Рішення № 152406, 01.08.2006, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
01.08.2006
Номер справи
43/201
Номер документу
152406
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

01.08.06 р. Справа № 43/201

Господарський суд Донецької області у складі судді І.В. ЗубченкоПри секретарі судового засідання Бойчук А.В.

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу:

за позовом: Приватного підприємства “Баядера” м. Горлівка

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Юпітер” м. Димитров

про стягнення заборгованості у сумі 2 220,67 грн.

Представники сторін:

Від позивача: Філіпьєва В.П. за дов. від 30.12.05р.

Від відповідача: Приходько Г.І. – директор

В засіданні брали участь

СУТЬ СПРАВИ:

Приватне підприємство “Баядера” м. Горлівка, позивач звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю “Юпітер” м. Димитров про стягнення заборгованості у сумі 2 220,67 грн., у тому числі 2 174,85грн. – основного боргу, 45,82 грн. – пені.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на договір купівлі –продажу №338 від 02.01.2004р., видаткові накладні, розрахунок суми позову та пені, акт звірки взаємних розрахунків з відповідачем.

Відповідач у судовому засіданні та у письмових поясненнях на позовну заяву від 31.07.2006р., визнав борг у сумі 1 224,85 грн., відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з позивачем.

Перед початком розгляду справи по суті представника позивача та відповідача було ознайомлено з правами та обов’язками у відповідності із ст.22 ГПК України.

Крім цього, представнику позивача та відповідача у судовому засіданні роз’яснено вимоги ст.81-1 ГПК України.

Судом, відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача та відповідача господарський суд ,-

ВСТАНОВИВ:

Між Приватним підприємством “Баядера” м. Горлівка та Товариством з обмеженою відповідальністю “Юпітер” м. Димитров було укладено договір купівлі –продажу №338 від 02.01.2004р.

Відповідно до умов вказаного договору позивач зобов`язався продати, а відповідач прийняти та оплатити товар у терміни, асортименті, обсягах і за ціною погодженою сторонами і зазначеною у накладних, що є невід`ємною частиною договору.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем був поставлений відповідачу товар по видатковим накладним № 161749 від 20.08.2005р. на суму 2 228,34 грн., №162996 від 27.08.2005р., на суму 1 783,20 грн., № 163067 від 27.08.2005р., на суму 1 337,31 грн.

Фактичне виконання позивачем своїх зобов`язань підтверджується наданими до матеріалів справи видатковими накладними за підписами обох сторін.

При цьому, як встановлено судом, вказані накладні підписані відповідачем (тобто, відповідач у звязку з підписанням цих документів повністю погодився з обсягами та вартістю отриманого товару).

За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

За приписами ст.526 Цивільного кодексу України зобовязання повинні виконуватися належним чином і у встановлений строк.

Відповідно до умов договору (п.5.1) відповідач повинен здійснити оплату за поставлений товар протягом семи днів з дня одержання товару. Строк оплати за поставлений товар за накладною №161749 настав 27.08.2005р., а по накладним №№162996, 163067 – 03.09.2005р., проте відповідач оплату згідно вказаного договору не здійснив.

Таким чином, свої зобов’язання, як про це заявлено позивачем, відповідач, всупереч ст. 526 ЦК України, ст.ст. 193, 198 ГК України, належним чином не виконав. Внаслідок цього, станом на 29.05.2006р. утворилась заборгованість в розмірі 2 174,85 грн.

Як встановлено судом згідно з наданими до матеріалів справи актом звірки взаємних розрахунків станом на 07.07.2006р., відповідачем після подання позову, 06.07.2006р., сплачено в рахунок основного боргу суму у розмірі 950,00 грн., у зв’язку з чим, провадження по справі в цій сумі підлягає припиненню.

Таким чином, в частині стягнення основного боргу відповідача за поставлений позивачем товар у сумі 950,00 грн. провадження по справі слід припинити за відсутністю предмету спору.

Крім того, п.7.2 договору №338 від 02.01.2004р. передбачено, що покупець у випадку порушення строків оплати за отриманий товар повинен сплатити продавцю пеню у розмірі 0,5% від суми прстроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України діючої в період прострочення.

Внаслідок невиконання відповідачем своїх зобовязань у встановлений договором строк та враховуючи наявність порушень, заборгованості з боку відповідача за поставлений товар, положень ст.ст.610, 611 ЦК України та ст.ст.231,232 ГК України вимоги позивача щодо стягнення з відповідача пені є правомірними та підлягають задоволенню в сумі 45,82 грн.

Розрахунок пені судом перевірений, є арифметично вірним, таким, що відповідає законодавству, внаслідок чого приймається судом як доказ по справі.

Згідно із ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідач, у судовому засіданні та у відзиві на позовну заяву визнає позов у сумі 1 224,85 грн.

Згідно із ч.5 ст.78 Господарського процесуального кодексу України у разі визнання відповідачем позовних вимог господарський суд приймає рішення про задоволення позову.

Виходячи з наведеного позовні вимоги між Приватним підприємством “Баядера”, м. Горлівка, та Товариством з обмеженою відповідальністю “Юпітер”, м. Димитров, про стягнення заборгованості та пені у сумі 1 224,85 грн., підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягають стягненню з відповідача повністю у звязку з тим, що часткова сплата в рахунок основного боргу була здійснена після порушення провадження по справі.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 526, 610, 611, Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 198, 231, 232 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 4-3, 33, 34, 43, 46-49, ч.5 ст.78, п.1-1 ст.80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

Припинити провадження по справі №43/201 за позовом Приватного підприємства “Баядера”, м. Горлівка, до Товариства з обмеженою відповідальністю “Юпітер”, м. Димитров, в частині стягнення основного боргу за поставлений товар у сумі 950,00 грн.

Позовні вимоги Приватного підприємства “Баядера”, м. Горлівка, до Товариства з обмеженою відповідальністю “Юпітер”, м. Димитров, про стягнення суми пені у розмірі 1 224,85 грн. задовольнити.

Стягнути з Товариством з обмеженою відповідальністю “Юпітер” м. Димитров (85320, м. Димитров Донецької області, вул. Леніна, 44; ІНН 20314195) на користь Приватного підприємства “Баядера” м. Горлівка (84646, м. Горлівка Донецької області, вул. Кірова, 33; ІНН 13491057) заборгованість у сумі 1 224,85 грн., державне мито у сумі 102,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В судовому засіданні 01.08.2006р. оголошено повний текст рішення.

Суддя Зубченко І.В.

Вик. ССЗ Бойчук А.В.

Надр. 3 примірники:

1 - позивачу;

1 - відповідачу;

1 - до справи.

Попередній документ : 152404
Наступний документ : 152428