Ухвала суду № 119031732, 15.05.2024, Краснопільський районний суд Сумської області

Дата ухвалення
15.05.2024
Номер справи
578/368/24
Номер документу
119031732
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 578/368/24

провадження № 2/578/174/24

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

15 травня 2024 року селище Краснопілля

Краснопільський районний суд Сумської області у складі судді Зері Ю.О., розглянувши позовні матеріали (вх. № 1302 від 23.04.2024)

за позовом Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, 04070, код ЄДРПОУ 14282829 в особі представника за довіреністю Киричук Галини Миколаївни,

до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 147909,64 грн

на підставі статей 509, 525-527, 530, ч. 1 ст. 598, 599, 610, ч. 2 ст. 615, 629, 1050, 1054 Цивільного кодексу України

установив:

23.04.2024 позивач - Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» в особі представника Киричук Галини Миколаївни, звернувся до суду з позовною заявою, відповідно до якої просить суд стягнути з відповідача на користь Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» заборгованість за кредитним договором в сумі 147909,64 грн, а також стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору у сумі 2422,4 грн.

Згідно позовної заяви місцем реєстрації відповідача ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

З довідки Краснопільської селищної ради Сумської області, яка надійшла до суду 13.05.2024 за вх. №1515, наданої на запит суду від 25.04.2024, вбачається, що в реєстрі територіальної громади відомості про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні.

Крім того відповідно до відповіді № 560684 від 25.04.2024 з Єдиного державного демографічного реєстру, сформованої засобами підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» за запитом судді, за вказаними параметрами ( ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) особу не знайдено.

Відповідно до частини десятої статті 187 ЦПК України якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному вебпорталі судової влади України.

Відтак суд вважає за можливе вирішити питання про відкриття провадження у справі за останньою відомою адресою реєстрації відповідача, при цьому подальший виклик відповідача також слід здійснювати через оголошення на офіційному вебпорталі судової влади України.

Враховуючи викладене, для належного повідомлення відповідача про дату та час судового засідання його необхідно повідомити через оголошення на офіційному вебсайті судової влади України.

Справа підсудна Краснопільському районному суду Сумської області.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відповідно до статей 185, 186 ЦПК України судом не встановлено.

Частиною другою статті 19 ЦПК України встановлено, що цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку:

1) наказного провадження;

2) позовного провадження (загального або спрощеного);

3) окремого провадження.

Згідно з частиною четвертою статті 19 ЦПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду: 1) малозначних справ; 2)справ,що виникаютьз трудовихвідносин; 3) справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд; 4) справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

За змістом частини шостої статті 19 ЦПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3)справи простягнення аліментів,збільшення їхрозміру,оплату додатковихвитрат надитину,стягнення неустойки(пені)за простроченнясплати аліментів,індексацію аліментів,зміну способуїх стягнення,якщо таківимоги непов`язані ізвстановленням чиоспорюванням батьківства(материнства); 4)справи пророзірвання шлюбу; 5) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини першої статті 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи:

1) малозначні справи;

2) що виникають з трудових відносин;

3) про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.

Відповідно до частини першої статті 277 ЦПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Таким чином з урахуванням положень частини четвертої та шостої статті 19, пункту 1 частини першої статті 274 України справа є малозначною (пункт 1 частини шостої статті 19 ЦПК України), оскільки ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини п`ятої статті 279 ЦПК України за клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням сторін.

Керуючись статтями 19, 175, 177, 187, 260, 261, 274-279, 352-355 Цивільного процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі № 578/368/24 за позовом Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» в особі представника Киричук Галини Миколаївни до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 147909,64 грн.

2. Справу розглядати у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

3.Розгляд справипо сутіпризначити усудове засіданняна 06.06.2024о 14год 00хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні Краснопільського районного суду Сумської області за адресою: Сумська область, с-ще Краснопілля, вул. Вокзальна, 18, зал судових засідань № 3.

4. Відповідача ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомити про дату, час і місце розгляду справи за останнім відомим місцем проживання: АДРЕСА_1 , а також шляхом опублікування оголошення на офіційному вебсайті судової влади України.

5. Запропонувати відповідачу подати відзив на позовну заяву з урахуванням вимог статті 178 ЦПК України, у якому викласти свою позицію стосовно предмета позову. Встановити відповідачу строк для подання відзиву до 03.06.2024, але неменше п`ятнадцятиднів здня врученняухвали провідкриття провадженняу справі.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються: 1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем; 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання ними відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (стаття 178 ЦПК України).

6. Запропонувати позивачу подати відповідь на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов.

У разі подання суду відповіді на відзив, одночасно із надісланням (наданням) відповіді до суду позивач має надіслати (надати) копію такої відповіді та доданих до неї документів відповідачу, а докази такого надіслання (надання) подати суду.

7. Запропонувати відповідачу подати заперечення протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до статті 58 ЦПК України вони мають право брати участь у судовому процесі через представника.

9. Копію ухвали направити учасникам справи.

10. Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили у день її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається,учасники справи можуть отримати на сторінці суду на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою:https://kp.su.court.gov.ua/sud1808/.

Суддя Ю.О. Зеря

Часті запитання

Який тип судового документу № 119031732 ?

Документ № 119031732 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 119031732 ?

Дата ухвалення - 15.05.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119031732 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119031732 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119031732, Краснопільський районний суд Сумської області

Судове рішення № 119031732, Краснопільський районний суд Сумської області було прийнято 15.05.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119031732 відноситься до справи № 578/368/24

Це рішення відноситься до справи № 578/368/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119031726
Наступний документ : 119031734