Ухвала суду № 103360828, 16.02.2022, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення
16.02.2022
Номер справи
357/8134/21
Номер документу
103360828
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 357/8134/21

2-др/357/21/22

У Х В А Л А

іменем України

16 лютого 2022 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді - Орєхова О. І.

за участю секретаря - Сокур О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 2 в м. Біла Церква заяву представника відповідача ОСОБА_1 – адвоката Квітіна Руслана Валерійовича, про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі за позовом акціонерного товариства «Кредобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

В лютому 2022 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області поштовим відправленням надійшла заява представника відповідача ОСОБА_1 – адвоката Квітіна Руслана Валерійовича, про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі за позовом акціонерного товариства «Кредобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Заява обґрунтована тим, що 11.01.2022 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у цивільній справі № 357/8134/21 за позовом АТ «КРЕДОБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості ухвалив рішення про часткове задоволення позову (відмовлено лише щодо стягненні правничої допомоги) та стягнув з ОСОБА_1 на користь АТ «КРЕДОБАНК» заборгованість за Кредитним договором CL-254769 від 20.01.2020 року в розмірі 182 967 грн. 03 коп. (сто вісімдесят дві тисяч дев`ятсот шістдесят сім гривень три копійки) та 2 744 грн. 51 коп. (дві тисячі сімсот сорок чотири гривні п`ятдесят одна копійка), як кошти по сплаті судового збору. Між тим, під час ухвалення судового рішення суд не вирішив питання про розстрочення виконання рішення, що є підставою для ухвалення додаткового рішення суду.

Наразі у ОСОБА_1 існують обставини, що істотно ускладнюють одномоментне виконання рішення.

Так, наявність факту запровадження на всій території України обмежувальних карантинних заходів став підставою для сповільнення ділової активності ОСОБА_1 як підприємця, що стало підставою до зменшення товарообороту та зменшення доходу відповідача від здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_1 , як фізична особа - підприємець, в основному займається наданням інформаційних послуг та послуг роздрібної торгівлі, мобільного харчування, а товариство, в якому ОСОБА_1 перебуває на посаді директора, в основному займається діяльністю в сфері права, наданням рекламних та фінансових послуг, а протиепідемічні заходи вплинули на господарську діяльність відповідача, як фізичної особи-підприємця, що полягала у роздрібній торгівлі на ринках та наданні послуг харчування і діяльності ресторанів, які тривалий час не працювали.

Рівень щомісячного доходу відповідача від діяльності в ТОВ «НРЦ - КЖРЕЙН» з вирахуванням обов`язкових платежів становив лише 4830 грн., що наразі є основних джерелом доходу у ОСОБА_1 .

Згідно з даними ЄДР, основним напрямом господарської діяльності ТОВ «АГРО- СПП» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Таким чином, невиконання товариством своїх зобов`язань за договором поставки №18/09/01 від 18.09.2015, додатковою угодою №1 від 10.12.2018 до договору поставки від 18.09.2015 №18/09/01, що полягає в неоплаті поставленого зерна в першу чергу зумовлене непоставкою позивачем насіння соняшника за договором поставки № 14/09/01 від 14.09.2015, та додатковою угодою №1 до договору поставки № 14/09/01 від 11.12.2018, яке було призначене для здійснення основної господарської діяльності ТОВ «АГРО-СПП» - його подальшого перепродажу з метою отримання прибутку.

Через ці обставини відповідач не має можливості здійснити одномоментне виконання рішення суду від 11.01.2022 у справі №357/8134/21. Крім того, наявність цих обтяжень робить неможливим здійснення ОСОБА_2 своєї поточної господарської діяльності, оскільки відповідно до відомостей з ЄДР основним напрямом його діяльності є роздрібна торгівля на ринках та надання послуг харчування і діяльність ресторанів. Неможливість здійснення господарської діяльності практично призведе до невиконання судового рішення у повному обсязі. Надання розстрочення виконання рішень дозволить відновити господарську діяльність товариства і сприятиме виконанню судових рішень.

Відповідач у відзиві надавав пояснення та подавав докази щодо необхідності розстрочити виконання судового рішення у справі №357/8134/21 строком на 6 (шість) місяців.

Просив прийняти заяву про розстрочення виконання рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11.01.2022 у справі №357/8134/21. Розстрочити виконання рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11.01.2022 у справі №357/8134/21 строком на 6 місяців із щомісячними платежами у таких розмірах:

- перший місяць: 30 494, 55 грн. протягом 30 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу;

- другий місяць: 30 494, 55 грн. протягом 60 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу;

- третій місяць: 30 494, 55 грн. протягом 90 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу;

- четвертий місяць: 30 494, 55 грн. протягом 120 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу;

- п`ятий місяць: 30 494, 55 грн. протягом 180 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу;

- шостий місяць: 30 494, 55 грн. протягом 210 днів з дня вступу додаткового рішення в законну силу.

Згідно ч. 2 ст. 14 ЦПК України, подана позовна заява була зареєстрована в Єдиній автоматизованій системі документообігу Білоцерківського міськрайонного суду.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14 лютого 2022 року головуючим суддею по справі було визначено суддю Орєхова О.І.

З контрольного журналу судових справ та матеріалів переданих для розгляду судді, убачається що заява разом з матеріалами цивільної справи № 357/8134/21 отримана суддею 15 лютого 2022 року.

Частина 3 ст. 270 ЦПК України передбачає, суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 270 ЦПК України у разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Сторони в судове засідання не викликалися.

Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов таких висновків.

Заочним рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11 січня 2022 року позовні вимоги акціонерного товариства «Кредобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задоволено частково. Стягнуто з відповідача ОСОБА_1 на користь позивач аакціонерного товариства «Кредобанк» заборгованість за Кредитним договором CL-254769 від 20.01.2020 року у розмірі 182 967,03 гривень та судові витрати в розмірі 2 744,51 гривень, загалом 185 711,54 гривень ( сто вісімдесят п`ять тисяч сімсот одинадцять гривень п`ятдесят чотири копійки ). В частині вимог акціонерного товариства «Кредобанк» до ОСОБА_1 про стягнення витрат на правову допомогу у розмірі 18 296,70 гривень було відмовлено.

Зазначене судове рішення набрало законної сили.

Відповідно до ч. 1 ст. 270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати; 4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених статтею 430 цього Кодексу.

За змістом ч. 2 ст. 270 ЦПК України заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Отже, положеннями зазначеного процесуального закону наведено вичерпний перелік випадків та порядок винесення додаткового рішення для ухвалення додаткового рішення.

Під час ухвалення вищевказаного судового рішення судом були розглянуті всі вимоги позивача, зазначені в позовній заяві, дана оцінка всім доводам та доказам, які надали сторони, відповідність цих вимог до норм закону та встановлених обставин у справі і на підставі цього ухвалено рішення про часткове задоволення позовних вимог акціонерного товариства «Кредобанк».

Ухвалення ж додаткового рішення з підстав зазначених представником відповідача – адвокатом Квітіним Р.В. нормами чинного законодавства не передбачено, а тому вони є безпідставними.

За ст. 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Разом з тим, суд роз`яснює, що заявник має право звернутись до суду в встановленому законом порядку з заявою про розстрочку виконання судового рішення.

Тому, враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про відсутність законних підстав для задоволення вимог заявника про ухвалення додаткового рішення по справі № 357/8134/21, разом з тим роз`яснює його право звернутись до суду в встановленому законом порядку з заявою про розстрочку виконання судового рішення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 247, 260, 270, 435, 353 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Заяву представника відповідача ОСОБА_1 – адвоката Квітіна Руслана Валерійовича, про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі за позовом акціонерного товариства «Кредобанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її підписання.

Учасник справи, якому ухвала не була вручена в день її підписання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідної ухвали.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

СуддяО. І. Орєхов

Часті запитання

Який тип судового документу № 103360828 ?

Документ № 103360828 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103360828 ?

Дата ухвалення - 16.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103360828 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103360828 ?

В Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
Попередній документ : 103360824
Наступний документ : 103360829