включати до валового доходу в 1 кварталі 2008 року, оскільки ухвалами господарського суду Одеської області про затвердження звіту ліквідатора та припинення провадження у справі про визнання банкрутом від 26.06.2007 р. та від 06.03.08 р. ТОВ «Архбудінвест-С»і ТОВ «Одесбудснаб»були ліквідовані (а.с. 138-143).

Таким чином, кредиторська заборгованість розрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»перед ТОВ «Арбудінвест-С»за виконані будівельно-монтажні роботи у сумі 675000 грн. повинна бути включена до складу валового доходу ТОВ «Староказацький вин завод»як вартість робіт, безоплатно наданих платнику податку у відповідності до п. 1.23 ст.1, п.п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Відповідно до вимог ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення та надання відповідних доказів покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Відповідач, який є суб'єктом владних повноважень, свою позицію суду довів та обґрунтував.

Суд першої інстанції при вирішенні справи допустив порушення норм матеріального права, а наведені в апеляційній скарзі доводи спростовують правильність висновків суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає, що апеляційна скарга Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області підлягає задоволенню, а постанова суду першої інстанції скасуванню, з прийняттям нової постанови про відмову у задоволенні позову ТОВ «Старокозацький винзавод».

Керуючись ст. ст. 160, 195, 198, 202, 205 КАС України, колегія суддів,

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області задовольнити.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 10 серпня 2009 року скасувати.

Прийняти нову постанову, якою в задоволенні адміністративного позову товариства з обмеженою відповідальністю «Старокозацький винзавод»до Білгород-Дністровської об'єднаної державної податкової інспекції в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення № 0000412301/0 від 10 липня 2008 року відмовити.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, а якщо її було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі. Касаційна скарга на судові рішення може бути подана безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, а в разі складення рішення в повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України - з дня складення рішення в повному обсязі.

Головуючий В.О. Скрипченко

Суддя С.Д. Домусчі

СуддяЛ.П. Шеметенко

Попередній документ : 18867510
Наступний документ : 18867515