Постанова № 18498014, 29.07.2011, Донецький апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
29.07.2011
Номер справи
12/5009/1785/11
Номер документу
18498014
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

27.07.2011 р. справа №12/5009/1785/11

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів :

Головуючого:

Запорощенка М.Д.

суддів

Донець О.Є.

Дучал Н.М.

За участю представників сторін:

від боржника:

від скаржника:

арбітражний керуючий :

не з'явився

не з'явився

не з'явився

Розглянув апеляційну скаргу

Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»м.Харків

На Постанову

господарського суду

Запорізької області

Від

28.04.2011р.

у справі

№ 12/5009/1785/11 ( суддя Владимиренко І.В.)

за заявою боржника

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя

Арбітражний керуючий

Алуфа Олексій Володимирович м.Запоріжжя

про

банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 28.04.2011р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “ІСТ” (код ЄДРПОУ 30241385) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Алуфа Олексія Володимировича.

Зобов’язано ліквідатора:

- у п’ятиденний строк подати в офіційний друкований орган оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “ІСТ” банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону. Докази публікації надати суду до 17.05.2011р.;

- прийняти заходи щодо виявлення кредиторів банкрута та здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- після завершення процедури ліквідації зобов’язати ліквідатора надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс відповідно до вимог ст.32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- провести ліквідаційну процедуру, відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в межах строку встановленого ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Постанова суду мотивована тим , що вартості майна та активів боржника-юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію та грошових коштів боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»м.Харків, не погоджуючись з Постановою господарського суду, звернулося з апеляційною скаргою про її скасування , так як вважає, що дану Постанову прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права.

В обґрунтування своїх вимог посилається на те, що грошові вимоги АТ "УкрСиббанк" були визнані ТОВ "ІСТ" , в відповідності до заяви ТОВ "ІСТ" від 06.04.11р. за вих.. № 6/01. Вважає , що протокол № 2 загальних зборів ТОВ "ІСТ" від 01.11.10р. , де було прийнято рішення про створення ліквідаційної комісії та призначення її головою –Адаменко І.А. генерального директора Товариства, не відповідає вимогам чинного законодавства , складений з порушеннями та не є чинним, оскільки , на думку скаржника , члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії. Крім того , скаржник посилається на те , що матеріали справи не містять перелік пред’явлених вимог кредиторів, що , на думку скаржника, свідчить про відсутність належно сформованого пасиву боржника. Також, зауважує на тому , що до заяви про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 51 Закону про банкрутство не додані докази повідомлення боржником явних кредиторів про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредиторами претензій, що за твердженням заявника скарги, є порушенням порядку добровільної ліквідації. Окрім означеного , заявник апеляційної скарги посилається на те , що заявлені боржником у заяві про порушення справи про банкрутство вимоги кредиторів складають менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати та вимоги державних фондів належними та допустимими доказами їх безспірності не підтверджені , а отже, на думку скаржника, не є безспірними, а їх розмір є недостатнім для провадження у справі про банкрутство.

Боржник , Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя, та арбітражний керуючий Алуфа Олексій Володимирович м.Запоріжжя відзивів на апеляційну скаргу не надали.

18.07.11р. до суду від заявника апеляційної скарги надійшло клопотання б/н від 12.07.11р. про розгляд справи без участі його представника.

До нинішнього судового засідання представники учасників даного судового процесу не з’явилися. Поважних причин нез’явлення суду не повідомлено . Про час та місце розгляду апеляційної скарги сторони були сповіщені належним чином.

Зважаючи на вищенаведене та достатність наданих сторонами доказів та керуючись ст. 75 Господарського процесуального кодексу України –справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Згідно зі ст. 101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи , судова колегія встановила.

Протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ “ІСТ” від 01.11.2010р. прийнято рішення припинити діяльність ТОВ “ІСТ”, прийнято рішення про ліквідацію підприємства-боржника та призначено ліквідаційну комісію у складі: голови ліквідаційної комісії Адаменко І.А.

Відповідно до протоколу № 3 від 15.03.2011р. та від 16.03.2011р. загальних зборів учасників ТОВ “ІСТ” прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс та звернутися до господарського суду Запорізької області про порушення провадження про банкрутство ТОВ “ІСТ”.

08.04.11р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя в особі Голови ліквідаційної комісії Адаменко І.А. звернулося до господарського суду Запорізької області з заявою про визнання ТОВ "ІСТ" банкрутом в порядку ст.. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.04.11р. було порушено справу № 12/5009/1785/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя в порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Постановою господарського суду Запорізької області від 28.04.2011р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “ІСТ” (код ЄДРПОУ 30241385) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором підприємства-банкрута призначено арбітражного керуючого Алуфа Олексія Володимировича.

Зобов’язано ліквідатора:

- у п’ятиденний строк подати в офіційний друкований орган оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю “ІСТ” банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону. Докази публікації надати суду до 17.05.2011р.;

- прийняти заходи щодо виявлення кредиторів банкрута та здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- після завершення процедури ліквідації зобов’язати ліквідатора надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс відповідно до вимог ст.32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- провести ліквідаційну процедуру, відповідно до вимог Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в межах строку встановленого ст. 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Перевіривши повноту встановлених судом першої інстанції обставин справи та правильність їх юридичної оцінки, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду дійшла висновку про необґрунтованість апеляційної скарги, та відповідність оскарженого судового акта зі справи вимогам чинного законодавства та обставинам справи з таких підстав.

Згідно зі ст.41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" неплатоспроможність - це неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, зокрема із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

Як вбачається з матеріалів справи , та про це вже було позначено вище , боржник , Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя звернулось до господарського суду Запорізької області про визнання боржника банкрутом в порядку ст. 51 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” .

Статтею 51 Закону визначені особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником.

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону, якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Згідно з частиною 4 статті 105 Цивільного кодексу України комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

За приписами частини 1 статті 111 Цивільного кодексу України ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

За змістом частини 5 статті 60 Господарського кодексу України, яка регулює загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання, вбачається, що ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Отже, враховуючи вищезазначені вимоги закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника у порядку статті 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є: оцінка вартості наявного майна боржника, публікація оголошення згідно з вимогами статті 105 ЦК України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості, повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства та складання проміжного ліквідаційного балансу. Крім того, звернення до суду з такою заявою можливо лише після закінчення строку, передбаченого статтею 105 ЦК України.

Як вбачається із матеріалів справи, Протоколом № 2 загальних зборів учасників ТОВ “ІСТ” від 01.11.2010р. прийнято рішення припинити діяльність ТОВ “ІСТ”, прийнято рішення про ліквідацію підприємства-боржника та призначено ліквідаційну комісію у складі: голови ліквідаційної комісії Адаменко І.А.

18.11.10р. Державному реєстратору були надані відповідні документи для проведення реєстраційної дії "Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи". 18.11.10р. Державним реєстратором інформація щодо рішення засновників про припинення юридичної особи було внесено до Єдиного державного реєстру.

В офіційному спеціалізованому друкованому органі “Бюлетень державної реєстрації України” від 01.12.2010р. опубліковано відомості щодо ліквідації підприємства.

Ліквідатором була проведена інвентаризація майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя, складений проміжний баланс .

Відповідно до протоколу № 3 від 15.03.2011р. та від 16.03.2011р. загальних зборів учасників ТОВ “ІСТ” прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс та звернутися до господарського суду Запорізької області про порушення провадження про банкрутство ТОВ “ІСТ”.

Таким чином , матеріалами справи підтверджено дотримання позасудової процедури самоліквідації боржника, яка є обов'язковою передумовою для порушення провадження у справі про банкрутство за статтею 51 Закону.

Порядок виявлення кредиторів по ст. 51 Закону про банкрутство передбачений шляхом опублікування оголошення в офіційному друкованому органі. У зв'язку з цим усі кредитори, в т. ч. і органи державної податкової служби, зобов'язані в місячний термін звернутися з грошовими вимогами до ліквідатора банкрута. Іншого порядку повідомлення кредиторів, ніж публікація в офіційному друкованому органі, стаття 51 Закону про банкрутство не передбачає. Таким чином , посилання скаржника на те , що заявником не додані докази повідомлення боржником явних кредиторів про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредиторами претензій, судова колегія вважає необґрунтованим та таким , що спростовується вищенаведеним та матеріалами справи.

Щодо посилань скаржника на те , що протокол № 2 загальних зборів ТОВ "ІСТ" від 01.11.10р. , де було прийнято рішення про створення ліквідаційної комісії та призначення її головою –Адаменко І.А. генерального директора Товариства, не відповідає вимогам чинного законодавства , складений з порушеннями та не є чинним, оскільки , на думку скаржника , члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії , судова колегія вважає таким , що не ґрунтується на нормах Закону , зокрема щодо самоліквідації боржника , а також спростовується положеннями Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТ»м.Запоріжжя , зокрема статтею 14 ( т. 1 а.с. 115) "Припинення діяльності товариства". При цьому , слід зауважити , що в порядку ст.. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією , а не ревізійною комісією , як про це стверджує скаржник.

Посилання заявника апеляційної скарги на те , що заявлені боржником у заяві про порушення справи про банкрутство вимоги кредиторів складають менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати , судова колегія вважає необґрунтованими , оскільки специфіка застосування в процедурі банкрутства в порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не ставить звернення до суду в порядку означеної статті в залежність від розміру кредиторських вимог.

Посилання ж скаржника на те , що вимоги державних фондів належними та допустимими доказами їх безспірності не підтверджені , а отже, на думку скаржника, не є безспірними , спростовуються матеріалами справи та судовою колегією відхиляються як безпідставні.

На підставі викладеного, судова колегія дійшла висновку, що Постанова господарського суду відповідає фактичним обставинам справи та чинному законодавству, а мотиви з яких надана апеляційна скарга не можуть бути підставами для її скасування.

Керуючись ст.ст. 91,99, 101, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України , суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»м.Харків на Постанову господарського суду Запорізької області від 28.04.2011р. у справі № 12/5009/1785/11 –залишити без задоволення.

Постанову господарського суду Запорізької області від 28.04.2011р. у справі № 12/5009/1785/11 –без змін.

Справу № 12/5009/1785/11 передати для подальшого розгляду до господарського суду Запорізької області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через апеляційний господарський суд.

Повний текст постанови підписаний 27.07.11р.

Головуючий суддя М.Д. Запорощенко

Судді О.Є.Донець

Н.М.Дучал

Часті запитання

Який тип судового документу № 18498014 ?

Документ № 18498014 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 18498014 ?

Дата ухвалення - 29.07.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18498014 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18498014 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 18498014, Донецький апеляційний господарський суд

Судове рішення № 18498014, Донецький апеляційний господарський суд було прийнято 29.07.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 18498014 відноситься до справи № 12/5009/1785/11

Це рішення відноситься до справи № 12/5009/1785/11. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 18498011
Наступний документ : 18498016