Ухвала суду № 107483229, 22.11.2022, Рокитнянський районний суд Київської області

Дата ухвалення
22.11.2022
Номер справи
375/1364/21
Номер документу
107483229
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 375/1364/21

Провадження № 6/375/27/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року смт Рокитне

Рокитнянський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Чорненької О.І.,

при секретарі судового засідання Киричок В.В.

розглянувши у залі судових засідань у смт Рокитне, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" про заміну сторони стягувача у виконавчому листі у цивільній справі за позовом Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник, в особі представника Владко Р.О., який діє відповідно до довіреності від 11.11.2021, звернувся до суду із заявою про заміну сторони стягувача у виконавчому листі у цивільній справі за позовом Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свої вимоги обгрунтовує тим, що 23.08.2019 року між АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 , було укладено кредитний договір №3СL-214249. Порушення відповідачем зобов`язань по укладеному кредитному договору щодо своєчасного погашення кредиту спричинило виникнення заборгованості по сплаті за кредитом, що зумовило звернення АТ "КРЕДОБАНК" до суду із відповідним позовом.

Рішенням Рокитнянського районного суду Київської області від 05.08.2022 у цивільній справі №375/1364/21 було задоволено позов Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

21.12.2021 між Акціонерним товариством "КРЕДОБАНК", та Товариством з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" було укладено договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прв за забезпечувальними договорами №2.

Згідно з додатком №1 до вказаного договору факторингу, відповідно до умов пунктів 3.1, 3.2 цього договору, клієнт відступає фактору (передає у власність фактору), а фактор набуває (приймає у власність) від клієнта в повному обсязі права вимоги, дані щодо яких наведені нижче, у тому числі за кредитним договором №3СL-214249 від 23.08.2019, укладеним ОСОБА_1 з Акціонерним товариством "КРЕДОБАНК".

Статтею 55 ЦПК України передбачено, що у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

Відповідно до статті 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Крім того, просив суд розгляд заяви про заміну сторони проводити у його відсутності.

Ухвалою Рокитнянського районного суду Київської області від 13.10.2022 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" про заміну сторони стягувача у виконавчому листі у цивільній справі за позовом Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та призначено до судового розгляду на 14 годину 00 хвилин 22 листопада 2022 року.

Представник заявника, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не прибув. Натомість у поданій заяві зазначив, що просить розгляд заяви здійснювати у відсутності представника заявника.

Боржнику - ОСОБА_1 було направлено поштовим відправленням ухвалу про відкриття провадження разом із копією заяви та доданих до неї матеріалів.

Відтак, боржниик, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання не прибув, відзиву на заяву не надав та будь-яким іншим способом свою позицію щодо поданої заяви не висловив.

Відповідно до вимог абзацу 2 частини 3 статті 442 ЦПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

За таких обставин, у зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, що беруть участь у справі, відповідно до частини 2 статті 247 ЦПК України, розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши заяву та додані в її обгрунтування документи та інші матеріали справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню враховуючи наступне.

З матеріалів цивільної справи встановлено, що рішенням Рокитнянського районного суду Київської області від 05 серпня 2022 року задоволено позов Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

21.12.2021 між Акціонерним товариством "КРЕДОБАНК", та Товариством з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" було укладено договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прв за забезпечувальними договорами №2.

Згідно з додатком №1 до вказаного договору факторингу, відповідно до умов пунктів 3.1, 3.2 цього договору, клієнт відступає фактору (передає у власність фактору), а фактор набуває (приймає у власність) від клієнта в повному обсязі права вимоги, дані щодо яких наведені нижче, у тому числі за кредитним договором №3СL-214249 від 23.08.2019, укладеним ОСОБА_1 з Акціонерним товариством "КРЕДОБАНК".

Відтак, з 21.12.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" набуло право вимоги до ОСОБА_1 , за укладеним ним кредитним договором №3СL-214249 від 23.08.2019.

Вирішуючи питання про заміну сторони виконавчого провадження шляхом заміни стягувача його правонаступником, суд виходить з наступного.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Статтями 46, 47 ЦПК України передбачено, що вони можуть мати цивільні процесуальні права та обов`язки сторони (цивільна процесуальна правоздатність) та здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов`язки в суді (цивільна процесуальна дієздатність).

Згідно зі статтею 55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Згідно зі статтею 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Разом з тим, статтею 516 ЦК України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Отже, процесуальне правонаступництво - це заміна сторони або третьої особи (правопопередника) іншою особою (правонаступником), у зв`язку з вибуттям із процесу суб`єкта спірного або встановленого рішенням суду правовідношення, за якої до правонаступника переходять усі процесуальні права та обов`язки правопопередника і він продовжує в цивільному судочинстві участь останнього.

Підставою для заміни сторони у справі шляхом заміни стягувача його правонаступником, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, внаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і перехід до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові Верховного суду від 20.02.2019 року у справі №910/16109/14.

Відповідно до статті 442 ЦПК України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Враховуючи зазначене, Товариство з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" є правонаступником права вимоги до боржників Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК", зазначених у додатку №1 до договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами №2, укладеного 21.12.2021 та є новим стягувачем до ОСОБА_1 , за укладеним ним кредитним договором №3СL-214249 від 23.08.2019.

На підставі вище викладеного суд дійшов до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" про заміну стягувача у справі № 375/1364/21 за позовом Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 , про стягнення заборгованості за кредитним договором, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 512, 514, 516 ЦК України, ст.ст.247, 442, 260-261, 431, 446 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" про заміну сторони стягувача у виконавчому листі у цивільній справі за позовом Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Замінити стягувача з Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" у виконавчих листах з виконання рішення Рокитнянського районного суду Київської області від 05 серпня 2022 у цивільній справі № 375/1364/21 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК", заборгованості за кредитним договором.

Ухвала набирає законної сили після підписання її суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали виготовлено 22 листопада 2022 року.

Повне найменування сторін

заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА", код ЄРДПОУ 37616221, місце знаходження: 03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, ел. адреса для листування: ІНФОРМАЦІЯ_2;

стягувач: Акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", код ЄДРПОУ 09807862, місце знаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78;

боржник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Головуюча суддя Олена ЧОРНЕНЬКА

Часті запитання

Який тип судового документу № 107483229 ?

Документ № 107483229 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 107483229 ?

Дата ухвалення - 22.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107483229 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107483229 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 107483229, Рокитнянський районний суд Київської області

Судове рішення № 107483229, Рокитнянський районний суд Київської області було прийнято 22.11.2022. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 107483229 відноситься до справи № 375/1364/21

Це рішення відноситься до справи № 375/1364/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 107483228
Наступний документ : 107483230