Постанова № 11104339, 02.09.2010, Харківський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
02.09.2010
Номер справи
21/96-10
Номер документу
11104339
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2010 р. Справа № 21/96-10

          Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Могилєвкін Ю.О., суддя Такмаков Ю.В. , суддя Плужник О.В.

при секретарі Казаковій О.В.

за участю представників сторін:

позивача - Бурлаков С.Ю., Шмалій С.В.

відповідача - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх. № 2334Х/3-7) на рішення господарського суду Харківської області від 13.07.10 р. у справі № 21/96-10

за позовом ТОВ "Будмен", м. Харків

до ТОВ "Свобода вибору", м. Харків

про стягнення 12753,19 грн.

ВСТАНОВИЛА:

У травні 2010 р. позивач звернувся до господарського суду з позовною заявою про стягнення з відповідача 8311,20 грн. основного боргу, інфляційних витрат в сумі 1529,26 грн., проценти за користування чужими грошовими коштами в сумі 1168,91 грн., 7% штрафу в сумі 581,78 грн., пеню в сумі 1162,04 грн., та судові витрати, посилаючись на укладення договору купівлі-продажу з відстрочкою платежу № 17/22 від 24.09.2008 р. та передачу відповідачеві товару по накладним від 25.09.2008 р. на суму 850,08 грн., від 25.09.2008 р. на суму 2 880,48 грн., від 25.09.2008 р. на суму 2880,48 грн., від 25.09.2008 р. на суму 850,08 грн., та несплату відповідачем поставленого товару.

22.06.2010 р. позивач уточнив позові вимоги та просив стягнути з відповідача 8311,20 грн. основного боргу, інфляційних в сумі 1529,26 грн,. проценти за користування чужими грошовими коштами в сумі 1168,91 грн., 7% штрафу в сумі 581,78 грн., пеню в сумі 998,09 грн. та судові витрати.

Рішенням господарського суду Харківської області від 13.07.10 р. по справі № 21/96-10 (суддя Пелипенко Н.М.) в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю, з посиланням на те, що позивачем не доведено факт передачі товару відповідачеві та порушення зобов’язання відповідача по оплаті товару.

Позивач з рішенням господарського суду не погоджується, вважає його прийнятим з порушенням норм матеріального та процесуального права, надав апеляційну скаргу, в якій просить рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов в повному обсязі.

У апеляційній скарзі позивач зазначив, що суд вважав, що не надані видаткові накладні, відсутні довіреності відповідача на право прийомки продукції, тобто позивачем не доведено факт передачі товару відповідачеві та порушення зобов’язання відповідача по оплаті товару, але це твердження необґрунтоване, оскільки директором ТОВ «Свобода Вибору»є Свириденко В.В. який відповідно до Закону України «Про господарське товариство»має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Отже, підпис директора Свириденко В.В. який міститься на рахунках фактури після слова «отримав»свідчить про отримання товару відповідачем та виникнення у нього, як у покупця, обов’язку щодо сплати за отриманий товар.

Представник відповідача у призначене судове засідання не з’явився, про причини не прибуття суд не повідомив, нез’явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду апеляційної скарги.

Судова колегія, повторно розглянувши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду, встановила, що між позивачем та відповідачем укладено договір купівлі-продажу з відстрочкою платежу № 17/22 від 24.09.2008 р., відповідно до умов якого продавець (позивач) зобов'язався передати у власність покупця товар, а покупець (відповідач) зобов’язався прийняти і оплати будівельні матеріали, згідно рахунку - фактури і в строки передбачені цим договором.

П.п. 1.3., 1.4. договору сторони передбачили, що продавець на підставі вибору покупця формує видаткову накладну, в якій зазначає найменування товару, його кількість та ціну. Покупець отримавши від продавця видаткову накладну, перевіряє найменування, кількість та ціну вибраного товару.

Пунктом 2.4. договору встановлено, що покупець зобов'язаний перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти в сумі, вказаній у видатковій накладній на протязі десяти днів після отримання товару .

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

На виконання умов договору позивач передав продукцію відповідачеві по накладним для охорони від 25.09.2008 р. на суму 850,08 грн. по рахунку - фактурі № 3619684 від 25.09.2008 р., від 25.09.2008 р. на суму 2 880,48 грн. по рахунку - фактурі № 3619692 від 25.09.2008 р., від 25.09.2008 р. на суму 2880,48 грн. по рахунку-фактурі № 3619664 від 25.05.2008 р., від 25.09.2008 р. на суму 850,08 грн. по рахунку - фактурі № 3619703 від 25.09.2008 р., відповідач товар отримав, що підтверджується підписом директора ТОВ «Свобода Вибору», але свої зобов’язання щодо оплати за отриманий товар не виконав, доказів сплати та відмови від товару не надав.

Суд першої інстанції безпідставно вважав, що позивачем не надано доказів в підтвердження передачі товару, а саме видаткових накладних та довіреностей відповідача на право прийомки продукції.

При цьому, суд першої інстанції вважаючи, що накладні для охорони є внутрішнім документам, не досліджував наявність на зазначених накладних підпису директора відповідача СвириденкоВ.В.про отримання товару, не встановив факту не передання товару та зробив помилковий висновок, що порушення форми накладної є підставою для відмови в стягненні вартості отриманого відповідачем товару.

Судова колегія не погоджується з таким висновком суду, оскільки, як свідчать матеріали справи, відповідач в особі директора ТОВ «Свобода Вибору» Свириденко В.В. отримав товар, що підтверджується підписом на накладних по рахунках фактурах після слова «отримав», порушення форми накладної не є підставою для відмови у стягненні вартості товару.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства»у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор), директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства.

Отже, директор має право без довіреності одержувати товар, а підпис у накладних по рахунках - фактурах директора Свириденко В.В., свідчить про отримання товару відповідачем та виникнення у покупця, обов’язку оплатити отриманий товар.

Згідно зі ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), а у ст. 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

В порядку до судового врегулювання майнового спору позивачем на адресу відповідача 17.11.2009 р. направлена претензія - вимога щодо сплати заборгованості у розмірі 8311,20 грн., яка залишена без відповіді та задоволення.

Судова колегія вважає, що позивач свої зобов’язання за договором виконав належним чином, а відповідач зобов’язання щодо своєчасної і повної оплати не здійснив, доказів повної та своєчасної оплати не наддав, в зв’язку з чим заборгованість у сумі 8311,20 грн. підлягає стягненню.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктами 6.2, 6.3 договору встановлено, що при порушенні строків щодо сплати за отриманий товар покупець повинен сплатити продавцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості несплаченого товару за кожен день прострочення платежу, а також оплату за користування чужими грошовими коштами у розмірі 100% річних облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу; якщо покупець порушує строки оплати товару більш ніж на 30 днів він повинен сплатити продавцю штраф у розмірі 7% від вартості товару.

Відповідно до ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Судова колегія встановила, що наданий позивачем розрахунок щодо стягнення 1529,26 грн. інфляційних, 1168,91 грн. за користування чужими коштами, 581,78 грн. штрафу, 998,09 грн. пені, відповідає нормам чинного законодавства, умовам договору та позовні вимоги в частині стягнення 1529,26 грн. інфляційних, 1168,91 грн. за користування чужими коштами, 581,78 грн. штрафу, 998,09 грн. пені підлягають задоволенню.

В зв’язку з чим, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, а позовні вимоги - задоволенню.

Таким чином, висновки викладені в рішенні господарського суду не відповідають нормам матеріального та процесуального права, фактичним обставинам справи, а мотиви позивача можуть бути підставою для його скасування, керуючись ст.ст. 525, 530, 536, 655, ЦК України , ст.ст. 101 - 105 ГПК України, судова колегія, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу задовольнити.

Рішення господарського суду Харківської області від 13.07.2010 р. по справі № 21/96-10 скасувати та прийняти нове рішення.

Позов задовольнити

Стягнути з ТОВ «Свобода вибору»(61202, м. Харків, Дзержинський район, вул. Ахсарова, буд. 11, кв. 1, код ЄДРПОУ 35589390) на користь ТОВ «Будмен»(61045, м. Харків, вул. Аграрна, 25, код ЄДРПОУ 32031768) - 8311,2 грн. основного боргу, 1529,26 грн. інфляційних витрат, 1168,91 грн. за користування чужими коштами, 581,78 грн. штрафу, 998,09 грн. пені, 130 грн. держмита, 236 грн. судових витрат, 65 грн. держмита по скарзі.

Наказ доручити видати господарському суду Харківської області.

Головуючий суддя Могилєвкін Ю.О.

Суддя Такмаков Ю.В.

Суддя Плужник О.В.

Повний текст постанови підписаний 02.09.2010 р.

Попередній документ : 10929268
Наступний документ : 11353162