Рішення № 16927763, 07.07.2011, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
07.07.2011
Номер справи
2435-2011
Номер документу
16927763
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.О.Невського/Річна, 29/11, к. 307

РІШЕННЯ

Іменем України

07.07.2011Справа №5002-33/2435-2011 за позовом публічного акціонерного товариства «Крименерго» (вул. Київська, 74/6, м. Сімферополь, 95034)

до Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда» (вул. Шахтерська, 22, с.Новопавловка, Красноперекопський р-н, 96035)

про стягнення 28186,08 грн.

Суддя Радвановська Ю.А.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, представник, довіреність від 22.04.2011 р. № 335-Д, ПАТ «Крименего».

Від відповідача: не з'явився, Новопавлівське комунальне підприємство «Надєжда».

Суть спору: публічне акціонерне товариство «Крименерго» звернулося до господарського суду Автономної Республіки Крим з позовною заявою до відповідача, Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда», та просить суд стягнути заборгованість у розмірі 28186.08 грн., у тому числі 21052.35 грн. заборгованості за активну електричну енергію, 5422.60 грн. за перевищення договірної величини, 285.14 грн. 3% річних, 713.74 грн. інфляційних витрат та 712.25 грн. пені.

Позовні вимоги вмотивовані порушенням відповідачем пункту 2.2.3 договору на поставку електричної енергії № 378 від 25 березня 2005 року, що виразилося в неоплаті виставлених рахунків за активну електричну енергію.

Відповідач у судове засідання не з'явився, явку уповноваженого представника не забезпечив, витребуваних судом документів не представив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином (а.с.53) за адресою, вказаною в довідці ЄДРПОУ (а.с. 40). Про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань на адресу суду не надходило.

Оскільки явка в судове засідання, згідно зі статтею 22 Господарського процесуального кодексу України - це право, а не обовязок сторін, справа може розглядатися без їх участі, якщо незявлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи те, що матеріали справи у достатній мірі характеризують правовідносини сторін, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку статті 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними у справі матеріалами.

Згідно зі статтями 20, 22, 81-1 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні позивачу роз'яснені процесуальні права та обов'язки.

За клопотанням позивача, відповідно до статті 10 Конституції України, статті 12 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», пояснення та клопотання по справі надавалися ним російською мовою.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення позивача, суд

встановив:

Відповідно до статуту відкрите акціонерне товариство «Крименерго» перейменоване у публічне акціонерне товариство «Крименерго» згідно з вимогами та положеннями Закону України «Про акціонерні товариства» № 514 від 17 вересня 2008 року (а.с. 42).

25 березня 2005 року між відкритим акціонерним товариством «Крименерго» (постачальник) та Новопавлівським комунальним підприємством «Надєжда» (споживач) укладений договір на поставку електричної енергії № 378, відповідно до пункту 1 якого постачальник поставляє електричну енергію споживачу, а споживач оплачує постачальнику її вартість та здійснює інші платежі (5-ти кратний розмір тарифу за перевищення договірної величини електроспоживання, пеню, по графікам погашення заборгованості, по актам порушення ПКЕЕ) у відповідності з умовами цього договору.

Розділом 2 договору сторони домовилися під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, які не обумовлені даним договором, керуватися діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричною енергією.

Пунктом 2.2 договору споживач взяв на себе зобовязання виконувати умови цього договору; дотримуватися режиму споживання електричної енергії у відповідності з умовами розділу 5 договору; оплачувати постачальнику вартість електричної енергії у відповідності з умовами додатку «порядок розрахунків»; забезпечити утримання своїх мереж у відповідності з вимогами нормативних документів; здійснювати оплату за послуги з компенсації перетоків реактивної електричної енергії між електромережею постачальника та електроустановками споживача відповідно до додатку № 5 «Порядок розрахунків за перетоки реактивної електричної енергії.

Облік електричної енергії, спожитої споживачем, здійснюється у відповідності з вимогами Правил обліку електроенергії та Правил користування електричною енергією (пункт 7.1 договору).

У відповідності до пункту 7.2 договору перевірка стану розрахунків за електроенергію проводиться за розрахунковий період щомісячно та оформлюється двостороннім актом звірення між споживачем та постачальником, який споживач зобовязаний повернути підписаним до наступного розрахункового періоду.

Відповідно до додатку № 4.2 до договору про поставку електричної енергії № 378 від 25 березня 2005 року (а.с. 14) розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються у відповідності до пункту 6.6 ПКЕЕ. Дата для розрахунків встановлюється 19 числа кожного місяця.

Показники розрахункових засобів обліку у відповідності до Переліку обєктів та точці комерційного обліку фіксуються 19 числа кожного місяця та оформлюються актом про облік переданої споживачу електричної енергії.

Додатком № 1 до договору (а.с. 13) визначені обєми поставки електричної енергії споживача до субспоживача.

В період з вересня 2010 року по березень 2011 відповідачу виставлялися рахунки-накладні на оплату спожитої активної електричної енергії (а.с.16,18,22,26,30,32,34,36,38).

У звязку з тим, що оплата по виставленим рахункам відповідачем проведена була не в повному обсязі, це зявилося підставою для звернення відкритого акціонерного товариства «Крименерго» до господарського суду з позовною заявою.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки спірні правовідносини виниклі в процесі постачання і споживання електричної енергії між її постачальником та споживачем, вони повинні регулюватися положеннями Закону України «Про електроенергетику» та Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28 (далі Правила, ПКЕЕ).

Так, відповідно до частин 2, 4 статті 26 Закону України «Про електроенергію» споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та Правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Відповідно до пункту 6.1 Правил КЕЕ розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Остаточний розрахунок споживача за електричну енергію, спожиту протягом розрахункового періоду, здійснюється на підставі виставленого постачальником електричної енергії рахунку відповідно до відомостей про фактичне споживання електричної енергії, визначених за показниками розрахункових засобів обліку, які фіксуються у терміни, передбачені договором, та/або розрахунковим шляхом у випадках, передбачених цими Правилами (пункт 6.11 Правил КЕЕ).

В період з вересня 2010 року по березень 2011 відповідачу виставлялися рахунки-накладні на оплату спожитої активної електричної енергії (а.с.16,18,22,26,30,32,34,36,38).

Також, позивачем були складені акти про обєми переданої споживачу електроенергії, яки були направлені відповідачу, отримані ним, але не оплачені.

Відповідно до статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимогвідповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу вимог та заперечень.

Частиною 2 статті 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Отже, відповідачем під час розгляду даної справи не були надані суду докази оплати заборгованості в сумі 21052.35 грн. за активну електричну енергію.

Крім того, відповідач визнав наявність у нього заборгованості, що підтверджується його підписом на акті звірення взаєморозрахунків, складеного станом на 23 червня 2011 року (а.с. 58).

Одночасно, позивач просив стягнути з відповідача 5422.60 грн. за перевищення договірної величини.

Суд вважає, що дані вимоги також підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Пунктом 4.1.1 договору передбачено, що постачальник несе відповідальність за поставку електричної енергії споживачу, зокрема, з дотриманням граничних величин показників якості електричної енергії на межах розділу балансової приналежності електромереж.

За перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, встановлених у відповідності з вимогами розділу 5 цього договору, споживач виплачує постачальнику пятикратну вартість різниці фактично спожитої та договірної величин. При цьому, плата за перевищення договірної величини потужності взивається із споживачів з приєднаною потужністю 150 кВА та більше (пункт 4.2.2 договору).

Для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік, споживач не пізніше 01 грудня поточного року надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії. У разі ненадання споживачем вказаних відомостей у встановлений строк розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік встановлюється постачальником на рівні відповідного періоду поточного року (пункт 5.1 договору).

Облік електричної енергії, спожитої споживачем, здійснюється у відповідності з вимогами Правилами обліку електроенергії або Правилами користування електричною енергією. У разі порушення споживачем вимог нормативно-технічних документів відносно установки та експлуатації засобів обліку, їх показання не враховуються при розрахунках за спожиту електричну енергію, а обсяги спожитої електричної енергії визначається постачальником розрахунковим шляхом у відповідності до вимог додатку «порядок розрахунків» (пункт 7.1 договору).

Відповідно до частин 2, 4 статті 26 Закону України «Про електроенергію» споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та Правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.

Відповідно до пункту 6.1 Правил КЕЕ розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Частина 5 статті 26 Закону України «Про електроенергетику» передбачає, що споживачі у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Відповідно до пункту 1.2 ПКЕЕ, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 зі змінами та доповненнями в редакції постанови НКРЕ віл 22 серпня 2002 року № 928 та від 17 жовтня 2005 року № 910 (тобто в редакції, що діяла на моменту складення спірного договору), договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений договором. Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної енергії та строків постачання є пріоритетними для оформлення договірних величин споживання електричної енергії за наявності виробничих можливостей у постачальника електричної енергії. У разі потреби постачальник електричної енергії може вимагати від споживача надання обґрунтування очікуваних обсягів споживання (пункт 4.2 ПКЕЕ).

Відповідно до пункту 6.14 ПКЕЕ перевищення договірної величини споживання електричної енергії визначається під час підбиття підсумків розрахункового періоду на основі підтверджених сторонами даних розрахункового обліку електричної енергії або акта прийняття-передавання електричної енергії.

Обсяг перевищення договірних величин споживання електричної енергії та/або величини потужності протягом розрахункового періоду оплачується споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до законодавства України та договору (пункт 6.16 ПКЕЕ).

З матеріалів справи вбачається, що позивачем були складені акти про перевищення договірної величини споживання електричної енергії (а.с. 21, 25, 29), яки були направлені відповідачу та останнім отримані, про що свідчать підписи його представників на зазначених актах.

Також, відповідачу направлялися рахунки-накладні за перевищення договірної величини споживання електричної енергії (а.с. 20, 24, 28), однак оплачені були частково, у зв'язку з чим, за відповідачем числиться заборгованість в розмірі 5422.60 грн. за перевищення договірної величини.

Доказів оплати 5422.60 грн. нарахованої за перевищення договірної величини, відповідачем суду не надано.

Крім того, відповідач визнав наявність у нього заборгованості, що підтверджується його підписом на акті звірення взаєморозрахунків, складеного станом на 23 червня 2011 року (а.с. 58).

Таким чином, суд вважає позовні вимоги відкритого акціонерного товариства «Крименерго» про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 21052.35 грн. за активну електричну енергію та 5422.60 грн. за перевищення договірної величини такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Також, позивач просив стягнути з відповідача 713.74 грн. інфляційних витрат, 285.14 грн. - 3% річних та 712.25 грн. пені.

Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до розрахунку, наданому позивачем (а.с. 3), сума інфляційних витрат, нарахованих на суму боргу за активну електричну енергію, за період з вересня 2010 року по квітень 201 року складає 713.74 грн. Судом перевірений рахунок, наданий позивачем, який проведений вірно. З огляду на викладене, позовні вимоги в цієї частині підлягають задоволенню.

Також, позивач просив стягнути 3% річних в сумі 285.14 грн.

Відповідно до розрахунку, наданому позивачем суду (а.с.3-4), який був перевірений судом, сума 3% річних, нарахованих на суму боргу за активну електричну електроенергію, за період з 24 серпня 2010 року по 18 травня 2011 року складає 285.14 грн., та саме в цьому розмірі підлягає задоволенню.

Також суд вважає, що підлягають задоволенню вимоги позивача про стягнення 712.25 грн. пені, з огляду на наступне.

Пунктом 4.2.1 договору про поставку електричної енергії № 378 від 25 березня 2005 року сторони домовилися, що за внесення платежів, передбачених пунктами 2.2.3-2.2.4 цього договору, з порушенням строків визначених додатками 4.1, 4.2, споживач зобовязаний оплатити постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.

Виконання зобов'язання, згідно з частиною 1 статті 546 Цивільного кодексу України, може забезпечуватися зокрема, неустойкою.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина 3 статті 549 Цивільного кодексу України).

Згідно з частиною 6 статті 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до статті 624 Цивільного кодексу України якщо за порушення зобовязання встановлена неустойка, то вона підлягає стягненню в повному обсязі, незалежно від стягнення збитків.

Відповідно до розрахунку, наданого позивачем (а.с. 4), сума пені, нарахованої на суму заборгованості за активну електричну енергію, розрахована ним за період з 24 жовтня 2010 року по 18 травня 2011 року та складає 712.25 грн.

Судом перевірений розрахунок пені, який проведений вірно, у зв'язку з чим з огляду на наявність у відповідача заборгованості за договором, вимоги позивача про стягнення з відповідача 712.25 грн. пені є такими, що також підлягають задоволенню.

З огляду на приписи статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України оплата держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу покладається на відповідача.

У судовому засіданні були оголошені вступна та резолютивна частини рішення згідно статті 85 Господарського процесуального кодексу України. Повне рішення складено 11 липня 2011 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 82-84 Господарського процесуального Кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити в повному обсязі.

2.Стягнути з Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда» (вул. Шахтерська, 22, с.Новопавловка, Красноперекопський р-н, 96035, ЄДРПОУ 31068179) на користь відкритого акціонерного товариства «Крименерго» (м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6, р\р 260323051142, філія КРУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 324805, ЄДРПОУ 00131400) заборгованість за активну електричну енергію в розмірі 21052.35 грн.

3.Стягнути з Новопавлівського комунального підприємства «Надєжда» (вул. Шахтерська, 22, с.Новопавловка, Красноперекопський р-н, 96035, ЄДРПОУ 31068179) на користь відкритого акціонерного товариства «Крименерго» (м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6, р\р 260073013142, філія КРУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 324805, ЄДРПОУ 00131400) 5422.60 грн. за перевищення договірної величини, 713.74 грн. інфляційних витрат, 285.14 грн. - 3% річних, 712.25 грн. пені, 281.86 грн. державного мита та 236.00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4.Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки КримРадвановська Ю.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 16927763 ?

Документ № 16927763 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 16927763 ?

Дата ухвалення - 07.07.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16927763 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16927763 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 16927763, Господарський суд Автономної Республіки Крим

Судове рішення № 16927763, Господарський суд Автономної Республіки Крим було прийнято 07.07.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 16927763 відноситься до справи № 2435-2011

Це рішення відноситься до справи № 2435-2011. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 16927761
Наступний документ : 16927765