Постанова № 17294796, 22.06.2011, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.06.2011
Номер справи
2а-15240/10/0470
Номер документу
17294796
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2011 р. Справа № 2а-15240/10/0470

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Єфанової О.В. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Нікопольської об'єднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната і К" про звернення стягнення на активи, - ВСТАНОВИВ:

Нікопольська обєднана державна податкова інспекція звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната і К» про звернення стягнення на активи в розмірі 166,35 грн.

В обґрунтування позову зазначено, що Товариства з обмеженою відповідальністю «Соната і К» станом на 16.11.2010р. має податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 166,35 грн. В добровільному порядку відповідач зазначену заборгованість не сплачує.

Відповідач заперечень на позовну заяву та повноважного представника у судове засідання не направив. Про час і місце розгляду справи відповідач повідомлявся належним чином. Однак на адресу суду повернувся конверт з потовою відміткою «адресат не зареєстрований». Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» передбачено, що якщо відомості, які внесені до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою. Крім того, згідно цього ж Закону на юридичну та фізичну особу підприємця покладено обовязок вносити зміни до Єдиного державного реєстру підприємців установ та організацій України у разі зміни місця проживання, місцезнаходження фізичної особи підприємця або юридичної особи відповідно, тому суд вважає, що він здійснив всіх заходів для повідомлення відповідача про судовий розгляд справи.

Таким чином, за можливе розглянути справу без участі відповідача відповідно до положень ст.128 КАС України в письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 2 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства визначено, що провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

З 01.01.2011р. набрав чинності Податковий кодекс України.

З урахуванням того, що за даним позовом правовідносини виникли до набрання чинності Податковим кодексом України та те, що позивач звернувся з позовними вимогами до адміністративного суду до набрання чинності вказаним вище Кодексом, до даних правовідносин слід застосовувати законодавство, яке було чинне на час виникнення спору та законодавство, яке є чинним на момент розгляду цієї справи лише щодо повноважень позивача, оскільки відповідно до ст. 58 Конституції України Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядок встановлений законами України, мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірі, встановлених законодавством, а також стягувати до державного бюджету суми заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та нарахованої на неї пені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Соната і К» (далі - ТОВ «Соната і К») зареєстроване виконавчим комітетом Нікопольської міської ради Дніпропетровської області 10.08.95р. та включене до ЄДРПОУ.

Відповідно до вимог чинного законодавства Відповідач є платником податків, зборів (обов'язкових платежів) і перебуває на податковому обліку в Нікопольській ОДПІ.

Згідно зі ст.9 Закону України «Про систему оподаткування» платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами, подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.

Згідно з п.3 ч.1 ст. 14 Закону України „Про систему оподаткування" податок на прибуток є загальнодержавним податком.

Відповідно до п.16.4 ст.16 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" податок за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду. Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до пункту 6.1 статті 6 цього Закону. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року - повну. Форми декларацій з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.

Підпунктом 4.1 ст.4 Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затв. наказом ДПА України від 29.03.03р. №143, визначено, що декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Згідно з абз. "б" пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону №2181 податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Нікопольською ОДПІ 30 листопада 2009 року на підставі п.1 ст.11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні" з відома посадових осіб Відповідача була проведена невиїзна документальна перевірка з питання своєчасності подання податкової звітності відповідачем, за результатами якої складено акт № 2359/151.21941356.

Перевіркою встановлено, що Відповідачем в порушення абз. „б" пп. 4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону № 2181, пп.4.1 ст.4 Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженого наказом ДПА України від 29.03.03р. №143. п.16.4. ст.16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» не подана декларація з податку на прибуток підприємства за III квартал 2009 р. (граничний строк подання 09.11.09р.).

За неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством, або їх затримку відповідальність платника податку встановлена пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181.

На підставі акту перевірки № 2359/151.21941356 від 30.11.09р. Нікопольською ОДПІ Відповідачу виставлене податкове повідомлення-рішення № 0003741510/0/53460 від 10.12.09р., яким визначено штрафну (фінансову) санкцію з податку на прибуток підприємств в сумі 170,00грн.

Вказане податкове повідомлення-рішення отримано Відповідачем, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення.

У зв'язку з частковою сплатою в сумі 3,65 грн., залишок несплаченої суми склав 166,35 грн. (170.00 грн. - 3,65 грн.).

Відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 Закону України № 2181 податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до п.4.2 та 4.3 ст.4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених пп.5.2.2 цього Закону. Абз.З пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України №2181 передбачено, що у разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп. "а" - "в" пп.4.2.2 п.4.2 ст.4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження.

ТОВ "Соната і К" у встановлені строки не звертався з відповідною скаргою до Нікопольської ОДПІ або до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення та не сплатило донараховану суму податкового зобов'язання.

У пп.5.4.1 п.5.4 ст.5 Закону України №. 2181 вказано, що узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Таким чином станом на 16.11.2010р. узгоджена сума податкового боргу Відповідача складає 166,35 грн.

Згідно з вимогами ст.6 Закону України № 2181 Нікопольською ОДПІ на адресу Відповідача виставлені перша і друга податкові вимоги, але податковий борг платником податків у добровільному порядку сплачений не був.

Згідно з пп.3.1.1 п.3.1 ст.3 Закону України № 2181 активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного суд доходить висновку, що Нікопольська ОДПІ звернулася до суду відповідно до повноважень, наданих їй законом, позовні вимоги повністю доведені та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Звернути стягнення на активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната і К" (ідентифікаційний код 21941356, Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, б.66) в рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 166,35 грн. (р/р31110002700029, код платежу 11021000, отримувач відділення ДКУ у м.Нікополі ОКПО 23929847, банк ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012).

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна, скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі якщо справа розглядалась судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, але його було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо у суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя

О.В. Єфанова

Часті запитання

Який тип судового документу № 17294796 ?

Документ № 17294796 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 17294796 ?

Дата ухвалення - 22.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 17294796 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 17294796 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 17294796, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 17294796, Дніпропетровський окружний адміністративний суд було прийнято 22.06.2011. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 17294796 відноситься до справи № 2а-15240/10/0470

Це рішення відноситься до справи № 2а-15240/10/0470. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 17294795
Наступний документ : 17294797