Ухвала суду № 98484370, 22.07.2021, Старобільський районний суд Луганської області

Дата ухвалення
22.07.2021
Номер справи
431/3490/15-ц
Номер документу
98484370
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

22.07.2021

Справа 431/3490/15-ц

Провадження 6/431/66/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року Старобільський районний суд Луганської області, у складі

судді Колядова В.Ю.,

за участі секретаря Петренко К.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Старобільського районного суду Луганської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником,

встановив:

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником.

В обґрунтування заяви посилається на те, що рішенням Старобільського районного суду Луганської області від 19.10.2016 року позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 , третя особа ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором – задоволено частково. Стягнено з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (бульвар Верховної Ради,7, м. Київ, 02100, код ЄДРПОУ 21574573) заборгованість за кредитним договором №0405/08/09-Nv від 07.11.2008 року у розмірі 16771,29 (шістнадцять тисяч сімсот сімдесят одна) доларів США 29 центів. 28.03.2019 року між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова Компанія «ВЕСТА» було укладено договір № 0002/19/6 про відступлення прав вимоги, відповідно до умов даного договору ПАТ «Банк Форум» відступає ТОВ ««Фінансова Компанія «ВЕСТА», належні банку, а ТОВ «Фінансова Компанія «ВЕСТА» набуває права вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за Договором кредиту № 0405/08/09-Nv. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Компанія «ВЕСТА» за № 06/08-2019 від 06.08.2019 року «Про перейменування ТОВ «Фінансова Компанія «ВЕСТА» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», у зв`язку з чим Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» виступає правонаступником прав та обов`язків ТОВ «Фінансова Компанія «Веста». У зв`язку з чим, просить суд замінити стягувача ПАТ «Банк Форум» на його правонаступника ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста»» (код ЄДРПОУ:41264766, місцезнаходження: вул. Олексія Терьохіна, 8А/офіс 111, м. Київ, 04080) у справі № 431/3490/15-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором 0405/08/09-Nv.

Сторони в судове засідання не з`явилися, суд вважає за можливе розглянути вказану заяву за відсутності сторін та зацікавлених осіб, що не суперечить вимогам ч. 3 ст. 442 ЦПК України.

Дослідивши заяву та матеріали додані до неї, а також матеріали цивільної справи № 431/3490/15-ц року, суд дійшов до висновку.

Рішенням Старобільського районного суду Луганської області від 19.10.2016 року ухвалено стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (бульвар Верховної Ради,7, м. Київ, 02100, код ЄДРПОУ 21574573) заборгованість за кредитним договором №0405/08/09-Nv від 07.11.2008 року у розмірі 16771,29 (шістнадцять тисяч сімсот сімдесят одна) доларів США 29 центів. Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в дохід держави судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 3330 (три тисячі триста тридцять) грн. 00 коп. Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» (бульвар Верховної Ради,7, м. Київ, 02100, код ЄДРПОУ 21574573) витрати, пов`язані з публікацією в пресі у розмірі 630 (шістсот тридцять) грн. 00 коп. В іншій частині позову Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» - відмовити за необґрунтованістю.(а.с. 154).

Відповідно до супровідного листа від 28.12.2016 за № Р-2/3166/16 Старобільським районним судом Луганської області представнику ПАТ «Банк Форум» направлено копію рішення суду №2/431/255/16. (а.с 157)

Відповідно до супровідного листа від 11.04.2017 за № Р-2/934/17 Старобільським районним судом Луганської області представнику ПАТ «Банк Форум» направлено 1 виконавчий лист №431/3490/15-ц, провадження №2/431/255/16 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Банк Форум» суми заборгованості за кредитним договором у сумі 16771 дол. США 29 центів та суми повернення витрат на оголошення у пресі у розмірі 630 грн. (а.с. 161).

28.03.2019 року між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Фінансова Компанія «Веста»» було укладено договір відступлення права вимоги (цесії) № 0002/19/6за договором , відповідно до Додатку № 1 (180-192)

Відповідно до Витягу з Додатку № 1 до Договору № 0002/19/6про відступлення права вимоги від 28.03.2019, де зазначено ОСОБА_2 поручителем за договором 0405/08/09-Nv, договір поруки від 07.11.2008 р., укладений з ОСОБА_1 , НОМЕР_1 . (а.с. 180-186).

Відповідно до копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова Компанія «Веста» № 06/08-2019 від 06.08.2019 року, учасників ТОВ «Фінансова Компанія «Веста» перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста», яке буде правонаступником усіх прав та обов`язків Товариства. (а.с. 203-204)

Відповідно до Договору про відступлення права вимоги цесіонарій набуває права вимагати від боржника повернути кошти.

Як вбачається з п. 15 Договору № 0002/19/6про відступлення прав вимоги договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення відтисками печаток Сторін.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст.514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства, заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Зазначена правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 21 березня 2018 року у справі №61-12076св18.

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Відповідно до ч.1 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Відповідно ч.5 ст. 442 ЦПК України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що заміна сторони у виконавчому листі має суттєве значення для реалізації права заявника на виконання рішення суду, тому заява ТОВ «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста»про заміну стягувача є законною, обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 442 ЦПК України, суд

ухвалив:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником - задовольнити.

Замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Банк Форум», його правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста»» (код ЄДРПОУ:41264766, місцезнаходження: вул. Олексія Терьохіна, 8А/офіс 111, м. Київ, 04080) у справі № 431/3490/15-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором 0405/08/09-Nv.

Ухвалу суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Луганського апеляційного суду через Старобільський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення ухвали.

Суддя В.Ю. Колядов

Часті запитання

Який тип судового документу № 98484370 ?

Документ № 98484370 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98484370 ?

Дата ухвалення - 22.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98484370 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98484370 ?

В Старобільський районний суд Луганської області
Попередній документ : 98484364
Наступний документ : 98500550