Рішення № 113546524, 18.09.2023, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
18.09.2023
Номер справи
399/556/23
Номер документу
113546524
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №399/556/23

Провадження №2/399/171/2023

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

18 вересня 2023 року смт Онуфріївка

Онуфріївський районний суд Кіровоградської області у складі: головуючого судді Лях М.М., за участі секретаря судових засідань Гриценко Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Онуфріївка за правиламиспрощеного позовногопровадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

встановив:

АТ "Перший український міжнародний банк" звернувсь до суду з позовом до відповідачки ОСОБА_1 , в якому просить стягнути з відповідачки на їх користь заборгованість за кредитним договором № 1002071567101від 14.01.2022 року в сумі 163030, 71 гривень станом на 18.06.2023.

В обгрунтування позову зазначив, що між АТ "Перший український міжнародний банк" та відповідачкою 14.01.2022 було укладено кредитний договір № 1002071567101, на підставі якого видано кредит в сумі 96318 грн. Відповідачка не виконує свої кредитні зобов`язання належним чином довготривалий строк, внаслідок чого заборгованість відповідачки перед позивачем станом на 18 червня 2023 року складає 163 030, 71 грн. з яких: 92124, 11 грн. - заборгованість за кредитом; 10, 79 грн. - заборгованість за процентами; 70895, 81 грн. - заборгованість за комісією.

Посилається на те, що позивач направив письмову вимогу (повідомлення) відповідачці на адресу місця проживання, яку вона зазначила в анкеті на отримання кредиту, однак в наданий строк заборгованість не була погашена.

На підставі викладеного, позивач просить стягнути з відповідачки ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованість у сумі 163 030, 71 грн. та судовий збір по справі у розмірі 2 684, 00 грн.

Ухвалою суду від 18 серпня 2023 року відкрите спрощене позовне провадження та призначено справу до розгляду.

В судове засідання представник позивача АТ «Перший Український Міжнародний Банк» не з`явився, подав суду заяву, в якій позовні вимоги підтримує повністю, просить позов задовольнити і справу розглянути у відсутності їх представника. В позовних вимогах зазначив, що проти винесення судом заочного рішення не заперечує.

Відповідачка ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, про причину своєї не явки суд не повідомила, не просила справу слуханням відкласти, відзиву не подала.

Оскільки сторони в судове засідання не з`явились, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч. 2ст. 247 ЦПК Українине здійснювалося.

На підставіст. 280 ЦПК Україниу разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення спору.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 14.01.2022 ОСОБА_1 підписала заяву на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Відповідно до даного договору відповідачка отримала кредит на споживчі цілі у розмірі 96318, 00 грн. шляхом оформлення банківського переказу на її особистий рахунок /а.с. 2-3/.

Умови кредитування та порядок повернення кредиту зазначені у паспорті споживчого кредиту, ознайомлення з якими та прийняття всіх запропонованих умов підтверджується особистим підписом відповідачки /а.с. 4/.

18.06.2023 позивачем АТ «ПУМБ» направлено письмову вимогу (повідомлення) відповідачці ОСОБА_1 , згідно якої банк вимагає від відповідачки виконати зобов`язання перед АТ «ПУМБ» за кредитним договором, а саме: негайно погасити заборгованість по кредитному договору в загальному розмірі 163030, 71 грн. в строк не пізніше 30 календарних днів з дня отримання повідомлення /а.с. 12 на звороті-13/.

Згідно платіжної інструкції від 14.01.2022 позивачем перераховано на рахунок відповідачки ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 96318, 00 грн. згідно кредитного договору № 1002071567101 від 14.01.2022 /а.с. 15/.

Із розрахунку заборгованості за кредитним договором № 1002071567101 від 14.01.2022 встановлено, що відповідачка ОСОБА_1 станом на 18 червня 2023 року має заборгованість в розмірі 163030, 71 грн. з яких: 92124, 11 грн. - заборгованість за кредитом; 10, 79 грн. - заборгованість за процентами; 70895, 81 грн. - заборгованість за комісією /а.с. 15 на звороті-16/.

Так,статтею 627 ЦК Українипередбачено, що відповідно дост. 6 цього Кодексусторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства, як передбачено ч. 1ст. 628 ЦК України.

Зокрема, відповідно до ч. 2ст. 1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмір та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Як вбачається з матеріалів справи, банк свої зобов`язання перед позичальником виконав в повному обсязі, надав відповідачці кредитні кошти, однак позичальник взяті на себе за кредитним договором зобов`язання належним чином не виконав, що призвело до утворення заборгованості.

В порушення умов кредитного договору, а також ст. ст.509,526,1054 ЦК України, відповідач свої зобов`язання не виконав, а саме не здійснював погашення заборгованості за кредитом у встановленому договором порядку та в строки, у зв`язку з зазначеними порушеннями зобов`язань за кредитним договором у відповідачки станом на 18 червня 2023 року виникла заборгованість в розмірі 163030, 71 грн. з яких: 92124, 11 грн. - заборгованість за кредитом; 10, 79 грн. - заборгованість за процентами; 70895, 81 грн. - заборгованість за комісією.

Згідно ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог закону. Сплата прострочених відсотків, комісії, штрафів обумовлені договором і підлягають стягненню, оскільки відповідач своєчасно не погасив суму кредиту та відсотки за користування кредитом.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно дост. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно із ч. 1ст. 1048 Цивільного кодексу Українипозикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (частина 1статті 1049Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 1054та ч. 2 ст. 1050 ЦК Українинаслідками порушення боржником зобов`язання щодо повернення чергової частини суми кредиту є право заявника достроково вимагати повернення всієї суми кредиту.

На підставівикладеного,враховуючи,що розмірзаборгованості закредитним договоромвідповідачкою неспростовано,не наданодоказів йогонеправильності абоальтернативного розрахункузаборгованості, позовні вимоги позивача Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» підлягають до задоволення.

Згідно ч. 1ст. 141ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, тому з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачений позивачем судовий збір в розмірі 2 684,00 грн. 00 коп.

Керуючись ст.ст.4,12,13,76-83,130,131,259,263-265,280-282ЦПК України,суд -

вирішив:

Позовні вимоги акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) заборгованість за кредитним договором № 1002071567101 від 14.01.2022 в розмірі 163030 (сто шістдесят три тисячі тридцять) гривень 71 копійку, атакож витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 684 (дві тисячішістсот вісімдесят чотири) гривні 00 копійок.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Суддя М.М. Лях

Часті запитання

Який тип судового документу № 113546524 ?

Документ № 113546524 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 113546524 ?

Дата ухвалення - 18.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113546524 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113546524 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 113546524, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

Судове рішення № 113546524, Онуфріївський районний суд Кіровоградської області було прийнято 18.09.2023. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 113546524 відноситься до справи № 399/556/23

Це рішення відноситься до справи № 399/556/23. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 113546523
Наступний документ : 113546525