Постанова № 14825772, 06.04.2011, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.04.2011
Номер справи
2а-1670/1869/11
Номер документу
14825772
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2011 року м.ПолтаваСправа № 2а-1670/1869/11 Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Клочка К.І.,

при секретарі Міщенко Р.В.,

за участю:

представника позивача - Міщаніна О.В.,

представника відповідача - Ахметової С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод"до Відділення державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській областіпро скасування постанови, -

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2011 року Відкрите акціонерне товариство "Тепловозоремонтний завод"звернулося до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Відділення державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській областіпро визнання неправомірною та скасування постанови від 18.02.2011 року про арешт коштів боржника в межах суми 7396 980,52 грн. та зняття арешту з розрахункових рахунків позивача.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що державний виконавець накладаючи арешт на рахунки, не мав інформації про наявність коштів на них, що суперечить положенням Закону України «Про виконавче провадження». Крім того, внаслідок накладення арешту підприємство втратило можливість виплачувати заробітну плату працівникам.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Представник відповідача проти позову заперечив, посилаючись на те, що арешт накладено в межах суми боргу 7396980,52 грн. на виконання зведеного виконавчого провадження відповідно до вимог ст. ст. 5, 49, 50 Закону України «Про виконавче провадження».

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи суд встановив наступне.

На примусовому виконанні у підрозділі примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області (далі ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області) перебуває зведене виконавче провадження № 13968803 від 27.07.2009 року про стягнення з відкритого акціонерного товариства «Тепловозоремонтний завод» (далі ВАТ «Тепловозоремонтний завод») заборгованості на користь фізичних, юридичних осіб та держави.

Постановами Ленінського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції від 14.08.2009 року, 20.08.2009 року, 15.09.2009 року, 29.09.2009 року, 11.11.2009 року, 25.11.2009 року, 07.12.2009 року, 28.12.2009 року, 13.01.2009 року накладався арешт на кошти ВАТ «Тепловозоремонтний завод».

Згідно постанови заступника начальника Головного управління юстиції у Полтавській області начальника ВДВС від 20.01.2010 року зведене виконавче провадження передано для примусового виконання до ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області.

18.02.2011 року державним виконавцем ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області винесено постанову ВП № 13968803 про арешт коштів боржника в межах суми 7396980,52 грн., що знаходяться на розрахункових рахунках у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтаві», МФО 331069; Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, у відділенні «Полтавська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк», МФО 311767 та АТ «Укрсиббанк» м. Харків, МФО 351005. Арешт накладено на підставі виконавчих листів та судових наказів Ленінського районного суду м. Полтави, наказів Господарського суду Харківської області, виконавчих листів Полтавського окружного адміністративного суду про стягнення з ВАТ «Тепловозоремонтний завод» заборгованості по заробітній платі, середньому заробітку та моральної шкоди на користь ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, а також заборгованості на користь УПФ України в Ленінському районі м. Полтави, АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Полтавапромтехгаз», ТОВ «Гофра» та інших на суму 7396980,52 грн.

Судом також встановлено що до цього на розрахункові рахунки позивача вже було накладено арешт, який на момент винесення оскаржуваної постанови не був знятий, а саме: 28.12.2010 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про накладення арешту коштів боржника у межах суми 11630814,37 грн. заборгованості перед ПАТ «УкрСиббанк» на підставі наказу Господарського суду Харківської області № 37/47 10 від 15.06.2010 року.

З метою забезпечення встановленої законом черговості стягнення заборгованості заступник Міністра директор Департаменту державної виконавчої служби ОСОБА_6 16.02.2011 року виніс постанову про утворення виконавчої групи для проведення виконавчих дій спрямованих на стягнення заборгованості з ЗАТ «Тепловозоремонтний завод», до складу якої увійшли державні виконавці відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області.

Перевіряючи правомірність оскаржуваної постанови відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області від 18.02.2011 року про арешт коштів боржника в межах суми 7396980,52 грн. суд виходить з наступного.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Преамбулою Закону України “Про виконавче провадження” визначено, що цей Закон визначає умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

В розумінні статті 1 Закону України “Про виконавче провадження”, виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Відповідно до норм цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню виконавчі листи, що видаються судами, як такі що є виконавчими документи.

Згідно статті 49 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, що діяла до 09.03.2011 року, у разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника, вони об'єднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат на виконавче провадження.

Згідно ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених цим Законом, неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії.

Державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб і порядок, визначені виконавчим документом та має право на виконання рішення суду про стягнення коштів або накладення арешту в порядку, встановленому цим Законом, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності боржника, в тому числі на кошти, які знаходяться на рахунках та вкладах в установах банків, інших кредитних установах, на рахунки в цінних паперах, а також опечатувати каси, приміщення і місця зберігання грошей.

Статтею 50 цього Закону визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.

За наявності даних про кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях, на них накладається арешт.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконавчого збору.

Враховуючи викладені обставини, державний виконавець ППВР ВДВС ГУЮ в Полтавській області при винесенні постанови ВП № 13968803 від 18.02.2011 року про арешт коштів боржника ВАТ «Тепловозоремонтний завод» в межах суми боргу 7396980,52 грн. діяв на виконання обовґязків та в межах повноважень, наданих йому Законом України «Про виконавче провадження», тому позовні вимоги є необгрунтованими, неправомірними і не підлягають задоволенню. .

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні адміністративного позову Відкритого акціонерного товариства "Тепловозоремонтний завод" до відділення державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області про скасування постанови - відмовити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 11.04.2011.

СуддяК.І. Клочко

Попередній документ : 14825747
Наступний документ : 14825795