Рішення № 17870349, 21.07.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.07.2011
Номер справи
16/324
Номер документу
17870349
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 16/32421.07.11

За позовом Відкритого акціонерного товариства " Київське будівельне підприємство № 5"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремекс Інтернешенел Україна"

про стягнення заборгованості 1 204 733,85 грн.

Суддя Ярмак О.М.

Представники :

Від позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2 за дов.

Від відповідача ОСОБА_3 за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Пред'явлені позовні вимоги про стягнення основного боргу в розмірі 955 660,74 грн., інфляційних витрат в розмірі 135 703, 73 грн., 3% річних в розмірі 39 509,34 грн., 73 860,74 грн. пені згідно договору підряду № 12/03/09 від 12 березня 2009 року.

21.07.2011р. у судовому засіданні представником відповідача подане клопотання про відмову в задоволенні позовних вимог та поверненні позовної заяви без розгляду на підставі ст. 56 ГПК України, яке судом не приймається до уваги, оскільки зміни до ст. 56 ГПК України, на яку посилається відповідач, були прийняті Законом України "Про внесення зміни до статті 56 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку надсилання копії позовної заяви" від 19.05.2011р., який набрав чинності - 17.06.2011р., проте позивач звернувся із позовом - 06.06.2011р., що підтверджується штампом канцелярії суду. Докази направлення позовної заяви наявні в матеріалах справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, Господарський суд міста Києва встановив:

12.03.2009р. між ЗАТ " Київське будівельне підприємство № 5" (підрядник за договором), правонаступником якого є позивач та відповідачем - ТОВ "Ремекс Інтернешенел Україна" (генпідрядник) був укладений договір підряду №12/03/09, відповідно до якого підрядник зобов'язався на свій ризик виконати роботи з використанням свого устаткування: підсилення фундаментів 3-го корпусу для пристосування пам'ятки (архітектури ХГХ-ХХ ст. садиби Харитоненків під адміністративний будинок Управління Національного банку України в Сумській області, що знаходяться за адресою: м. Суми вул. Дзержинського, 4, а генпідрядник - прийняти і оплатити виконані роботи.

Умовами пп. 2.1, 2.2 договору встановлено, що оплата виконаних субпідрядником робіт здійснюється за договірною ціною, яка становить 4 921 252,80 грн. і включає в себе відшкодування витрат субпідрядника та плату за виконані ним роботи.

Сторони погодили, що розрахунки за договором здійснюються поетапно відповідно до Календарного графіку ви конання робіт - додатку №2: перший етап - здійснення авансового платежу в розмірі 40% від договірної ціни; другий етап - доплата в розмірі 25% від договірної ціни; третій етап - доплата в розмірі 20% від договірної ціни; четвертий етап - кінцевий розрахунок в розмірі 15% від договірної ціни, провадиться генпідрядником протягом десяти банківських днів після підписанні Акту приймання - здавання виконаних робіт (форми КБ - 2в).

Умовами п. 6.1 договору встановлено, що генпідрядник приймає у субпідрядника виконані роботи шляхом підписання Акту приймання-здачі виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), які надаються субпідрядником генпідряднику щомісячно, 25 числа поточ ного місяця. Акт підписується протягом п'яти календарних днів з моменту повідомлення суб підрядником генпідряднику про готовність робіт до здачі. У випадку не підписання актів вико наних робіт в визначений строк та неподання генпідрядником обґрунтувань щодо причин не підписання, роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті.

За Актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за вересень 2009р., №4 за січень 2010р., №5 за травень 2010р., №6 за травень 2010р. позивачем були виконані, а відповідачем прийняті обумовлені договором №12/03/09 від 12.03.09р. підрядні роботи загальною вартістю 2 848 063,20 грн., що підтверджується Довідками про вартість виконаних підрядних робіт за форми КБ-3, що наявні в матеріалах справи.

Відповідачем за рахунками-фактури №СФ-0000007 від 09.04.09р., №СФ-0000008 від 15.07.09р., №СФ-0000009 від 27.07.09р., №СФ-0000010 від 12.10.09р., №СФ-0000001 від 12.01.10р. було здійснено частково оплату виконаних робіт по договору №12/03/09 від 12.03.09р. у розмірі 1 750 000 грн., що підтверджується банківськими виписками, копії яких містяться в матеріалах справи.

Умовами п. 1.3 договору сторони погодили, що послуги генпідрядника становлять 5% від договірної ціни.

Таким чином вартість наданих відповідачем позивачу послуг генпідряду склала 142 403,16 грн. (2 848 063,20 *5% = 142 403, 16 грн.).

Позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача 142 403,16 грн. заборгованості за виконані роботи по договору №12/03/09 від 12.03.09р. (2 848 063,20 грн. договірної ціни - 1 750 000 грн. оплати виконаних робіт - 142 403,16 грн. вартості послуг генпідряду = 142 403,16 грн. вартості підрядних робіт, що залишились неоплаченими).

Відповідно до ст.ст.526, 530 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться та у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобовязання не допускається (ст. 525 ЦК України).

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами були складені та підписані Акти звірки взаємних розрахунків, у т.ч. по договору підряду №12/03/09.

Позивачем на адресу відповідача неодноразово були направлені листи №1-09 від 15.01.09р., №05-02/10 від 05.02.10р., б/н від 17.01.2011р. з вимогою терміново погасити заборгованість за договору підряду №12/03/09.

Листом за вих. №173 від 21.09.2010р. відповідач звернувся до позивача з приводу відстрочення оплати наявного боргу, визнавши заборгованість у розмірі 1 512 131,76 грн.

Доказів здійснення відповідачем оплати суми 955 660,74 грн., в тому числі в установлені строки, суду не надано.

Пунктом 7.5 договору передбачено, що при простроченні оплати за виконані роботи генпідрядник сплачує субпідряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені законом або договором.

Згідно ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем заявлено до стягнення 135 703, 73 грн. інфляційних витрат, 39 509,34 грн. 3% річних за період з 13.01.10р. по 31.05.11р., 73 860,74 грн. пені за період з 01.12.10р. по 31.05.11р., які є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідач свого розрахунку суми позову, письмового відзиву не надав, стверджувань позивача не спростував.

За таких обставин суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремекс Інтернешенел Україна" (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14, код ЄДРПОУ 339402989) на користь Відкритого акціонерного товариства " Київське будівельне підприємство № 5" (02002, м. Київ, вул. Мільчакова, Б.5, оф. 8, код ЄДРПОУ 22921893) 955 660 (дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят) грн. 04 коп. основного боргу, 135 703 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот три) грн. 73 коп. інфляційних витрат, 39 509 (тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'ять, грн. 34 коп. річних, 73 860 (сімдесят три тисячі вісімсот шістдесят) грн. 74 коп. пені, 12 047 (дванадцять тисяч сорок сім) грн. 34 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Суддя О.М. Ярмак

Повне рішення складено 29.07.2011р.

Попередній документ : 17870344
Наступний документ : 17870364